Бухоблік
Тема: ПДФО, Приватні підприємці

Особливості обліку для підприємця, який перебуває на загальній системі оподаткування: доходи, витрати

Особливості оподаткування фізичної особи — підприємця, що перебуває на звичайній системі оподаткування, встановлено ст. 177 Податкового кодексу, згідно з п. 177.10 якої підприємці повинні вести облік власних доходів і витрат у Книзі обліку доходів і витрат і мати підтвердно документи щодо походження товару.

Форму Книги та Порядок її заповнення затверджено наказом № 1025.

У цій статті розглянемо особливості такого обліку, а також інші основні аспекти розрахунку об'єкта оподаткування, звітування та сплати податку.

Доходи та витрати підприємця

Розрахунок об'єкта оподаткування

Об'єкт оподаткування підприємця визначають за такою дуже простою формулою (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу):

Чистий дохід (об'єкт оподаткування) = Оподатковуваний дохід (виручка у грошовій та негрошовій формах)Витрати (документально підтверджені, пов'язані з господарською діяльністю підприємця та які безпосередньо стосуються отриманого доходу), тобто за касовим методом. Витрати визначають так само, але до формули їх включають у разі отримання доходу, якого дані витрати стосуються. Причому якщо підприємець є платником ПДВ, то як у доходах, так і у витратах ПДВ не враховують (п. 177.3 ст. 177 Податкового кодексу).

Приклад 1

Підприємець отримав від постачальника товари на суму 3000 грн., ПДВ — 600 грн. Ці товари відвантажено покупцю за 4500 грн., ПДВ — 900 грн. Від покупця надійшла оплата 5400 грн. Товари залишаються не оплаченими постачальнику.

На дату отримання оплати чистий дохід підприємця становив 4500 грн. Витрат немає, адже вони включаються до формули лише у разі виконання таких умов: витрати мають бути як понесені, так і оплачені. Тобто товари слід не тільки отримати у постачальника, а й оплатити їх, а також передати покупцю.

Приклад 2

Початкові дані прикладу 1. Товари оплачено постачальнику в тому самому звітному податковому році, що й отримано дохід від їх реалізації.

Чистий дохід підприємця становитиме 1500 грн. (4500 — 3000).

У даному випадку дуже важливим є розуміння звітного періоду, за який беруться дані за доходами та витратами.

Із пунктів 177.1, 177.5, 177.11 ст. 177 Податкового кодексу випливає, що звітним періодом для підприємця є календарний рік. Отже, для визначення чистого доходу такого календарного року беруться отриманий за цей рік дохід і витрати, пов'язані з отриманням цього доходу. Якщо дохід отримано в одному році, а витрати під цей дохід понесено в наступному році, їх уже не можна враховувати для цілей оподаткування.

Приклад 3

Початкові дані прикладу 1. Товари оплачено постачальнику в наступному за звітним (коли отримано доходи) податковому році.

Чистий дохід звітного податкового року становитиме 4500 грн. Оскільки витрати будуть понесені в наступному податковому році, вони не враховуватимуться для визначення об'єкта оподаткування наступного податкового року, адже в такому наступному році не отримуватимуться доходи, пов'язані з даними витратами.

Однак якщо доходи отримано в поточному податковому році, а витрати під ці доходи понесено (отримано та оплачено) в минулому податковому році, то їх (витрати) враховують для визначення об'єкта оподаткування поточного податкового року.

Приклад 4

Підприємець у минулому звітному податковому році отримав і оплатив товари на суму 3000 грн., ПДВ — 600 грн. У поточному податковому році товари продано (передано покупцю, оплата від покупця надійшла) за 4500 грн., ПДВ — 900 грн.

Чистий дохід підприємця в поточному податковому році становитиме 1500 грн. (4500 — 3000).

Аванси підприємця

Як слід враховувати отримані (доходи) та здійснені (витрати) аванси?

У п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу під доходом розуміють виручку в грошовій та негрошовій формах. Отриманий аванс цілком підпадає під це визначення. У зв'язку з цим отримані аванси підприємець повинен включати до складу своїх доходів, навіть якщо товари (роботи, послуги) ним ще не відвантажено (не виконано, не надано).

Перераховані підприємцем аванси постачальникам до складу витрат не включаються. Адже згідно з п. 177.4 вищезазначеної статті до складу витрат підприємця включаються відповідні витрати згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу. В зазначеному розділі є норма (пп. 139.1.3 п. 139.1 ст. 139), згідно з якою аванси не включаються до складу витрат.

Приклад 5

Підприємець отримав аванс у сумі 5400 грн. від покупця під майбутню поставку товарів, ПДВ — 900 грн. Підприємець перерахував аванс постачальнику за ці товари у сумі 3600 грн., ПДВ — 600 грн. Проте товари ще не отримано.

Чистий дохід підприємця — 4500 грн. Витрат немає, тому що їх поки що не здійснено.

Приклад 6

Початкові дані прикладу 5. Тільки товари вже отримано від постачальника в рахунок авансу.

Чистий дохід підприємця — 4500 грн. Витрат також ще немає, адже товари хоча й отримано, проте їх не відвантажено покупцеві, та право власності на них до покупця не перейшло.

Приклад 7

Початкові дані прикладу 6. Товари відвантажено покупцеві, та право власності на них перейшло до покупця.

Підприємець може відобразити витрати. Чистий дохід підприємця становить 1500 грн. (4500 — 3000).

Склад витрат

Важливо з'ясувати склад витрат підприємця, які він може враховувати для обчислення об'єкта оподаткування.

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 3609-VI до Податкового кодексу, до таких витрат належать документально підтверджені витрати, які включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III цього Кодексу (п. 177.4 ст. 174). Зміни набрали чинності з 06.08.2011 р.

Нагадаємо, що до витрат операційної діяльності включається собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Конкретний перелік цих витрат наведено в пунктах 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктах  138.10.2 — 138.10.4 п.138.10, п. 138.11 ст. 138 Податкового кодексу. Всі інші понесені підприємцем витрати він не може враховувати для обчислення об'єкта оподаткування.

У період з 01.04.2011 р. по 05.08.2011 р. склад витрат був дещо іншим: витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу. Тобто це були як операційні, так і інші витрати.

В I кварталі 2011 р. склад витрат визначався Законом про прибуток.

Суттєвий аспект: якого б періоду не стосувалися витрати, вони не включають амортизаційних відрахувань. Тобто підприємець не може включити до складу витрат амортизаційні відрахування на придбані ним об'єкти основних засобів. Адже підприємець не зобов'язаний вести бухгалтерський облік. Отже, він не може визначати амортизацію.

Ставка податку

З'ясуємо, за якою ставкою оподатковується чистий дохід підприємця.

Згідно з п. 177.1 ст. 177 Податкового кодексу доходи підприємців, отримані протягом календарного року від здійснення господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Базова ставка згідно з цим пунктом становить 15%, а якщо дохід за місяць перевищив десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення.

Станом на 01.01.2011 р. розмір мінімальної заробітної плати становив 941 грн. Отже, десятикратний розмір — 9410 грн. (941 х 10).

Таким чином, якщо дохід підприємця не перевищуватиме 9410 грн. за місяць, він оподатковуватиметься за ставкою 15%. А у разі перевищення до суми перевищення застосовується ставка 17%.

Пункт 167.1 ст. 167 Податкового кодексу 06.08.2011 р. доповнено третім абзацом. У ньому наведено особливості застосування ставки 17%, у тому числі підприємцями. По-перше, підприємці визначають загальний фактичний чистий дохід за рік — тільки зазначений у п. 167.1 Податкового кодексу (підприємницькі доходи, зарплата, виплати за цивільно-правовими договорами, виграші у державну та недержавну грошові лотереї, виграші гравця (учасника), отримані від організатора азартної гри). По-друге, загальний чистий дохід слід поділити на кількість місяців, протягом яких було отримано дохід. Отже, отримаємо середньомісячний дохід, який слід порівняти з нормативною сумою 9410 грн. у 2011 р. Якщо визначений таким чином чистий дохід не перевищуватиме 9410 грн., застосовуватимемо до всього доходу ставку 15%. Якщо перевищуватиме, то до суми перевищення застосовуватимемо ставку 17%.

