Інші податки
Тема: Відпустки

Умови праці під час роботи з комп’ютером не належать до шкідливих

До обов’язків працівника підприємства, який отримав ІІ групу інвалідності, входить робота за комп’ютером. У висновку МСЕК зазначено, що він може працювати на основному місці роботи за своєю спеціальністю зі скороченим робочим часом. Протипоказання — фізичні навантаження, токсичний і хімічний вплив речовин. Чи потрібно проводити атестацію робочого місця працівника-інваліда?


Відповідно до п. 7 Положення про медико-соціальну експертизу висновки медико-соціальних експертних комісій про умови й характер праці інвалідів є обов’язковими для підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

На підставі вищезазначеного необхідність працевлаштування інваліда на спеціалізоване робоче місце встановлюється висновками та індивідуальною програмою реабілітації інваліда, що складаються МСЕК.

Якщо в документах МСЕК не зазначається необхідність створення спеціалізованого робочого місця для інваліда, то він може бути працевлаштований на звичайне робоче місце.

Залучення інвалідів до робіт із шкідливими та важкими умовами праці можливо лише за умови, що це не суперечить висновку МСЕК.

У цьому випадку атестація робочих місць за умовами праці проводиться на загальних підставах згідно з Порядком № 442.

Під час роботи з персональним комп’ютером мають дотримуватися Державні санітарні правила і норми № 7 та Правила охорони праці № 65.

Керівники державних органів, підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності й підлеглості в порядку забезпечення контролю зобов’язані впорядкувати робочі місця користувачів електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та персональних ЕОМ з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) відповідно до вимог зазначених Правил і Норм.

За дотримання таких вимог умови праці під час роботи з персональним комп’ютером не належать до шкідливих. Отже, немає потреби проводити атестацію робочого місця працівника-інваліда.