Новини
Тема: Перевірки та відповідальність

Чи мають право податківці провести документальну невиїзну перевірку на підставі оформленого наказу та направлення на проведення виїзної перевірки?

Порядок організації проведення документальних виїзних перевірок відмінний від порядку організації невиїзних перевірок.

Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних перевірок встановлено ст. 81 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Кодекс).

Особливості проведення документальної невиїзної перевірки встановлено ст. 79 Кодексу.

Так, документальна невиїзна перевірка здійснюється лише у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та виключення за наявності визначених Кодексом обставин для проведення такої перевірки (п. 79.1 ст. 79 Кодексу).

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Крім того, що з метою встановлення додаткового забезпечення прав платників податків Законом України від 24.05.2012 р. № 4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» (далі — Закон № 4834) до Кодексу було внесено зміни, якими передбачено, що посадові особи органу державної податкової служби мають право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки лише за умови виконання вимог ст. 79 Кодексу, зокрема направлення платнику податків копії наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце її проведення.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту
податкового контролю — начальника Управління планування та інформаційно-
аналітичного забезпечення податкового контролю ДПС України Людмили СЛАУТІНОЇ
та заступника начальника відділу якості податкового контролю, розробки та аналізу
податкового контролю Володимира БИЧКОВА