Новини
Тема: Перевірки та відповідальність, Облік платників податків

Облік платників податків (запитання — відповіді)

Чи застосовуються штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до органів ДПС відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (зміна прізвища, місця проживання)?


Відповідно до пп. 70.7 ст. 70 Податкового кодексу фізичні особи — платники податків зобов'язані подавати органам ДПС відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом державної податкової служби.

Пунктом 14 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу передбачено, що до 01.01.2014 р. не застосовуються штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до органів ДПС відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осібплатників податків.

 

Чи може фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвокат, нотаріус тощо), зареєструватися фізичною особою — підприємцем та як при цьому така фізична особа обліковуватиметься в органах ДПС?


Відповідно до ст. 42 Конституції кожен має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Законом може бути встановлено обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю. Так, ст. 3 Закону про нотаріат установлено, що нотаріус не може займатися підприємницькою діяльністю.

Законом про адвокатуру не заборонено займатись адвокатською діяльністю фізичній особі, яка зареєстрована як фізична особапідприємець.

Відповідно до пп. 6.9 п. 6 Порядку № 1588 взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності (далі — фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність), здійснюється за місцем постійного проживання у порядку, встановленому Порядком № 1588 для фізичних осіб — підприємців.

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому здійснює незалежну професійну діяльність, вона обліковується в органах ДПС як фізична особа — підприємець.

Враховуючи вищезазначене, фізичні особи, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть зареєструватися фізичними особамипідприємцями за відсутності обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлених законом.

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець і при цьому здійснює незалежну професійну діяльність, вона обліковується в органах ДПС як фізична особа — підприємець.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua