Юридична практика
Тема: ПДВ

Розгляд скарг щодо донарахування ПДВ

Суть справи. Камеральною перевіркою даних, задекларованих у податковій звітності з ПДВ (про що складено акт перевірки від 13.03.2012 р.), встановлено, що підприємством «А» було подано уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за грудень 2011 р., яким збільшено суму ПДВ, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 25), на 21 378 996 грн., і не було застосовано та сплачено до бюджету штраф у розмірі 3% від суми недоплати до подання уточнюючого розрахунку.

За результатами перевірки відповідно до п. 120.2 ст. 120 Податкового кодексу до підприємства «А» застосовано штрафну (фінансову) санкцію у розмірі 5% від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати) та складено податкове повідомлення-рішення від 27.03.2012 р. на суму 1 068 949,80 грн. штрафних санкцій.

Позиція платника. Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний подати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Так, підприємством «А» 17.02.2012 р. було подано уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за грудень 2011 р., яким збільшено суму ПДВ, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, на 21 378 996 грн.

Станом на 31.12.2011 р. на картці особового рахунку підприємства «А» значилося від'ємне сальдо з ПДВ у сумі 23 699 953 грн. В уточнюючому розрахунку за грудень 2011 р., який подано до податкового органу 15.02.2012 р., задекларовано суму позитивного значення з ПДВ у сумі 21 378 996 грн.

Підприємство «А» станом на 31.12.2011 р. має від'ємне значення з ПДВ у сумі 2 320 957 грн.

Отже, як такої недоплати немає і жодного обов'язку зі сплати суми недоплати відповідно до пп. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у підприємства «А» не виникло.

Витяг із рішення. Пунктом 50.1 ст. 50 Податкового кодексу визначено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний подати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такого розрахунку, якщо відповідні уточнюючі показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу, зобов'язаний:

  • або подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Таким чином, вищезазначена норма пп. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу передбачає сплату штрафу у розмірі 3% від сплаченої суми недоплати.

Згідно з п. 120.2 ст. 120 Податкового кодексу невиконання платником податків вимог, передбачених абзацом другим п. 50.1 ст. 50 цього Кодексу, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5% від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати).

Податкове повідомлення-рішення ДПІ про збільшення суми грошового зобов'язання з ПДВ і рішення, прийняте за розглядом первинної скарги, залишено без змін, а скаргу підприємства «А» — без задоволення.


Єгор ПРИТУЛА,
заступник директора Департаменту правової роботи
ДПС України
— начальник Управління апеляцій

Ірина ІГНАТОВА,
головний державний податковий ревізор-інспектор
відділу апеляцій з оподаткування прямими і непрямими
податками та моніторингу і аналізу розгляду скарг платників