Інші податки
Тема: Відпустки

Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка

Чи мають право державні службовці на додаткову відпустку за особливий характер праці за роботу на комп’ютері?


Пунктом 1 ст. 4 Закону про відпустки передбачено, що до щорічних відпусток включаються: основна відпустка (ст. 6 цього Закону); додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 зазначеного Закону); додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 цього Закону); інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Щорічна додаткова відпустка, передбачена ст. 7 та пунктами 1 і 2 ст. 8 Закону про відпустки, надається понад щорічну основну відпустку.

Право на щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці (у даному випадку це відпустка за роботу на комп’ютері, передбачена п. 1 ст. 8 Закону про відпустки) не поширюється на державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, оскільки ст. 35 Закону про держслужбу та ст. 21 Закону № 2493 державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування передбачено надання щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки. 30 календарних днів становить саме щорічна, а не основна відпустка.

Водночас до щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці віднесено також відпустки за ненормований робочий день (п. 2 ст. 8 Закону про відпустки), які також, враховуючи вищевикладене, державним службовцям не надаються.

Державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів, порядок і умови надання якої встановлено постановою № 250.

Статтею 11 Закону про держслужбу визначено, що державні службовці мають право на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

Отже, будь-які пільги і компенсації, передбачені за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, зазначеній категорії працівників законодавством не передбачено.