Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік, Податок на прибуток, ПДВ

Аптеки: вимоги до організації роботи, бухгалтерський та податковий облік

Посилаючись на чинне законодавство України, визначимося з основними термінами та поняттями, про які йтиметься далі.

Лікарські засоби — це речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму (Закон про лікарські засоби).

Аптечний кіоск — структурний підрозділ аптеки, основним завданням якого є забезпечення населення лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі готовими лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта лікаря.

Аптечний пункт — це структурний підрозділ аптеки, який створюється в лікувально-профілактичних закладах, основним завданням якого є забезпечення населення лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі готовими лікарськими засобами.

Роздрібна торгівля лікарськими засобами — діяльність з придбання, зберігання та продажу готових лікарських засобів через аптеку та її структурні підрозділи (у тому числі ліків, виготовлених (вироблених) в умовах аптеки) безпосередньо громадянам для їх особистого споживання, закладам охорони здоров'я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам та організаціям без права їх подальшого перепродажу (наказ № 340).

Вимоги до організації роботи аптечних закладів

Здійснюючи господарську діяльність з медикаментами, слід дотримуватися вимог Закону про лікарські засоби, який регулює правовідносини, пов'язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає права й обов'язки підприємств, установ, організацій і громадян, а також повноваження в цій сфері органів державної виконавчої влади і посадових осіб. Законом установлено, що лікарські засоби підлягають обов'язковій державній реєстрації, крім тих, які було виготовлено в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних установ із дозволених до застосування діючих і допоміжних речовин.

Статтею 3 Закону про РРО визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або у безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій. Водночас згідно з п7 Переліку № 1336 винятком є роздрібна торгівля медичними та фармацевтичними товарами на території села. За цих умов РРО не застосовується, проте обов'язковим є використання книги обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок.

Відповідно до п. 5 ст. 9 Закону про ліцензування виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля ними підлягають ліцензуванню. Порядок одержання ліцензії визначено пунктами 8 і 9 наказу № 340. Цим самим наказом установлено і вимоги до персоналу аптек та приміщень аптечних закладів. Органами контролю за дотриманням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов є Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів (Держлікінспекція) та її органи на місцях — державні інспекції з контролю якості лікарських засобів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також Держкомпідприємництво України та його територіальні органи.

Крім цього, аптечні заклади для здійснення діяльності мають сплачувати збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, тобто придбавати торговий патент. Відповідно до пп. 267.1.2 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу не є платниками збору за провадження торговельної діяльності аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

  • готові лікарські засоби (лікарські засоби, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів (пп. «в» пп. 267.2.2 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу);
  • зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське (пп. «г» зазначеного підпункту).

Ставка збору за провадження торговельної діяльності встановлюється в таких межах: на території м. Києва та обласних центрів — від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати; на території м. Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) і районних центрів — від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати; на території інших населених пунктів — до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати (пп. 267.3.2 п. 267.3 ст. 267). За провадження діяльності з придбанням пільгового торгового патенту ставка збору встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати (пп. 267.3.7 п. 267.3 ст. 267 Податкового кодексу).

Крім лікарських засобів аптечні заклади мають право здійснювати торгівлю супутніми товарами, однак і тут існують обмеження. До переліку дозволених товарів, наведеного в наказі № 577, включено: вироби медичного призначення; дезинфікуючі засоби; предмети особистої гігієни; оптику; лікувальне, дитяче й дієтичне харчування; лікувальні косметичні засоби й інші супутні товари.

Реалізуючи лікарські засоби та супутні товари, необхідно пам'ятати, що не дозволяється:

  • торгівля неякісними і фальсифікованими ліками;
  • торгівля лікарськими засобами без наявності відповідних ліцензій та дозволів;
  • реклама лікарських засобів, що відпускаються за рецептом лікаря.

Зупинимось на останньому пункті детальніше. Нещодавно Законом № 3235 внесено зміну до Закону про рекламу, згідно з якою реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», який має займати не менше 15% площі чи обсягу (тривалості) всієї реклами.

Бухгалтерський облік

Порядок ведення бухгалтерського обліку лікарських засобів регулюється ПБО 9 та Інструкцією № 291. Для відображення господарських операцій з ліками використовується субрахунок 282 «Товари в торгівлі». Торгівля може здійснюватись як готовими (покупними) ліками, так і лікарськими засобами індивідуального виготовлення (екстемпоральними ліками). Вартість останніх складається з вартості лікарських засобів, отриманих від постачальників, і витрат на їх виготовлення та фасування відповідно до затверджених тарифів, наведених у постанові № 1548.

Для обліку виготовлених ліків аптеки ведуть журнал обліку лабораторних робіт за формою № 1, де обліковуються вартість сировини, послуг з виготовлення ліків згідно з установленими тарифами, готової продукції, та журнал обліку фасувальних робіт за формою № 2, в якому обліковується вартість робіт з розфасовки виготовлених лікарських засобів. На підставі даних цих журналів за підсумками місяця складається довідка про вартість дооцінки фасувальних і лабораторних робіт, підписують її матеріально відповідальна особа і бухгалтер.

Інформація, що міститься в довідці, є основою для збільшення вартості лікарських засобів на витрати з їх виготовлення та відображення надходження в товарно-грошовому звіті матеріально відповідальної особи. Згідно з Інструкцією № 291 у бухгалтерському обліку ця операція відображається так: дебет субрахунку 282 «Товари в торгівлі» — кредит субрахунку 201 «Сировина і матеріали».

При відпуску ліків покупцям через касу сума тарифів окремо не виділяється, оскільки вона входить до роздрібної ціни готового товару (ліків) і списується за товарно-грошовим звітом у вигляді зданої торгової виручки. Також при розрахунку реалізованої торгової націнки вартість тарифів не враховується, оскільки вона відповідно до вимог п. 22 ПБО 9 повністю списується на собівартість: дебет субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» — кредит субрахунку 285 «Торгова націнка» методом «сторно». Для більшої зручності використання субрахунку 285, керуючись Інструкцією № 291, на практиці його доповнюють рахунками другого та третього порядків або вводять нові субрахунки зі збереженням кодів чинного Плану рахунків бухобліку.

Стосовно формування відпускних цін слід зазначити, що аптечний заклад, який здійснює роздрібний продаж лікарських засобів, формує продажну ціну з урахуванням установленого граничного рівня роздрібної торгової націнки у відсотках до ціни виробника чи митної вартості товару.

Щодо первинних документів також існують певні вимоги. У накладних постачальників на відпуск виробів медичного призначення мають зазначатися серія, назва лікарського засобу з його повною характеристикою, митна вартість на імпортні медикаменти, оптово-відпускна ціна з урахуванням постачальницько-збутової націнки.

Податковий облік

Податок на прибуток

При визначенні моменту виникнення податкових доходів слід звернути увагу на таке. Згідно з п137.1 ст137 Податкового кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Тобто попередня оплата за товар, факт відвантаження якого ще не відбувся, не впливає на формування податкових доходів. Так само Податковий кодекс зобов'язує формувати податкові витрати в частині собівартості реалізованих товарів — за датою, зазначеною в первинному документі, який підтверджує здійснення платником податку витрат. При цьому відповідно до п. 138.4 ст. 138 Кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Оскільки аптечні заклади практикують реалізацію лікарських засобів за пільговими рецептами або на безоплатній основі, для регулювання здійснення таких операцій необхідно керуватись постановою № 1303, якою встановлено переліки груп населення та категорій захворювань, за якими в разі амбулаторного лікування лікарські засоби відпускаються безкоштовно. На умовах пільгової або безоплатної реалізації дозволено відпускати лише ліки, включені до переліку лікарських засобів вітчизняного й іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади та установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного і місцевих бюджетів, затвердженого постановою № 1071. Витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, відносяться на рахунок загальних асигнувань, передбачених відповідними бюджетами. Також їх відшкодовують місцеві органи або установи охорони здоров'я на підставі заведених реєстрів. Реєстри складаються аптечними закладами і подаються до територіальних медичних об'єднань.

Податок на додану вартість

Відповідно до пп. 197.1.27 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання:

  • лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами);
  • виробів медичного призначення за переліком № 867 (набрав чинності з 16.08.2011 р.).

У Державному реєстрі лікарських засобів містяться відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в Україні, а саме про: торговельне, міжнародне непатентоване і синономічне найменування лікарського засобу; виробника лікарського засобу; хімічну назву та склад, показання, профілактичні заходи, побічні дії; форму випуску, спосіб застосування та дозування, строки й умови зберігання, умови відпуску; дату й номер наказу Мінохорони здоров'я України про реєстрацію та перереєстрацію, термін дії реєстрації; повну (тимчасову) заборону застосування й виключення з Реєстру.

Вироби медичного призначення, які у переліку № 867 позначено знаком «*», повинні застосовуватися для медичного призначення та мати відповідне маркування.

Пунктом 198.4 ст. 198 Податкового кодексу установлено, що якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) під час їх придбання або виготовлення податку, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях (п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу). Такими можуть бути комунальні послуги, послуги зв'язку та Інтернету, орендна плата, ремонт і обслуговування техніки тощо.

Згідно зі ст. 199 Податкового кодексу частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей самий попередній календарний рік. Визначена у відсотках величина застосовується протягом поточного календарного року.

За підсумками календарного року платник податку здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Також слід пам'ятати, що перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36  місяців їх використання (п. 199.4 ст. 199 Податкового кодексу).

Розглянемо на прикладі відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з придбання і реалізації лікарських засобів аптечним закладом.

Приклад

У серпні 2011 р. аптека «Моя сім'я» закупила ліки на суму 250 000 грн., за їх транспортування сплачено 900 грн., у тому числі ПДВ 20%150 грн., закуплено супутні товари на суму 18 000 грн., у тому числі ПДВ 20%3000 грн., нараховано торгову націнку на лікарські засоби 80 000 грн., на супутні товари6000 грн. Вартість залишку товару в аптеці на 01.08.2011 р. (дебетове сальдо субрахунку 282)30 000 грн., торгова націнка (кредитове сальдо за субрахунком 285)10 000 грн., транспортно-заготівельні витрати (дебетове сальдо субрахунку 289)1000 грн. Виручка від реалізації товарів за серпень становить 216 800 грн., зокрема від продажу супутніх товарів15 000 грн., у тому числі ПДВ 20%2500 грн. Вартість фасування ліків і пакувальних матеріалів1800 грн. За цей період сплачено вартість оренди і комунальних послуг у сумі 4800 грн., у тому числі ПДВ 20%800 грн. Дані про реалізацію товарів слід брати з товарно-касового звіту.

Відпущено лікарських засобів за безоплатними рецептами на суму 3000 грн., за пільговими з оплатою 50%на суму 2000 грн. Одержано компенсацію з бюджету4000 грн. Отримано готівку в касу від покупців1000 грн.

Відпущено ліків з торговими знижками (за картками на знижки) на суму 7000 грн. З них: вартість ліків, ціни на які не підлягають державному регулюванню, становить 5000 грн., знижка20%1000 грн. (сплачено в касу 4000 грн.); вартість ліків, ціни на які підлягають державному регулюванню,2000 грн., знижка становить 5%100 грн. (сплачено в касу 1900 грн.).

Наведені операції в бухгалтерському та податковому обліку слід відображати таким чином (таблиця):


з/п

Зміст господарської операції

Документ-підстава

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Залишок лікарських засобів на початок місяця

Бухгалтерська довідка (оборотно-сальдова відомість за субрахунком)

282

-

30 000

-

-

2

Торгова націнка на залишок товару на початок місяця

Бухгалтерська довідка (оборотно-сальдова відомість за субрахунком)

285

-

10 000

-

-

3

Транспортно-заготівельні витрати на залишок товару на початок місяця

Бухгалтерська довідка (оборотно-сальдова відомість за субрахунком)

289

-

1000

 

 

4

Оприбутковано лікарські засоби від постачальників

Прибуткова накладна

282 «Товари в торгівлі»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

250 000

-

250 000

5

Відображено торгову націнку (різниця між продажною та купівельною вартістю лікарських засобів)

Бухгалтерська довідка

282 «Товари в торгівлі»

285 «Торгова націнка»

80 000

-

-

6

Оприбутковано супутні товари від постачальників

Прибуткова накладна

282 «Товари в торгівлі»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

15 000

-

15 000

7

Відображено податковий кредит  з ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

3000

-

-

8

Відображено торгову націнку (різниця між продажною та купівельною вартістю супутніх товарів)

Бухгалтерська довідка

282 «Товари в торгівлі»

285 «Торгова націнка»

6000

-

-

9

Оприбутковано вартість фасувальних робіт, виконаних постачальником, та пакувальні матеріали, в тому числі ПДВ 20% - 300 грн.

