Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Наукові пенсії в умовах нового законодавства

З дати набрання чинності Законом № 3668 пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначатиметься при дотриманні таких вимог: наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування, для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років; досягнення чоловіками віку 62 роки та наявність стажу наукової роботи не менше ніж 20 років, а жінками — пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (60 років), та наявність стажу наукової роботи не менше ніж 15 років.

Оскільки значно збільшується страховий стаж, необхідний для призначення наукової пенсії, слід розуміти, що страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачуються страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок. Його сума визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Визначення віку, при досягненні якого призначатиметься наукова пенсія

До досягнення чоловіками віку 62 роки право на пенсію за віком мають наукові (науково-педагогічні) працівники — чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

 • 60 років — які народилися по 31 грудня 1952 р.;
 • 60 років 6 місяців — які народилися з 1 січня 1953 р. по 31 грудня 1953 р.;
 • 61 рік — які народилися з 1 січня 1954 р. по 31 грудня 1954 р.;
 • 61 рік 6 місяців — які народилися з 1 січня 1955 р. по 31 грудня 1955 р.

При визначенні пенсійного віку, при досягненні якого призначатиметься пенсія згідно із Законом про наукову діяльність, жінкам визначено вік виходу на пенсію 60 років.

При цьому до досягнення віку 60 років право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

 • 55 років — які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;
 • 55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 р. по 31 березня 1957 р.;
 • 56 років — які народилися з 1 квітня 1957 р. по 30 вересня 1957 р.;
 • 56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 р. по 31 березня 1958 р.;
 • 57 років — які народилися з 1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958 р.;
 • 57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 р. по 31 березня 1959 р.;
 • 58 років — які народилися з 1 квітня 1959 р. по 30 вересня 1959 р.;
 • 58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р.;
 • 59 років — які народилися з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р.;
 • 59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р.;
 • 60 років — які народилися з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961 р.

Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ — ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність, затверджено постановою № 257 з урахуванням положень статей 221, 222 цього Закону.

Слід зазначити, що згідно зі ст. 221 Закону про наукову діяльність до наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь. Для зарахування до наукового стажу часу такої роботи до органів Пенсійного фонду надається підтвердна довідка про те, що особа працювала за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, із зазначенням підстав її видачі. Підставою видачі довідки можуть бути такі документи: посадова інструкція, автореферат до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук, диплом кандидата (доктора) наук.

Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за умови звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника або укладення ним після досягнення пенсійного віку строкового трудового договору (контракту).

Якщо звернення за призначенням наукової пенсії до органів Пенсійного фонду України надійде після 1 жовтня 2011 р., то така пенсія призначатиметься і виплачуватиметься за умови, якщо особа не працюватиме на науковій посаді. Якщо ж особа бажає залишитися працювати на такій посаді, то пенсія обчислюватиметься на умовах, передбачених Законом про пенсійне страхування, а після звільнення з наукової посади — за нормами Закону про наукову діяльність.

Слід зазначити, що Законом № 3668 виключено частину четверту ст. 24 Закону про наукову діяльність, якою було передбачено, що за кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною другою цієї статті, пенсія збільшується на 1% заробітної плати, але не може бути більше ніж 90% середньомісячної заробітної плати. Тобто з урахуванням внесених змін наукова пенсія призначатиметься в розмірі 80% від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до ст. 23 Закону про наукову діяльність та частини другої ст. 40 Закону про пенсійне страхування та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески).

З 01.10.2011 р. набрали чинності зміни, внесені до Закону про ЄСВ, згідно з якими максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Зміни стосуватимуться також періоду, за який враховуватиметься заробітна плата для обчислення наукової пенсії.

Для обчислення пенсії враховуватиметься заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 р. або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. становить менше ніж 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10% тривалості наукового стажу.

У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого Законом про наукову діяльність, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

Тобто після 1 жовтня 2011 р. заробітна плата при призначенні наукової пенсії враховуватиметься починаючи з 1 липня 2000 р. Лише за двох умов: за бажанням пенсіонера в період до 1 січня 2016 р. та в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. становить менше ніж 60 календарних місяців, для обчислення пенсії враховуватиметься крім заробітної плати з 01.07.2000 р. ще й заробітна плата за 60 календарних місяців до 01.07.2000 р. Звертаємо увагу, що для врахування заробітної плати до 01.07.2000 р. довідку про заробітну плату, яка надаватиметься для обчислення пенсії, необхідно буде підтверджувати первинними документами (особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості).

Крім того, для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовуватиметься середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики.

Норма щодо застосування показника середньої заробітної плати при призначенні наукової пенсії за три попередні роки починає діяти з 01.01.2012 р.

Зміни стосуватимуться і наукових (науково-педагогічних) працівників, які, продовжуючи працювати після призначення наукової пенсії, набувають право на проведення перерахунку.

До набрання чинності Законом № 3668 перерахунок проводився пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до Закону про наукову діяльність працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше ніж два роки.

Починаючи з 1 жовтня 2011 р. перерахунок проводитиметься за умови, що після призначення пенсії відповідно до Закону про наукову діяльність пенсіонери працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу. Перерахунок проводитиметься з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії виходячи із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислено пенсію, або із заробітної плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьоюсьомою ст. 24 вищезазначеного Закону (порядок викладено вище), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

При цьому при проведенні перерахунку пенсії застосовуватимуться нові норми, тобто пенсія обчислюватиметься в розмірі 80% від заробітної плати. Такий перерахунок проводитиметься лише за бажанням пенсіонера (подання заяви). Перерахунок доцільно буде проводити особам, у яких заробітна плата за 60 календарних місяців у період до 01.07.2000 р., що враховувалася при обчисленні наукової пенсії, була невисокою, і оскільки під час перерахунку вона не враховуватиметься, змінюватиметься період оптимізації заробітної плати.

Приклад

У листопаді 2009 р. призначено наукову пенсію. Заробітну плату враховано за періоди з 01.07.91 р. по 30.06.96 р. та з 01.07.2000 р. по 30.10.2009 р., при цьому заробітна плата в 1991 — 1996 рр. була низькою й оптимізації підлягав період 1991 — 1995 рр. (36 місяців — 10% від 30 років). Стаж наукової роботи становив 30 років, заробітна плата — 3465 грн. Розмір пенсії становив 3118,50 грн. (3465 х 90%). При проведенні перерахунку пенсії за нормами нового законодавства заробітна плата враховуватиметься в період з 01.07.2000 р. по 30.10.2011 р. (за умови звернення із заявою в листопаді поточного року). При стажі наукової роботи 32 роки оптимізації підлягатиме 38 місяців у період 2002 — 2005 рр. (у наведеному прикладі — період з найменшим заробітком). Заробіток після перерахунку становив 4500 грн. і розмір пенсії, відповідно, — 3600 грн. (4500 х 80%).

Слід також звернути увагу, що науковим (науково-педагогічним) працівникам, яких визнано інвалідами І, ІІ і ІІІ груп, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку за наявності стажу наукової роботи, передбаченого частиною другою ст. 24 Закону про наукову діяльність, та страхового стажу, передбаченого ст. 32 Закону про пенсійне страхування, а особам із числа інвалідів з дитинства — незалежно від часу встановлення інвалідності.

Законом № 3668 також внесено зміни до ст. 32 Закону про пенсійне страхування щодо вимог до стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності.

Новою є також норма, згідно з якою пенсія, призначена відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами про держслужбу, про прокуратуру, Законом № 2790, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому згідно із Законом про наукову діяльність.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (з 01.10.2011 р.7840 грн.).

Достроково призначена пенсія з урахуванням пп. «г» частини першої п. 1 ст. 26 Закону про зайнятість населення, п. «в» частини другої ст. 12 Закону № 309 і ст. 21 Закону № 3721 у період до досягнення пенсійного віку, встановленого частиною другою ст. 24 Закону про наукову діяльність, працюючим пенсіонерам не виплачується.

Обмеження пенсії максимальним розміром, встановленим Законом № 3668, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсію призначено до набрання чинності цим Законом, тобто до 01.10.2011 р.

Порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, встановлений Законом № 3668, також не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію та які влаштувалися на роботу до набрання чинності цим Законом.

Тобто особа, яка отримує пенсію, призначену відповідно до Закону про наукову діяльність і на момент набрання чинності Законом № 3668 продовжує працювати на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника, матиме право на отримання зазначеної пенсії в період роботи на науковій посаді.

Особам, які отримують пенсію як наукові працівники і на сьогодні не працюють, при влаштуванні на роботу, зокрема на посаду науковця, державного службовця, після 01.10.2011 р. пенсія виплачуватиметься за нормами Закону про пенсійне страхування до звільнення із зазначених посад.

Розглянемо відповіді на запитання щодо призначення пенсій, які надійшли у зв'язку з реформуванням пенсійної системи.

 

Чи включається до складу заробітної плати для обчислення пенсії грошова допомога, що виплачується науковому (науково-педагогічному) працівникові при виході на пенсію?


Статтею 24 Закону про наукову діяльність передбачено, що пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 80% від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається згідно зі ст. 23 цього Закону та частини другої ст. 40 Закону про пенсійне страхування та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески).

Заробітна плата наукового працівника згідно зі ст. 23 Закону про наукову діяльність складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавок за стаж наукової роботи та інших надбавок, доплат та винагород за наукову (науково-педагогічну) діяльність, передбачених законодавством.

Для обчислення пенсії особі, яка має право на призначення пенсії відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність, враховуються суми заробітної плати за відповідний період, нараховані їй згідно з трудовим договором (контрактом) відповідно до займаних посад, перебування на яких зараховується до наукового стажу.

При цьому заробітна плата для обчислення пенсії не може перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. З 01.10.2011 р. така сума становить сімнадцять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, тобто 16 745 грн.

Відповідно до ст. 24 вищезазначеного Закону при виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника виплачується грошова допомога у розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності відповідного стажу роботи на посадах, зазначених у Переліку № 257.

З огляду на те, що грошова допомога, яка згідно із Законом про наукову діяльність виплачується науковому (науково-педагогічному) працівникові при виході на пенсію, не передбачена ст. 23 цього Закону як складова заробітної плати наукового працівника та не належить до виплат, на які нараховуються страхові внески, оскільки відповідно до п. 3.6 Інструкції № 5 не належить до фонду оплати праці, зазначена виплата (грошова допомога) не включається до заробітної плати, з урахуванням якої здійснюється обчислення пенсії згідно зі ст. 24 Закону про наукову діяльність.

  

З травня 2010 р. особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону про наукову діяльність, та продовжує працювати на науковій посаді. Чи виплачуватиметься такій особі наукова пенсія після 1 жовтня 2011 р.?


Статтею 24 Закону про наукову діяльність (у редакції Закону, який набрав чинності з 01.10.2011 р.) передбачено, що пенсія, призначена відповідно до ст. 24 цього Закону, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами про держслужбу, про прокуратуру, Законом № 2790, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про наукову діяльність.

Законом № 3668 передбачено, що порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, встановлений цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію та які влаштувалися на роботу до набрання чинності цим Законом, тобто до 01.10.2011 р.

Враховуючи те, що особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону про наукову діяльність, і на момент набрання чинності Законом № 3668 працювала та в подальшому працюватиме на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника, право на отримання зазначеної пенсії така особа матиме в період роботи на науковій посаді.

  

Із листопада 2009 р. особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону про наукову діяльність. Продовжує працювати на науковій посаді за строковим трудовим договором. Чи матиме вона право на проведення перерахунку наукової пенсії?


Згідно зі ст. 24 Закону про наукову діяльність (у редакції Закону, що набрав чинності з 01.10.2011 р.) право на проведення перерахунку пенсії матимуть пенсіонери, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу.

Перерахунок проводитиметься з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії виходячи із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислено пенсію, або із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1  липня 2000 р.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 р. або у разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. становить менше ніж 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10% від тривалості наукового стажу.

У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого Законом про наукову діяльність, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

При цьому застосовуватиметься показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.