Інші податки
Тема: ЄСВ

Нарахування єдиного внеску на суми авторських винагород

Чи нараховується та сплачується єдиний внесок на суми виплат, які здійснюються на користь фізичних осіб за цивільно-правовими договорами, зокрема за використання прав та/або об’єктів інтелектуальної власності?


Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) регулюється ст. 1113 Цивільного кодексу, згідно з якою одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах, і за своїми ознаками належить до групи договорів у сфері інтелектуальної власності (глава 75 Цивільного кодексу), що не є характерною ознакою договорів про виконання робіт (надання послуг).

Враховуючи зазначене, винагороди, що виплачуються згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, не є базою для нарахування єдиного внеску.