Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Реформування пенсійної системи

З метою реформування пенсійної системи України Законом № 3668 внесено зміни до законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення. Ці зміни набирають чинності з 01.10.2011 р., крім норми щодо показника середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, що набирає чинності з 01.01.2012 р.

Розглянемо, які зміни внесено до Закону про пенсійне страхування.


Підвищення пенсійного віку та мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком

Відповідно до ст. 26 Закону про пенсійне страхування (з урахуванням внесених змін) особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 15 років.

Отже, встановлено єдиний пенсійний вік для жінок і чоловіків60  років. Крім цього, якщо раніше для призначення пенсії за віком достатньо було 5  років страхового стажу, то для осіб, пенсії за віком яким призначатимуться після 1  жовтня 2011 р., потрібно мати страховий стаж не менше ніж 15  років.

Право на пенсію за віком до досягнення 60 років мають жінки 1961 р. народження і старші після досягнення ними такого віку:

 • 55 років — які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;
 • 55 років 6 місяців — які народилися у період з 1 жовтня 1956 р. по 31 березня 1957 р.;
 • 56 років — які народилися у період з 1 квітня 1957 р. по 30 вересня 1957 р.;
 • 56 років 6 місяців — які народилися у період з 1 жовтня 1957 р. по 31 березня 1958 р.;
 • 57 років — які народилися у період з 1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958 р.;
 • 57 років 6 місяців — які народилися у період з 1 жовтня 1958 р. по 31 березня 1959 р.;
 • 58 років — які народилися у період з 1 квітня 1959 р. по 30 вересня 1959 р.;
 • 58 років 6 місяців — які народилися у період з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р.;
 • 59 років — які народилися у період з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р.;
 • 59 років 6 місяців — які народилися у період з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р.;
 • 60 років — які народилися з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961 р.

Чи призначатимуться у подальшому пенсії за віком на пільгових умовах і від якого віку здійснюватиметься зниження (раніше встановленого чи підвищеного) пенсійного віку

Пенсії за віком на пільгових умовах призначатимуться і після 1 жовтня 2011 р.

Умови призначення таких пенсій передбачено ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення. Це стосується працівників шкідливих та особливо шкідливих виробництв, а також шахтарів, трактористів, доярок, жінок, зайнятих протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, робітниць текстильного виробництва, зайнятих на верстатах і машинах, водіїв міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв.

Це зниження пенсійного віку провадитиметься від раніше встановленого пенсійного віку для жінок (від 55  років).

Крім того, до розділу XV «Прикінцеві положення» Закону про пенсійне страхування внесено зміни, відповідно до яких також збережено вік виходу на пенсію за віком:

 • військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях, а також тим, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку;
 • сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;
 • багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства;
 • окремим категоріям громадян — хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційним карликам;
 • інвалідам по зору I групи — сліпим та інвалідам з дитинства I групи.

До ст. 55 Закону № 796 також внесено зміни, відповідно до яких особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються зі зниженням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 р.

Законодавством передбачається дострокове призначення пенсії жінці, якій виповнилося 55 років

Законом № 3668 передбачено, що до 1 січня 2015 р. право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше ніж 30 років і за умови звільнення з роботи. У цьому разі розмір їх пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 Закону про пенсійне страхування, зменшується на 0,5% за кожен повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.

У разі якщо жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому разі після досягнення віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.

Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.

Передбачається компенсація за збільшення пенсійного віку

Жінкам, які народилися до 31 грудня 1961 р., після виходу на пенсію встановлюється підвищений розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, в розмірі 2,5% за кожні 6 місяців пізнішого виходу на пенсію починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

Законом передбачається право на відстрочення часу виходу на пенсію

Відповідно до ст. 29 Закону про пенсійне страхування особі, яка набула право на пенсію за віком згідно із цим Законом, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 26 цього Закону, виявила бажання працювати й одержувати пенсію з пізнішого віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, на такий відсоток:

 • 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
 • 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Тобто право на відстрочення часу виходу на пенсію мають особи після досягнення 60 років.

Крім того, згідно з абзацом другим п. 1 частини першої ст. 45 Закону про пенсійне страхування у разі якщо при відстрочці часу призначення пенсії за віком не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу, пенсія, обчислена відповідно до ст. 29 цього Закону, призначається з дня, що настає за останнім днем повного місяця відстрочки часу виходу на пенсію, який зараховано до страхового стажу.

