Інші податки
Тема: ЄСВ

Нарахування єдиного внеску на суму матеріальної допомоги

Чи є матеріальна допомога, що надається на оздоровлення згідно з колективним договором підприємства, базою для нарахування та утримання єдиного внеску?


Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначено Інструкцією № 21-5, пп. 4.3.5 якої встановлено, що визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Відповідно до п. 14 Переліку № 1170 матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, коли необхідність її отримання виникла раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначається адміністрацією підприємства, не є базою для нарахування єдиного внеску.

Згідно з пп. 2.3.3 Інструкції № 5 матеріальна допомога, що  має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31), належить до заробітної плати як інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а отже, є  базою для нарахування та утримання єдиного внеску.