Інші податки
Тема: ПДВ

Відображення у податковій звітності з ПДВ консультаційних послуг, отриманих від нерезидента

Чи мав право платник ПДВ включити до податкового зобов’язання з ПДВ за грудень 2010 р. та, відповідно, до податкового кредиту за січень 2011 р. вартість отриманих від нерезидента консультаційних послуг, договори та акти виконаних робіт на які було укладено й оформлено у грудні 2010 р., та чи поширювалася на ці послуги норма пп. 196.1.14 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу?


Відповідно до пп. 7.5.2 п. 7.5 ст. 7 Закону про ПДВ датою виникнення права платника податку на податковий кредит для операцій з імпорту товарів (супутніх послуг) та з поставки послуг нерезидентом на митній території України вважається дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з пп. 7.3.6 цієї статті.

Відповідно до пп. 7.3.6 п. 7.3 ст. 7 вищезазначеного Закону датою виникнення податкових зобов’язань при імпортуванні робіт (послуг) є дата списання коштів з розрахункового рахунку платника податку в оплату робіт (послуг) або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом залежно від того, яка з подій відбулася першою.

Порядок визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту платника податку при отриманні послуг від нерезидента на митній території України у 2011 р. регулюється нормами Податкового кодексу.

Так, у п. 198.2 ст. 198 цього Кодексу (у редакції, що діяла до 07.07.2011 р.) зазначено, що для операцій із ввезення на митну територію України товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 Кодексу.

Відповідно до абзацу другого п. 201.12 ст. 201 Податкового кодексу для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається податкова накладна, податкові зобов’язання за якою включено до податкової декларації попереднього періоду.

Враховуючи те, що норми Податкового кодексу, які регулюють порядок визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту платника податку при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, за змістом відповідають аналогічним нормам Закону про ПДВ, а також те, що акти виконаних робіт та договори на отримання послуг від нерезидентів оформлено (укладено) у грудні 2010 р., підприємство повинно було в декларації за грудень 2010 р. відобразити суму отриманих послуг від нерезидентів у складі податкових зобов’язань, а в декларації за січень 2011 р. на підставі податкової накладної, податкові зобов’язання за якою включено до податкової декларації попереднього періоду (грудня 2010 р.), мало право включити відповідну суму до складу податкового кредиту.

Водночас відповідно до пп. 196.1.14 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу послуги, зазначені в пп. «в» п. 186.3 ст. 186 цього Кодексу (консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем), було визначено Податковим кодексом як такі, що не є об’єктом оподаткування. Ця норма діяла з 01.01.2011 р. (з моменту набрання чинності Податковим кодексом) та застосовувалася до оподаткування вищезазначених послуг, наданих у період починаючи з 01.01.2011 р. до 01.07.2011 р.