Інші податки
Тема: ЄСВ

Єдиний внесок не нараховується на суми грошової компенсації за невикористану відпустку

Чи нараховується єдиний внесок на суми грошової компенсації за невикористану відпустку, яка виплачується звільненому працівнику?


Пунктом першим частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ установлено, що платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Згідно з частиною другою ст. 7 цього Закону для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які її нараховано.

Зазначений порядок нарахування єдиного внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плати (дохід) за відпрацьований час.

Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних і додаткових відпусток належать до фонду додаткової заробітної плати за невідпрацьований час.

Отже, єдиний внесок не нараховується на суми грошової компенсації за невикористану відпустку, яка виплачується звільненим працівникам.