Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
ДИРИГЕНТИ ЗМІН
03.02.2012, № 5

Порядок підписання податкової декларації

У штатному розписі підприємства відсутня посада бухгалтера. Хто у такому випадку має право підписувати податкову декларацію з податку на прибуток?


Відповідно до частини четвертої ст. 8 Закону про бухоблік для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

 • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
 • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
 • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
 • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких має оприлюднюватися.

Відповідно до пп. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 Податкового кодексу податкова декларація повинна бути підписана, зокрема, керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

Таким чином, у разі відсутності у штатному розписі платника податку посади бухгалтера податкову декларацію підписує особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку такого платника, зазначена у заяві, що подається платником податків до податкового органу.

Відомості про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, платники податків — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати органу державної податкової служби у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків шляхом подання заяви у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби (п. 66.4 ст. 66 Податкового кодексу).

Такі відомості, а саме: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта головного бухгалтера або бухгалтера чи іншої особи, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків, зазначаються у заяві за встановленою формою, що подається платниками податків до податкового органу. 

Враховуючи те, що відповідно до ст. 48 Податкового кодексу обов’язковою вимогою при складанні податкової декларації є зазначення в ній необхідних обов’язкових реквізитів, зокрема, ініціалів, прізвищ та реєстраційних номерів облікових карток посадових осіб платника податків та підписи посадових осіб платника податку (керівника або уповноваженої особи, а також особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу податкової служби), податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, не вважається податковою декларацією.

Перелік використаних документів

 • Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
 • Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Ще матеріали на тему:

Податок на прибуток
 • 21.10.2016 , № 39 Податок, сплачений за кордоном

  У підприємства залишилася не врахованою у зменшення податкових зобов’язань сума сплаченого податку за кордоном у 2015 р. Чи можна врахувати таку суму у зменшення податкового зобов’язання за підсумками дев’яти місяців 2016 р.?

   

 • 21.10.2016 , № 39 Оподаткування дивідендів, виплачених нерезиденту

  За якою ставкою оподатковуються дивіденди, що виплачуються товариству — резиденту Австрії — бенефіціарному (фактичному) отримувачу (власнику) доходу, який володіє 99 % статутного капіталу резидента України?

 • 21.10.2016 , № 39 Податок на прибуток підприємств

  Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

 • 07.10.2016 , № 38 Виправлення помилок у фінансовій звітності

  Чи має право платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств, які відображені на підставі показників фінансових звітів, що підлягають виправленню?

 • 07.10.2016 , № 38 Коригування фінансового результату

  Як здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, якщо фінансовий результат звітного періоду має від’ємне значення?

Усі матеріали розділу: «Консультації»