Акт виконаних робіт, накладна від постачальника

201 «Сировина і матеріали»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

1800

-

1500

10

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

300

-

-

11

Збільшено вартість ліків на вартість фасувальних робіт і пакувальних матеріалів

Товарний звіт

282 «Товари в торгівлі»

201 «Сировина і матеріали»

1800

-

-

12

Перераховано постачальникам за лікарські засоби й супутні товари

Прибуткова накладна, договір, рахунок-фактура

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

268 000

-

-

13

Перераховано кошти за комунальні послуги за поточний місяць

Рахунок-фактура

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

4800

-

-

14

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ щодо комунальних послуг

Податкова накладна

641/ПДВ «Розрахунки за податками»

644 «Податковий кредит»

800

-

-

15

Віднесено до адміністративних витрат вартість оренди і комунальних послуг

Акт приймання-передачі послуг

92 «Адміністративні витрати»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

4000

-

4000

16

Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ

Акт приймання-передачі послуг

644 «Податковий кредит»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

800

-

-

17

Отримано в касу виручку від продажу лікарських засобів (без ПДВ)

Прибутково-касовий ордер, довідка про вартість фасувальних робіт

301 «Каса в національній валюті»

702 «Дохід від реалізації товарів»

194 800

194 800

-

18

Оплачено транспортні послуги в сумі 900 грн., у тому числі ПДВ 20% - 150 грн.

Рахунок-фактура

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

900

-

-

19

Відображено витрати на транспортування ліків

Акт приймання-передачі послуг

289 «Транспортно-заготівельні витрати»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

900

-

900

20

Відображено дохід за відпущені ліки за безоплатними рецептами, вартість ліків - 3000 грн.

Товарний чек, рецепт на безоплатне отримання ліків

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

702 «Дохід від реалізації товарів»

3000

-

-

21

Відображено дохід за відпущені ліки за пільговими рецептами з оплатою 50%, вартість ліків - 2000 грн., сума, сплачена в касу, - 1000 грн.

Товарний чек, рецепт на отримання пільг під час придбання ліків

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

702 «Дохід від реалізації товарів»

1000

-

-

22

Відпущено ліки з торговими знижками (за картками на знижки):

22.1

Ліки, ціни на які не підлягають державному регулюванню:
вартість ліків - 5000 грн., знижка 20% - 1000 грн.

22.1.1

Оплачено готівкою в касу вартість ліків

Товарний чек

301 «Каса в національній валюті»

702 «Дохід від реалізації товарів»

4000

4000

-

22.1.2

Відображено торгову знижку

Товарний чек та картка, що дає право на отримання знижки

285 «Торгова націнка»

282 «Товари в торгівлі»

1000

-

-

22.2

Ліки, ціни на які підлягають державному регулюванню:
вартість ліків - 2000 грн., знижка 5% - 100 грн.

22.2.1

Оплачено готівкою в касу вартість ліків

Товарний чек

301 «Каса в національній валюті»

702 «Дохід від реалізації товарів»

1900

1900

-

22.2.2

Відображено торгову знижку

Товарний чек та картка, що дає право на отримання знижки

285 «Торгова націнка»

282 «Товари в торгівлі»

100

-

-

23

Отримано в касу кошти за ліки за пільговими рецептами

Прибутково-касовий ордер, рецепт на отримання пільг під час придбання ліків

301 «Каса в національній валюті»

702 «Дохід від реалізації товарів»

1000

1000

-

24

Отримано компенсацію з бюджету за ліки за пільговими рецептами

Банківська виписка

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

4000

4000

-

25

Надійшло до каси виручки від продажу супутніх товарів (з ПДВ)

Прибутково-касовий ордер

301 «Каса в національній валюті»

702 «Дохід від реалізації товарів»

15 000

12 500

-

26

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ, яка відноситься до реалізованих супутніх товарів

Товарно-касовий звіт

702 «Дохід від реалізації товарів»

641/ПДВ «Розрахунки за податками»

2500

-

-

27

Списано роздрібну вартість лікарських засобів та супутніх товарів

Товарний чек

902 «Собівартість реалізованих товарів»

282 «Товари в торгівлі»

219 700

-

-

28

Списано суму торгової націнки, яка відноситься до реалізованих лікарських засобів та супутніх товарів (спосіб «сторно») згідно з розрахунком*

Товарний чек

902 «Собівартість реалізованих товарів»

285 «Торгова націнка»

(55 364) сторно

-

-

29

Відображено списання суми транспортно-заготівельних витрат, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком**

Товарний чек

902 «Собівартість реалізованих товарів»

289 «Транспортно-заготівельні витрати»

1099

-

-

30

Проведено за підсумками місяця
розподіл суми податкового кредиту за комунальні послуги:

30.1

Скориговано суму ПДВ, що підлягає виключенню зі складу податкового кредиту згідно з розрахунком***

Відомість розподілу кредиту з ПДВ

641/ПДВ «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

(754)

-

-

30.2

Включено до складу адміністративних і податкових витрат скориговану суму ПДВ

Відомість розподілу кредиту з ПДВ

92 «Адміністративні витрати»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

