Митна справа

Електронне декларування товарів

Який порядок контролю за дотриманням суб’єктами ЗЕД строків розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій у зв’язку з реалізацією Держмитслужбою України пілотного проекту з декларування, митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних вантажних митних декларацій?


Електронне декларування товарів, що базується на використанні електронних документів, у тому числі ВМД, засвідчених електронними цифровими підписами, без подання паперових екземплярів документів провадиться згідно з вимогами законів № 851 та № 852, розпорядження № 1236, яким затверджено Концепцію створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» (за текстом — Концепція), та Положення № 574.

На виконання Концепції та Положення № 574 наказом № 216 розроблено Умови електронного декларування.

Згідно з п. 3 розділу першого зазначених Умов митний орган застосовує електронний цифровий підпис для вчинення правочинів за участю підприємств, внесених до Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування, за наявності у таких підприємств посилених сертифікатів відкритих ключів та у разі, якщо сума податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягають сплаті за електронною ВМД або внесенню як грошова застава під час оформлення документа контролю за переміщенням товарів, не перевищує 1 млн. грн.

Відповідно до п. 1 розділу другого Умов електронного декларування Держмитслужба України здійснює включення підприємств до Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування. Перелік таких підприємств зазначено в наказах № 453 та № 454, і він постійно оновлюється.

Для можливості здійснення уповноваженими банками контролю за експортними й імпортними операціями резидентів, які оформляють ВМД в електронному вигляді, Нацбанк України листом № 28-311/4438-12843 зобов’язав уповноважені банки до внесення змін до Інструкції № 136 за операціями резидентів, які оформляють ВМД в електронному вигляді, надсилати податковим органам України повідомлення у порядку, встановленому п. 5.9 розділу п’ятого цієї Інструкції.

Податкові органи при відпрацюванні вищезазначених повідомлень повинні керуватись листом № 11.1/2-12.2/14986-ЕП, яким зобов’язано у разі надходження звернень відповідних осіб щодо зняття з контролю експортних (імпортних) операцій згідно з Інструкцією № 136 і проведення операцій з купівлі та обміну іноземної валюти відповідно до норм постанови № 281 засвідчувати копії електронних вантажних митних декларацій на папері.

За відсутності порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за імпортною операцією резидента відповідно до положень абзацу третього п. 1.12 розділу першого Інструкції № 136 органи податкової служби надають інформацію банкам для зняття такої операції з контролю.