Юридична практика
Тема: ПДВ

Формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, підписаних особою, яка не мала на це законних повноважень

Суть справи. За результатами проведеної податковим органом перевірки ЗАТ «Р» донараховано податкове зобов'язання з ПДВ та застосовано штрафну санкцію у зв'язку з неправомірним включенням до податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкових накладних, виписаних за наслідками виконання операцій з постачання будівельно-оздоблювальних робіт за договором підряду.

На думку суб'єкта господарювання, податковий кредит сформовано на підставі первинних документів, що оформлені належним чином та видані особою, зареєстрованою платником ПДВ.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України, розглянувши касаційну скаргу ДПІ на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, дійшов висновку про порушення судами норм матеріального та процесуального права, що призвело до ухвалення судових рішень, які не відповідають ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства, у зв'язку з чим підлягають скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в позові з нижчезазначених підстав (постанова Вищого адміністративного суду України від 16.02.2012 р.).

Судами першої та апеляційної інстанцій підтримано позицію позивача та визнано недійсними податкові повідомлення-рішення ДПІ.

При прийнятті рішень суди виходили з того, що податковий кредит позивача сформовано на підставі належним чином оформлених податкових накладних, отриманих за угодою від контрагента, який на момент здійснення господарських операцій з постачання будівельних робіт позивачеві мав необхідний обсяг податкової правосуб'єктності.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги ДПІ з урахуванням такого.

Фактичною підставою для визначення ЗАТ податкового зобов'язання з ПДВ згідно з оспорюваними податковими повідомленнями-рішеннями став висновок контролюючого органу, викладений в акті перевірки, про незаконне включення позивачем до податкового кредиту у червні та жовтні 2004 р. сум ПДВ на підставі податкових накладних, виписаних ТОВ «С» за наслідками виконання операцій з постачання будівельно-оздоблювальних робіт за договором підряду.

Судовими інстанціями у справі з'ясовано, що рішенням Дніпровського районного суду м. Києва було скасовано державну реєстрацію ТОВ «С», визнано недійсними його установчі документи та свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ з підстав реєстрації цього товариства на підставну особу — засновника, яка не підписувала жодного документа від імені ТОВ «С», не укладала від його імені угод, не уповноважувала інших осіб на здійснення цих та інших юридично значимих дій від імені зазначеного підприємства та від імені якого невстановлені особи здійснювали фінансові операції з метою ухилення від оподаткування. Однак у подальшому це рішення було скасовано Деснянським районним судом м. Києва за наслідками його перегляду за нововиявленими обставинами.

Відповідно до п. 1.7 ст. 1 Закону про ПДВ податковий кредит — це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

Згідно з пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 цього самого Закону податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

На підставі вимог пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат зі сплати податку, не підтверджених податковими накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) — актом прийняття робіт (послуг) чи банківським документом, що засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт (послуг).

Вимоги до змісту податкової накладної, що видається покупцю платником податку — продавцем, викладено у пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 зазначеного Закону.

Згідно з п. 6 Порядку № 165 податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у момент виникнення податкових зобов'язань продавця. Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів (послуг), та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця (п. 18 цього Порядку).

Задовольняючи позов, обидві попередні судові інстанції виходили з того, що в червні та жовтні 2004 р. між позивачем та ТОВ «С» здійснювалися господарські операції з постачання будівельно-оздоблювальних робіт, у зв'язку з придбанням яких позивач включив до податкового кредиту у відповідних звітних періодах сплачений (нарахований) ПДВ, підтверджений належним чином оформленими податковими накладними, що видані особою, зареєстрованою платником ПДВ.

Однак такий висновок зроблено без урахування фактів, установлених вироком Деснянського районного суду м. Києва від 10.07.2006 р., відповідно до якого засновника ТОВ «С», чиє прізвище вказано в актах виконаних робіт і податкових накладних, виписаних на постачання позивачу будівельно-монтажних робіт, як особи, яка підписала податкові накладні, визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 Кримінального кодексу, за ознаками сприяння у фіктивній підприємницькій діяльності, що полягала у створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно з вимогами частини четвертої ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства цей вирок є обов'язковим для адміністративного суду при вирішенні зазначеного спору щодо правових наслідків дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалено вирок.

Установлені вироком факти свідчать, що ТОВ «С» засновано на підставну особу, яка не мала наміру здійснювати підприємницьку діяльність, і фактично у господарських операціях діяла особа, яка не мала законних повноважень на здійснення господарських операцій та підписання документів податкового обліку, до яких належить і податкова накладна.

Проте ці обставини судом при вирішенні спору до уваги взято не було.

Крім того, суди не звернули уваги й на те, що хоча рішення Дніпровського районного суду м. Києва (яким було скасовано державну реєстрацію ТОВ «С» та його установчі документи) було в подальшому скасовано, однак факти, покладені в основу цього рішення, щодо відсутності здійснення засновником цього товариства будь-яких юридично значимих дій було відображено і в рішенні суду, яким було відмовлено в задоволенні позову.

За таких обставин спірні податкові накладні та акти виконаних робіт не можна визнати належними доказами на підтвердження факту виконання постачання спірних робіт позивачеві. Інші докази, на підставі яких можна було б зробити висновок про реальність виконання зазначених операцій з постачання підрядних робіт, у справі відсутні, так само як відсутнє посилання позивача на наявність таких доказів.

Таким чином, за відсутності доказів фактичного виконання спірних будівельних робіт підписані невідомою особою податкові накладні від імені постачальника не можуть бути підставою для нарахування податкового кредиту. Таке застосування норм пп. 7.2.3 п. 7.2, підпунктів 7.4.1, 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ відповідає правовій позиції Верховного Суду України, викладеній у постанові від 21.01.2011 у справі про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення, яка на підставі вимог частини першої ст. 2442 Кодексу адміністративного судочинства є обов'язковою для всіх судів України.

Враховуючи зазначене, Вищий адміністративний суд України касаційну скаргу ДПІ задовольнив, рішення судів попередніх інстанцій скасував, а платнику податків у задоволенні позову відмовив.


Владислав КОЧКАРОВ,
директор Департаменту правової роботи ДПС України

Вікторія ТІНЯЄВА,
заступник начальника Юридичного управління

начальник відділу представництва інтересів органів ДПС
у 
судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики