Інші податки
Тема: Відпустки

Підтвердження права на пільгову пенсію за роботу із шкідливими і важкими умовами

Які документи потрібні для підтвердження права на пільгову пенсію за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, якщо відсутні відповідні відомості у трудовій книжці?


Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці потрібно подати: трудову книжку з оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи; виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та, у разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену п. 20 Порядку № 637.

У довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.