Соціальне страхування

Єдиний соціальний внесок (запитання — відповіді)

Нарахування єдиного внеску на суму матеріальної допомоги

Чи є матеріальна допомога, що надається на оздоровлення згідно з колективним договором підприємства, базою для нарахування та утримання єдиного внеску?

 

Нарахування єдиного внеску на суми надбавки особам, які працюють за вахтовим методом

Чи є базою для нарахування єдиного внеску суми надбавок за вахтовий метод роботи?

 

Нарахування єдиного внеску на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності

Який розмір єдиного внеску застосовується підприємствами при нарахуванні на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується працюючим інвалідам?

 

Єдиний внесок не нараховується на суми грошової компенсації за невикористану відпустку

Чи нараховується єдиний внесок на суми грошової компенсації за невикористану відпустку, яка виплачується звільненому працівнику?

 

Нарахування єдиного внеску на суми авторських винагород

Чи нараховується та сплачується єдиний внесок на суми виплат, які здійснюються на користь фізичних осіб за цивільно-правовими договорами, зокрема за використання прав та/або об’єктів інтелектуальної власності?