Інші податки
Тема: ПДВ

Переробка давальницької сировини

Чи застосовується нульова ставка ПДВ у разі здійснення операції з постачання резидентом — платником ПДВ послуг з переробки давальницької сировини, ввезеної на митну територію України для такої переробки?


Відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, згідно зі ст. 186 цього Кодексу.

Підпунктом «г» пп. 186.2.1 п. 186.2 ст. 186 Кодексу встановлено, що місцем постачання послуг із переробки сировини є місце фактичного постачання послуг.

При цьому відповідно до пп. «б» пп. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу операції з постачання послуг, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом, оподатковуються за нульовою ставкою.

До робіт з рухомим майном належать роботи з переробки товарів, що можуть включати власне переробку (обробку) товарів — монтаж, збирання, монтування та налагодження, у результаті чого створюються інші товари, у тому числі постачання послуг з переробки давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт товарів, що передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням виробничого ресурсу об’єкта (або його складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією, у результаті виконання якого передбачається поліпшення стану такого об’єкта.

Згідно із Законом № 327 операція з давальницькою сировиною — це операція з попередньої поставки сировини для її наступного перероблення (оброблення, збагачення чи використання) на готову продукцію за відповідну плату незалежно від кількості виконавців, а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) за умови, якщо вартість давальницької сировини на кожному етапі переробки становить не менш як 20% загальної вартості готової продукції.

Отже, операції з постачання резидентом — платником ПДВ послуг з переробки давальницької сировини, ввезеної на митну територію України для такої переробки, підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою. При цьому нульова ставка ПДВ щодо робіт (послуг) з переробки давальницької сировини застосовується як у підприємства, визначеного основним виконавцем за договором про переробку давальницької сировини, так і у підприємства, задіяного в технологічному процесі, пов’язаному з переробкою давальницької сировини в готову продукцію, якщо про це зазначено в договорі на переробку давальницької сировини.

Нульова ставка застосовується за наявності договору між замовником-нерезидентом та резидентами-виконавцями, письмового зобов’язання про вивезення готової продукції з митної території України, копії ВМД на вивезення готової продукції.