Новини
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість (запитання — відповіді)

Чи може покупець — платник ПДВ самостійно зменшити податковий кредит у разі відмови з боку постачальника товарів/послуг подати розрахунок коригування при поверненні постачальнику товарів/послуг або поверненні покупцю попередньої оплати?


Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
  • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг (пп. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу).

Згідно з п. 18 Порядку № 1379 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Відповідно до встановленої форми розрахунку покупець при його отриманні має засвідчити факт такого отримання, а саме — зазначити на примірнику розрахунку продавця дату отримання розрахунку та засвідчити підписом.

Отже, враховуючи те, що податковий кредит визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, що придбаваються з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, то у разі повернення покупцемплатником ПДВ товарів/послуг постачальнику або при поверненні постачальником покупцю суми попередньої оплати товарів/послуг такий покупецьплатник ПДВ має здійснити коригування сум сформованого за такими товарами/послугами податкового кредиту за результатами податкового періоду, протягом якого відбулося повернення ним товарів або повернення йому від постачальника сум попередньої оплати товарів/послуг, оскільки придбання товарів/послуг фактично не відбулося. Таке коригування здійснюється незалежно від факту отримання розрахунку.

 

Чи є об'єктом оподаткування ПДВ сума коштів, яка виділяється платнику податку з бюджету у вигляді капітальних трансфертів за кодом бюджетної класифікації 2410?


Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема, з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

База оподаткування операції з постачання товарів/послуг визначається згідно з п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу. Абзацом другим цього пункту визначено, що до складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Відповідно до п. 6 Інструкції № 333 до платежів за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2410 належать невідплатні односторонні платежі органів управління, які не призводять до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду років або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для надавача (донора), так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.

Враховуючи вищезазначене, якщо отримання платником ПДВ коштів, які виділяються з бюджету у вигляді капітальних трансфертів за кодом бюджетної класифікації 2410, не передбачає постачання товарів/послуг чи компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, то об'єкта оподаткування ПДВ при отриманні таких коштів не виникає.

  

Чи виписується податкова накладна орендодавцем при отриманні суми компенсації земельного податку, яка відповідно до умов договору сплачується окремо від орендної плати?


Підпунктом «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу визначено, що об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 Податкового кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів і збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг (п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу).

Згідно зі ст. 796 Цивільного кодексу одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

Плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою (ст. 797 Цивільного кодексу).

Тобто компенсація сум земельного податку орендодавцю є частиною вартості послуг з оренди, яку сплачує орендодавець.

Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну (п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу).

Отже, незалежно від того, отримує орендодавець згідно з умовами договору від орендаря суму орендної плати та суму компенсації земельного податку окремими платежами чи одним платежем, такий орендодавець на дату виникнення податкових зобов'язань (п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу) має виписати податкову накладну на загальну суму податкових зобов'язань, яка визначається виходячи із вартості послуг з оренди, включаючи також суму компенсації земельного податку.

 

Як платнику податку зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо покупець змінив свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ у зв'язку з перереєстрацією?


Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу та п. 3 Порядку № 1379 податкова накладна виписується у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних затверджено постановою № 1246 (далі — Єдиний реєстр).

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі здійснюється не пізніше 20 календарних днів, наступних за датою їх виписки (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Перереєстрація платника ПДВ та заміна свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ проводяться у разі виникнення змін у даних платника ПДВ, які, зокрема, стосуються місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ, відповідно до норм розділу ІV Положення № 1394.

Враховуючи викладене, у разі реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі, виданих продавцем на дату виникнення податкових зобов'язань до заміни свідоцтва покупця у зв'язку з перереєстрацією, такі податкові накладні та/або розрахунки коригування реєструються в Єдиному реєстрі з урахуванням реквізитів старого свідоцтва такого покупця.

  

Як продавцю виписати податкову накладну, якщо покупець протягом дня в межах однієї цивільно-правової угоди одним банківським переказом оплатив різні товари за різними рахунками?


Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.

Таким чином, якщо продавцю в межах однієї цивільно-правової угоди одним банківським переказом покупець оплатив різні товари за різними рахунками, то такий продавець повинен виписати податкову накладну загальною сумою, що відповідає фактичній сумі оплати за поставлену ним продукцію, та обов'язково зазначити в такій податковій накладній номенклатуру товару.

 

У якій податковій декларації з ПДВ сільськогосподарське підприємство, що застосовує спеціальний режим оподаткування, відображає постачання вирощених тварин живою вагою, якщо молодняк цих тварин було придбано у іншого підприємства?


Згідно з до п. 5 розділу І Порядку № 1492 платники податку, які відповідно до ст. 209 Податкового кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, подають податкову декларацію з ПДВ (скорочену), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, встановленого зазначеною статтею.

Пунктом 2 розділу VI Порядку № 1492 визначено, що у рядку 1 податкової декларації (скороченої) зазначаються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах.

Відповідно до п. 209.7 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 — 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 цієї статті Кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником податку — суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які постачаються таким платником податку — їх виробником.

Тобто на застосування спеціального режиму оподаткування має право сільськогосподарське підприємство, яке здійснює операції з постачання сільськогосподарських продукції, за умови, що така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім її придбання в інших осіб).

Враховуючи зазначене, операція з реалізації суб'єктом спеціального режиму оподаткування вирощених тварин живою вагою, що придбавалися як молодняк у інших підприємств, підлягає відображенню в податковій декларації з ПДВ (скороченій) за наявності підтвердження, що такі тварини вирощувалися та відгодовувалися безпосередньо платником податку відповідно до технічних умов.

  

Як у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та у податковій звітності з ПДВ відображаються податкові накладні, отримані при придбанні товарів/послуг, які частково використовуються в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, а частково — не використовуються?


Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду, зокрема у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Тобто при придбанні товарів/послуг, які частково використовуються в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, а частково — не використовуються, платник податку має право віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, що відповідає частці використання таких товарів в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності.

У даному випадку при заповненні Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, форму якого затверджено наказом № 1002, отримана податкова накладна записується одним рядком, де в графах 9 та 10 розділу ІІ Реєстру відповідно зазначаються частина вартості товарів/послуг, які придбані з метою їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, та частина суми ПДВ, а в графах 13 та 14 розділу ІІ Реєстру визначаються відповідно частина вартості придбаних товарів/послуг, які не призначаються для використання у господарській діяльності платника податку, та частина суми ПДВ.

Заповнення податкової декларації з ПДВ і розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), форми яких затверджено наказом № 1492, здійснюється в такому порядку:

  • частина обсягів товарів/послуг, придбаних з метою їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, та частина суми ПДВ зазначаються у рядку 10.1 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ та розшифровуються в розділі ІІ «Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту» розшифровки;
  • частина обсягів придбаних товарів/послуг, які не призначаються для використання у господарській діяльності платника податку, зазначається у рядку 14.1 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ, і така частина обсягів і частина суми ПДВ розшифровуються в розділі ІІ «Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту» розшифровки.

Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua