Інші податки

Подання юридичною особою Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів в Україні в електронному вигляді

Юридична особа подала Розрахунок суми збору за першу реєстрацією транспортних засобів (за текстом — Розрахунок) в електронному вигляді. Чи потрібно додатково подавати додатки в паперовому вигляді та копії реєстраційних документів?


Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному органу ДПС за своїм місцезнаходженням та за місцем реєстрації транспортного засобу Розрахунок за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу. До Розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію (п. 239.2 ст. 239 Податкового кодексу).

Форму Розрахунку затверджено наказом № 994.

З урахуванням п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу додатки до Розрахунку є його невід’ємною частиною.

Розрахунок може бути надано до податкових органів в електронному вигляді, а також надіслано поштою з повідомленням про вручення, але не пізніше ніж за 10 днів (дата відправлення  — на поштовому штемпелі) до закінчення граничного терміну сплати.

Відповідно до п. 49.11 ст. 49 Податкового кодексу у разі подання платником податків до органу ДПС Розрахунку, заповненого з порушенням вимог пунктів 48.3 та  48.4 ст. 48 цього Кодексу, такий орган ДПС зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті Розрахунку із зазначенням причин такої відмови:

  • у разі отримання такого Розрахунку, надісланого поштою або засобами електронного зв’язку, — протягом 5 робочих днів з дня його отримання;
  • у разі отримання такого Розрахунку особисто від платника податку або його представника — протягом 3 робочих днів з дня його отримання.

Якщо Розрахунок подається в електронному вигляді до податкового органу за місцезнаходженням платника податку та за місцем реєстрації транспортного засобу з дотриманням вимог наказу № 233, то додатки мають обов’язково подаватися в паперовому вигляді до відповідного органу ДПС. У разі неподання відповідних копій звітність буде визнано неподаною.

У разі подання юридичною особою Розрахунку без копій реєстраційних документів, завірених відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію, орган ДПС зобов’язаний надати такій юридичній особі письмове повідомлення про відмову у прийнятті Розрахунку із зазначенням причин такої відмови.