Юридична практика
Тема: РРО. Готівковий обіг

Невідповідність суми готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО

Суть справи. Під час проведення перевірки податковим органом встановлено порушення вимог Закону про РРО, а саме: незабезпечення відповідності сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової книжкизагальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.

Платник податків не погоджується з позицією ДПІ, оскільки вважає що, висновки, викладені в акті перевірки, є неправомірними, а отже, винесене податкове повідомлення-рішення є незаконним та таким, що порушує норми матеріального та процесуального права України.

Рішення суду. Апеляційний адміністративний суд, оцінюючи подані сторонами докази, дійшов висновку про безпідставність позовних вимог виходячи з такого.

Фахівцями ДПІ проведено перевірку ТОВ «Ф» з питань дотримання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності патентів і ліцензій.

За результатами перевірки виявлено порушення вимог п. 13 ст. 3 Закону про РРО, про що складено акт.

На підставі зазначеного акта ДПІ прийнято оскаржуване рішення, яким до позивача застосовано штрафні санкції за порушення порядку застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Зазначене рішення ДПІ було оскаржено позивачем у порядку процедури апеляційного узгодження до ДПА області та ДПА України, однак за наслідками перегляду залишено без змін.

ТОВ «Ф» вважає рішення суб'єкта владних повноважень протиправним, оскільки операцію «службова видача» не було проведено через РРО у зв'язку з відсутністю електропостачання. Тому товариством відповідно до законодавства правомірно відображено операції «службове внесення» та «службова видача» з використанням розрахункових квитанцій. Також ТОВ «Ф» зазначено, що суму коштів, щодо якої перевіркою встановлено її невідповідність на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, було зараховано на розрахунковий рахунок у банківській установі.

Постановою Окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено повністю. ТОВ «Ф» вважає, що оскаржувану постанову прийнято з помилковим застосуванням норм матеріального та процесуального права, а отже, вона підлягає скасуванню.

Відповідно до п. 13 ст. 3 Закону про РРО суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.

Пунктом 9.7 Порядку реєстрації та ведення книг ОРО і розрахункових книжок визначено, що сума готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків до початку робочого дня, вноситься суб'єктом господарювання протягом робочого дня або перебуває на місці проведення розрахунків на момент виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії, записується у корінець розрахункової квитанції з поміткою «службове внесення». Сума готівки, що вилучається суб'єктом господарювання протягом робочого дня з місця проведення розрахунків, записується у корінець розрахункової квитанції з поміткою «службова видача».

Відповідно до п. 4.9 Порядку реєстрації, опломбування та застосування РРО якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки, то після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнуління оперативної пам'яті)за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою ПДВ, після чого слід виконати Z-звіт. При потребі виконується операція «службове внесення» на суму готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків.

Як вбачається з наявного в матеріалах справи денного звіту РРО, сума готівки в касі станом на 13 год 52 хв становила 20 312,40 грн., однак згідно з описом готівкових коштів на місці проведення розрахунків готівки в касі не було.

Колегією суддів встановлено, що електропостачання було відновлено о 13 год 30 хв, а перевірку податковим органом розпочато о 13 год 52 хв, про що зазначено в акті перевірки. Як вбачається з пояснень сторін, для проведення через РРО сум розрахунків за час роботи, що передував відключенню електроенергії, необхідно не більше 5 хв. Тому суд дійшов висновку, що часу від моменту відновлення електропостачання до проведення перевірки було цілком достатньо для проведення сум розрахунків через РРО.

Факт порушення податкового законодавства, зазначений в акті перевірки, підтверджується й іншими доказами, здобутими в ході судового розгляду.

Так, при проведенні перевірки посадовими особами ДПІ виявлено випадок допущення посадовою особою ТОВ «Ф» адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1551 КпАП, яке полягало в порушенні посадовою особою (бухгалтером ТОВ «Ф») встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, а саме: незабезпечення відповідності суми готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, про що складено протокол про адміністративне правопорушення.

Таким чином, факт незабезпечення відповідності суми готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, встановлено прийнятою за наслідками розгляду вищезазначеного адміністративного протоколу постановою міського районного суду, якою притягнено до адміністративної відповідальності посадову особу ТОВ «Ф» (бухгалтера).

Згідно зі ст. 22 Закону про РРО (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) у разі невідповідності суми готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня, до суб'єктів підприємницької діяльності застосовується фінансова санкція у п'ятикратному розмірі суми, на яку виявлено невідповідність.

Таким чином, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що оскаржуване рішення прийнято з урахуванням фактичних обставин справи та у повній відповідності вимогам чинного законодавства, тому вважає застосування до позивача штрафних санкцій згідно зі ст. 22 Закону про РРО правомірним, а їх розмір таким, що повністю відповідає чинному законодавству, а отже, в задоволенні позову відмовлено правомірно.

Відтак, колегія суддів не вбачає підстав для скасування постанови суду першої інстанції.

З наведеного вбачається, що доводи апеляційної скарги є безпідставними та необґрунтованими і не спростовують висновків суду першої інстанції, а тому не підлягають задоволенню.

Враховуючи зазначене, Апеляційний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив повністю.


Мар'яна КУЦ,
начальник відділу експертизи проектів нормативно-правових актів,
візування роз'яснень Юридичного управління Департаменту правової роботи ДПС України

Віра СЕМИКОПЕНКО,
головний державний податковий інспектор