Пенсії за вислугу років призначатимуться і після 1 жовтня 2011 року

Умови призначення пенсій за вислугу років, установлені статтями 54 та 55 Закону про пенсійне забезпечення, збережено. Такі пенсії призначатимуться й надалі.

Причому призначення деяких з них передбачено за умови досягнення зниженого пенсійного віку. Цей пенсійний вік і в подальшому знижуватиметься жінкам від 55 років, тобто в даному випадку підвищення пенсійного віку жінкам не впливатиме на призначення пенсій за вислугу років.

Крім того, Законом № 3668 передбачено, що особам, які на день досягнення пенсійного віку (підвищеного), передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е»«ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення, і мають страховий стаж (для чоловіків35 років, для жінок30  років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Держбюджету України.

Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, та механізм виплати цієї допомоги встановлює Кабінет Міністрів України.

Це стосується таких категорій громадян:

 • працівників сфери освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення;
 • спортсменів — заслужених майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу — членів збірних команд України;
 • артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Підвищення пенсійного віку чоловікам

Пенсійний вік буде підвищено з 60 до 62 років поетапно (починаючи з січня 2013 р.) лише чоловікам, які претендуватимуть на пенсії як держслужбовці, науковці або посадові особи місцевого самоврядування тощо.

Щодо можливості працювати у період отримання пенсій, тобто якщо особа працює, чи виплачуватиметься їй повна пенсія

Достроково призначена пенсія за віком з урахуванням пп. «г» частини першої п. 1 ст. 26 Закону про зайнятість населення, п. «в» частини другої ст. 12 Закону № 309 та ст. 21 Закону № 3721 до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, працюючим пенсіонерам не виплачується.

Однак порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, установлений Законом № 3668, не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) та які влаштувалися на роботу до набрання чинності цим Законом (тобто до 01.10.2011 р.)

Слід зазначити, що пенсії, які були раніше призначено відповідно до Закону про пенсійне страхування з урахуванням норм пп. «г» частини першої п. 1 ст. 26 Закону про зайнятість населення (особам передпенсійного віку, звільненим з роботи за скороченням штатів), до 1 жовтня 2011 р. не виплачено у період роботи такої особи до досягнення нею пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування. Це передбачено п. 7 розділу XV «Прикінцеві положення» цього Закону.

Якщо особі до 1 жовтня 2011 р. вже було призначено пенсію зі зниженням пенсійного віку з урахуванням норм п. «в» частини другої ст. 12 Закону № 309 чи ст. 21 Закону № 3721 та особа влаштувалася на роботу до набрання чинності Законом № 3668, то пенсію виплачуватимуть і в період роботи.

Якщо така особа станом на 1 жовтня 2011 р. не працювала, то у разі її подальшого працевлаштування (до досягнення пенсійного віку) виплату пенсії буде припинено.

Період, за який визначатиметься заробіток для обчислення пенсії

Згідно зі ст. 40 Закону про пенсійне страхування (з урахуванням внесених змін) для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1  липня 2000 р.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами до 1  січня 2016 р. або якщо страховий стаж починаючи з 1  липня 2000 р. становить менше ніж 60  місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1  липня 2000 р. незалежно від перерв.

При цьому за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з частиною третьою ст. 24 Закону про пенсійне страхування, та будь-якого періоду страхового стажу поспіль за умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 р. до 1 січня 2005 р., а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13 і 14 ст. 11 Закону про пенсійне страхування.

У всіх випадках (крім випадку, коли страховий стаж менший) період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60  календарних місяців.

Врахування при призначенні пенсії показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії

До ст. 40 Закону про пенсійне страхування внесено зміни, які набирають чинності з 01.01.2012 р., якими передбачено, що при призначенні пенсії застосовуватиметься показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески, у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Перерахування призначених пенсій у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму

Для осіб, які втратили працездатність, у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 28 Закону про пенсійне страхування, крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи (або припинення такої діяльності) пенсію перераховують з урахуванням визначеного законом прожиткового мінімуму, встановленого на дату звільнення з роботи (або припинення такої діяльності) для осіб, які втратили працездатність.

