Інші податки

Витрати на придбання спеціального одягу, взуття, засобів індивідуального захисту

Чи враховуються у складі витрат підприємства витрати на придбання спеціального одягу, взуття, засобів індивідуального захисту для забезпечення найманих працівників, якщо фактичні умови праці робітників потребують їх використання?


Відповідно до пп. 140.1.1 п. 140.1 ст. 140 розділу ІІІ Податкового кодексу до витрат подвійного призначення включаються витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим) одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами індивідуального захисту, що необхідні для виконання професійних обов’язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Нацбанком України.

Статтею 8 Закону про охорону праці встановлено, що на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

Пунктом 5 Переліку № 994 передбачено забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм.

Наказом № 53 затверджено Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту, норми якого поширюються на підприємства, установи, організації, для працівників яких є обов’язковим застосування під час трудового процесу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Відповідно до Положення № 53 засоби індивідуального захисту видаються на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або таких, що виконуються в несприятливих температурних умовах, робітникам і службовцям професій та посад, передбачених у відповідних виробництвах, цехах, дільницях та видах робіт Типовими галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту або відповідними галузевими нормами, що внесені на підставі типових.

Отже, витрати на забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, необхідними для виконання професійних обов’язків, платник податку має право врахувати у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування, якщо ці засоби включено до переліку спеціального одягу, затвердженого Кабінетом Міністрів України та передбаченого Типовими галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.