Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Створення комісій з визначення даних про заробітну плату, одержану особою за роботу в зоні відчуження у 1986 — 1990 роках

Статтею 54 Закону № 796 передбачено, що пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

Відповідно до ст. 15 цього Закону довідки про період роботи (служби) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, про заробітну плату за цей період видаються підприємствами, установами, організаціями за основним місцем роботи працівника або їх правонаступниками.

Враховуючи те, що переважну більшість військових частин, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, наразі ліквідовано, а документи передано на зберігання до Галузевого державного архіву Міноборони України, видати довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) військовослужбовцям нікому і, як наслідок, обчислити пенсію по інвалідності виходячи із заробітної плати (грошового забезпечення), отриманої за роботу в зоні відчуження, неможливо.

З метою врегулювання зазначеного питання прийнято постанову № 685, якою затверджено Типове положення про комісії та дано доручення МВС України, МНС України, Міноборони України, СБУ утворити у місячний строк у міністерствах і СБУ, в територіальних органах МВС України, МНС України, у військових комісаріатах в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в регіональних органах СБУ комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр.

Згідно з Типовим положенням про комісії розгляд письмових заяв громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., здійснюється комісіями при міністерстві, СБУ (далі — центральні комісії) і комісіями при військовому комісаріаті АР Крим, обласних військових комісаріатах, військовому комісаріаті міст Києва та Севастополя, при територіальних органах міністерства та регіональних органах СБУ (далі — регіональні комісії).

Регіональна комісія розглядає письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану за роботу (службу) в зоні відчуження в 19861990 рр.,у разі коли військову частину, інше військове формування, орган і підрозділ внутрішніх справ або цивільного захисту, підприємство, установу, організацію системи міністерства та СБУ ліквідовано без правонаступника.

До комісії разом із заявою особа має подати копії:

  • перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 та вкладки до нього (із пред'явленням оригіналів);
  • розрахункової книжки (грошового атестата) осіб рядового та начальницького складу, трудової книжки особи, роздаткових відомостей про виплату грошового забезпечення або картки розрахунку виплати грошового забезпечення за основним місцем служби військовослужбовців, інших даних про нарахування грошового забезпечення (за наявності). У разі відсутності зазначених документів подається завірений в установленому порядку витяг з особової справи про присвоєні військові (спеціальні) звання і проходження військової служби;
  • довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони України, — для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших галузевих архівів та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, центральних архівів і їх філій Міністерства оборони Російської Федерації, витягу з журналу обліку виїздів у зону відчуження, в якому зазначаються дні виїзду на об'єкти (в населені пункти) зони відчуження;
  • колективного договору або положення про оплату праці та преміювання, що були чинними на підприємстві у відповідний період (із зазначенням умов, показників і розмірів преміювання (у відсотках та карбованцях), умов і режиму роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду — місяць, квартал тощо) та фактичної оплати праці), наказів по підприємству, інших документів заявника;
  • особового рахунку, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену в 1986 — 1990 рр. заробітну плату в зоні відчуження, в тому числі за її складовими (збережений середній заробіток, премії тощо), із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);
  • табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), засвідчені печаткою підприємства, в складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено період, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником;
  • довідки, наказу чи іншого документа із зазначенням суми заробітної плати (грошового забезпечення), донарахованої заявнику за період до 01.01.91 р. і після 01.01.91 р. (за наявності). Ці документи є підставою для здійснення перерахунку заробітної плати (грошового забезпечення).

У разі отримання довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) за роботу в зоні відчуження особа має право звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з відповідною заявою про перерахунок (призначення) пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника у розмірі відшкодування фактичних збитків, надавши при цьому отриману довідку.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42