754

-

754

31

Списано на фінансовий результат адміністративні витрати

Бухгалтерська довідка (закриття рахунків класу 9)

791 «Результат операційної діяльності»

92 «Адміністративні витрати»

4754

-

-

32

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів

Бухгалтерська довідка (закриття рахунків класу 9)

791 «Результат операційної діяльності»

902 «Собівартість реалізованих товарів»

165 435

-

-

33

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації товарів

Бухгалтерська довідка (визначення фінансового результату)

702 «Дохід від реалізації товарів»

791 «Результат операційної діяльності»

218 200

-

-

____________
*Розрахунок торгової націнки на реалізовані товари
Керуючись ПБО 9, розрахуємо середній відсоток торгової націнки: сальдо субрахунку 285 на 01.08.2011 р. + кредитовий оборот субрахунку 285 за серпень : сальдо субрахунку 282 на 01.08.2011 р. + дебетовий оборот субрахунку 282 за серпень = (10 000 + 86 000) : (30 000 + 352 800) х 100 = 25,2%.
Торгова націнка в реалізованому обороті становитиме: виручка (продажна роздрібна вартість товарів) х середній відсоток торгової націнки, тобто (194 800 + 3000 + 1000 + 15 000 + 5900) х 25,2% = 55 364 (грн.).
**Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

Посилаючись знову на ПБО 9, розрахуємо середній відсоток транспортно-заготівельних витрат: суму дебетового сальдо субрахунку 289 на 01.08.2011 р. та обороти за дебетом субрахунку 289 за серпень 2011 р. розділимо на суму дебетового сальдо субрахунку 282 на 01.08.2011 р. і дебетового обороту субрахунку 282 за серпень 2011 р., а саме: (1000 + 900) : (30 000 + 352 800) х 100 = 0,5%
Транспортно-заготівельні витрати на реалізований товар становитимуть: результат різниці між виручкою від реалізації та торговою націнкою (згідно з наведеним розрахунком*), помножений на середній відсоток, тобто 219 700 х 0,5% = 1099 (грн.).
***Розподіл сум податкового кредиту з ПДВ між оподатковуваними і неоподатковуваними операціями

Згідно з Податковим кодексом розрахунок питомої ваги операцій, оподатковуваних ПДВ, у загальному обороті за рік провадиться за формулою
 Обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за рік (грн., без ПДВ)
_______________________________________________________
х 100%.
       Загальний обсяг поставок за рік
 (грн., без ПДВ) 

Отриман
е число у відсотках і є часткою використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями. Його потрібно використовувати протягом року під час розподілу кредиту з ПДВ.
Припустимо, що питома вага операцій,
які оподатковуються ПДВ, у загальному обороті за минулий рік становить 5,75%. Визначимо суму ПДВ за оренду і комунальні послуги, що відповідає частці використання таких послуг в оподатковуваних операціях звітного періоду і може включатись до податкового кредиту: 800 х 5,75% = 46 (грн.).
Визначимо суму ПДВ за оренду і комунальні послуги, яку необхідно відняти способом «сторно»
від суми податкового кредиту звітного місяця, віднести до складу адміністративних витрат і включити до податкових витрат: 80046 = 754 (грн.).

Відображення реалізації у фінансовій звітності

У Звіті про фінансові результати за формою № 2 (рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)») відображатиметься загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, що визначено в п. 13 ПБО 3 «Звіт про фінансові результати».

У пунктах 5 та 8 ПБО 15 «Дохід» наведено визначення доходу (виручки від реалізації). Так, відповідно до п. 5 дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінку доходу може бути достовірно визначено. Пунктом 8 цього ПБО встановлено, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визначається за наявності деяких умов, зокрема: сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигід підприємства.

Зважаючи на те, що суми торгових знижок, наданих в момент реалізації, не приведуть до збільшення економічних вигід і не будуть доходом від реалізації, їх не потрібно було б відображати в рядку 010 Звіту про фінансові результати. Тож у нашому прикладі рядок 010 Звіту про фінансові результати має містити суму 219 700 грн. (194 800 + 3000 + 1000 + 15 000 + 4000 + 1900). Таким чином, рядок 035 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції» дорівнює 217 200 грн. (219 700 — 2500), де 2500 грн. — податок на додану вартість (рядок 015 «Податок на додану вартість»).

У рядку 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» необхідно відобразити різницю між продажною вартістю товарів та сумою торгової націнки на ці товари. Це число в нашому випадку дорівнює 165 435 грн. (219 700 — 55 364 + 1099), тобто результат різниці рядків 27, 28 плюс значення рядка 29 таблиці.