Слід зазначити, що доплати та підвищення, які відповідно до законодавства встановлюються до пенсій та розмір яких визначається від прожиткового мінімуму, перераховуватимуться незалежно від того, працює особа чи ні.

Проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам

Відповідно до частини четвертої ст. 42 Закону про пенсійне страхування (з урахуванням внесених змін) у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій ст. 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24  місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через 2 роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування, за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Однак ці норми не поширюються на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом про пенсійне забезпечення, та які не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання пенсії на рівні прожиткового мінімуму

Згідно зі ст. 28 Закону про пенсійне страхування (з урахуванням внесених змін) мінімальний розмір пенсії за віком за наявності для чоловіків 35 років, для жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Доплата за понаднормовий стаж

За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Водночас для осіб, яким пенсію призначено до набрання чинності Законом № 3668, крім тих, яким після набрання чинності зазначеним Законом було перераховано пенсії з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, встановлюється розмір пенсії за віком:

 • мінімальний — передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування — за наявності для чоловіків 25 років, для жінок 20 років страхового стажу;
 • збільшений — передбачений абзацом другим частини першої ст. 28 цього Закону — за кожен повний рік страхового стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Тобто ця норма (необхідний страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок) стосується лише осіб, яким пенсію призначать після 01.10.2011 р., та пенсіонерів, які продовжують працювати та в подальшому виявлять бажання перерахувати пенсії з урахуванням заробітку, отриманого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії (відповідно до частини четвертої ст. 42 Закону про пенсійне страхування).

Максимальний розмір пенсії

Новою редакцією ст. 27 Закону про пенсійне страхування передбачено, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 01.10.2011 р. максимальний розмір пенсії становить 7840 грн.

Отримання до 01.10.2011 р. пенсій у більшому розмірі, ніж встановлений максимальний

Обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максимальним розміром, установленим Законом № 3668, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) призначено до набрання чинності цим Законом.

У подальшому виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) таким пенсіонерам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) здійснюватиметься без індексації, без застосування положень частин другої та третьої ст. 42 Закону про пенсійне страхування та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) відповідатиме максимальному розміру пенсії, встановленому Законом № 3668.

Переведення з одного виду пенсії на інший

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюватиметься з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, які перебувають на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду України.

При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій ст. 40 Закону про пенсійне страхування, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Виключення є лише у тому разі, якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, тобто при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою ст. 40 Закону про пенсійне страхування для призначення пенсії (за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії).

Страховий стаж, необхідний інваліду для отримання пенсії згідно з нормами Закону про пенсійне страхування

Згідно зі  ст. 32 Закону про пенсійне страхування особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією за наявності такого страхового стажу:

для інвалідів І групи

 • до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;
 • від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 роки;
 • від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;
 • від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;
 • від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;
 • від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;
 • від 41 року до досягнення особою 43 років включно — 7 років;
 • від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;
 • від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;
 • від 54 років до досягнення особою 59 років включно — 10 років;

для інвалідів ІІ та ІІІ груп

 • до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;
 • від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;
 • від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;
 • від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;
 • від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;
 • від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;
 • від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;
 • від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;
 • від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;
 • від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;
 • від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;
 • від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;
 • від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;
 • від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої ст. 26 цього Закону (15 років).

Установлення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком

Згідно з частиною другою ст. 33 Закону про пенсійне страхування непрацюючі інваліди ІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності такого страхового стажу:

 • для жінок — 20 років, для чоловіків — 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
 • для жінок — 21 рік, для чоловіків — 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
 • для жінок — 22 роки, для чоловіків — 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
 • для жінок — 23 роки, для чоловіків — 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
 • для жінок — 24 роки, для чоловіків — 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
 • для жінок — 25 років, для чоловіків — 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.

Непрацюючі інваліди ІІ групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та інваліди ІІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої ст. 28 цього Закону (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років).

До 1 січня 2016 р. особи, визнані інвалідами ІІ групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого для призначення пенсій інвалідам І групи.

Який страховий стаж має бути у годувальника при призначенні його утриманцям пенсії у зв'язку із втратою годувальника

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, необхідного йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій ст. 32 Закону про пенсійне страхування (якщо смерть настала у період проходження строкової військової служби), — незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.