Новини
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість (запитання — відповіді)

Чи потрібно зазначати в податковій накладній код товару згідно з УКТ ЗЕД на всіх етапах його постачання на митній території України?


Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначається в окремих рядках такий обов'язковий реквізит, зокрема, як код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

Отже, код товару, ввезеного (імпортованого) на митну територію України, згідно з УКТ ЗЕД зазначається постачальниками в податковій накладній на всіх етапах постачання такого товару на митній території України.

 

Який порядок внесення відомостей, що містяться у податковій накладній, до Єдиного реєстру податкових накладних?


Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних затверджено постановою № 1246.

Відповідно до п. 1 Порядку № 1246 подання податкової накладної та/або розрахунку коригування органам ДПС в електронній формі здійснюється відповідно до Порядку підготовки і подання податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженого ДПС.

Пунктом 201.10 ст. 201 Податкового кодексу визначено, зокрема, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше 20 календарних днів, наступних за датою їх виписування.

Згідно з п. 4 Порядку № 1246 не підлягають реєстрації податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця в порядку, встановленому ДПС.

Відповідно до п. 5 цього Порядку продавець складає податкову накладну та/або розрахунок коригування у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому ДПС, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Після складання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку у такому порядку: перший — електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другий — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

За відсутності у продавця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: перший — електронний цифровий підпис керівника; другий — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

Продавець, що є фізичною особою — підприємцем, накладає електронний цифровий підпис у такому порядку: перший — електронний цифровий підпис фізичної особи — підприємця; другий — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

Для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі продавець отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає до податкового органу за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи. У такому разі електронні цифрові підписи посадових осіб продавця накладаються у такому порядку: перший — електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування; другий — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.

Згідно з п. 6 Порядку № 1246 після накладення електронного цифрового підпису продавець здійснює шифрування податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх ДПС засобами телекомунікаційного зв'язку з урахуванням вимог законів № 852 та №  851. Примірник податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі зберігається у продавця.

Пунктом 8 Порядку № 1246 визначено, що для підтвердження прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації продавцю видається квитанція в електронній формі у текстовому форматі, у якій зазначаються реквізити зазначених документів, відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому ДПС, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про продавця, дата та час прийняття, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова накладна та/або розрахунок коригування. Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДПС, підлягає шифруванню та надсилається продавцеві засобами телекомунікаційного зв'язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається в ДПС.

 

Чи можливо вилучити з Єдиного реєстру податкових накладних податкову накладну та/або розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до неї, якщо вони не підлягають реєстрації в такому реєстрі, але помилково зареєстровані платником податку?


Відповідно до п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу реєстрація податкових накладних платниками ПДВ — продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких сума ПДВ в одній податковій накладній становить:

  • понад 1 млн. грн. — з 01.01.2011 р.;
  • понад 500 тис. грн. — з 01.04.2011 р.;
  • понад 100 тис. грн. — з 01.07.2011 р.;
  • понад 10 тис. грн. — з 01.01.2012 р.

Податкова накладна, в якій сума ПДВ не перевищує 10 тис. грн., не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних. Податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, з 01.01.2012 р. підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній.

Порядок № 1246 визначає механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї, до Єдиного реєстру податкових накладних платників ПДВ — продавців товарів (послуг), звіряння даних, що містяться у виданих платникам такого податку — покупцям товарів (послуг) податковій накладній та розрахунку коригування, з відомостями, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Подання податкової накладної та/або розрахунку коригування ДПС в електронній формі здійснюється відповідно до Порядку підготовки і подання податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженого ДПС (п. 1 Порядку № 1246).

Чинним законодавством не передбачено можливості вилучення з Єдиного реєстру податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї, у тому числі, якщо вони не підлягають реєстрації в такому реєстрі, але помилково зареєстровані платником податку.

 

Як підприємствам, що безпосередньо придбавають зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, підтвердити правомірність формування податкового кредиту за такою операцією?


Згідно з п. 15 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, до 01.01.2014 р., від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, і такі операції оподатковуються ПДВ у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу для цілей оподаткування ПДВ сільськогосподарським підприємством вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш ніж 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Оскільки операції з першого постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД, технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також операції з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, то такі підприємства мають право на формування податкового кредиту за операцією з придбання зазначених товарів.

З метою підтвердження того, що постачальник належить до сільськогосподарських підприємств — виробників, покупцю слід звернутися до відповідних територіальних органів Мінагрополітики України.

 

Яким вимогам має відповідати сільськогосподарське підприємство — виробник для правомірного нарахування основної ставки ПДВ на операції з першого постачання зернових і технічних культур та чи обов'язково воно має бути зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму оподаткування?


Згідно з п. 15 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, до 01.01.2014 р., від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових і технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників.

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому вищенаведеного пункту, звільняються від оподаткування ПДВ.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, і такі операції оподатковуються ПДВ у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу для цілей оподаткування ПДВ сільськогосподарським підприємством вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Таке сільськогосподарське підприємство відповідно до п. 209.1 ст. 209 Податкового кодексу може обрати спеціальний режим оподаткування та згідно з п. 209.10 цієї статті отримати в органі ДПС свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

 

Чи потрібно постачальнику виписувати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на дату відвантаження товарів/надання послуг (отримання передоплати), якщо повернення товарів/послуг покупцем (коштів покупцю) здійснено у тому самому звітному періоді?


Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу податкова накладна складається в момент виникнення податкових зобов'язань продавця.

Пунктом 192.1 ст. 192 цього Кодексу визначено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у разі повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Згідно з п. 18 Порядку № 969 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Отже, у разі зміни податкових зобов'язань продавця у зв'язку з поверненням ним покупцю коштів за товари/послуги або повернення товарів/послуг покупцем розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної виписується в день повернення незалежно від того, здійснювалася така операція у тому самому звітному періоді, в якому було виписано податкову накладну, чи в іншому періоді.

 

У який термін платнику єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ, потрібно подати заяву про реєстрацію платником ПДВ при переході за добровільним рішенням на загальну систему оподаткування?


Відповідно до п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на загальну систему оподаткування, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 або п. 82.1 ст. 182 цього Кодексу, з початку календарного року, реєстраційну заяву має бути подано не пізніше 10 січня цього календарного року; у разі якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Крім того, якщо на момент переходу із спрощеної системи оподаткування на загальну обсяг постачання товарів/послуг платників єдиного податку не перевищує суму 300 тис. грн., визначену у п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу, але при цьому обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше ніж  50% загального обсягу постачання чи статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300 тис. грн., то такі суб'єкти господарювання відповідно до п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу мають право добровільно зареєструватися як платники податку на підставі заяви, що подається до органу ДПС або одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, або відповідно до п. 183.3 ст. 183 цього Кодексу не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписування податкових накладних.

Згідно з п. 183.5 ст. 183 Податкового кодексу особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації), можуть вказати у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписування податкових накладних.

При цьому реєстрація осіб, зазначених у п. 183.4 цієї статті, здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42