Приклад 8

Фізична особа — підприємець здійснювала діяльність протягом 12 календарних місяців звітного податкового 2011 р. Чистий дохід (який зазначено у п. 167.1 ст.167 Податкового кодексу) такої особи за рік становив:

  • варіант 1 — 110 000 грн.;
  • варіант 2 — 114 000 грн.

Для варіанта 1. Середньомісячний дохід 9166,67 грн. (110 000 : 12) — менше 9410 грн., тому до всього отриманого доходу застосовується ставка 15%. Сума податку на доходи фізичних осіб — 16 500 грн. (110 000 х 15%) за рік.

Для варіанта 2. Середньомісячний дохід 9500 грн. (114 000 : 12) — більше 9410 грн. Перевищення становить 90 грн. (9500 — 9410) за кожен місяць здійснення діяльності.

Отже, за ставкою 15% оподатковуємо 112 920 грн. (9410 х 12). Сума податку — 16 938 грн. (112 920 х 15%).

За ставкою 17% оподатковуємо 1080 грн. (90 х 12). Сума податку — 183,60 грн. (1080 х 17%).

Загальна сума податку — 17 121,60 грн. (16 938 + 183,60) за рік.

Коли та як подавати декларацію

Наслідки діяльності (доходи, витрати, чистий дохід), суму податку на доходи фізичних осіб підприємці відображають у декларації про доходи.

На момент підготовки цієї статті чинною була декларація за формою додатка № 1 до Інструкції № 12. Однак найближчим часом затверджуватимуть нову форму декларації. Відповідний проект уже на обговоренні.

Підприємці подають декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року в строки, встановлені Податковим кодексом для річного звітного податкового періоду, — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49, пункти 177.5 та 177.11 ст. 177 Податкового кодексу).

Однак якщо підприємців зареєстровано протягом року або вони перейшли на звичайну систему оподаткування зі спрощеної, то їм слід подати декларацію за результатами звітного кварталу (протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу), в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу).

Наприклад, якщо підприємця зареєстровано у вересні 2011 р., то він повинен подати декларацію за наслідками III кварталу 2011 р.

Якщо підприємець до кінця II кварталу 2011 р. перебував на спрощеній системі оподаткування і з початку III кварталу перейшов на звичайну систему, він також повинен подати декларацію за наслідками III кварталу 2011 р.

Підприємці, зареєстровані вперше, також зазначають в податковій декларації інформацію про майновий стан і доходи станом на дату державної реєстрації як підприємця.

У декларації підприємці також самостійно розраховують авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб на наступний податковий період. Вони мають бути не менш як 100% річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у разі зіставних умов).

Важливий нюанс (пункти 177.6 і 177.11 ст. 177 Податкового кодексу): якщо підприємець окрім доходів від підприємницької діяльності отримував інші доходи, він також повинен відображати їх у декларації. Причому такі інші доходи повинні оподатковуватися не за правилами, передбаченими для підприємницької діяльності, а за загальними правилами, встановленими для фізичних осіб.

Наприклад, якщо при держреєстрації підприємець вибрав такий вид діяльності, як транспортні перевезення, однак фактично здійснює також торговельну діяльність, то на останню не поширюватимуться правила оподаткування, передбачені для підприємців. Тобто оподатковувати слід весь отриманий підприємцем від торговельної діяльності дохід без зменшення на суму витрат тощо.

Особливості сплати податку на доходи фізичних осіб

Протягом звітного податкового року підприємці сплачують податок авансом виходячи з суми податку, визначеної ними самостійно у декларації попереднього року чи декларації поточного року, у разі якщо підприємці реєструються вперше або переходять на загальну систему оподаткування зі спрощеної.

Із такої загальної суми податку до бюджету сплачується по 25% щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня та до 15 листопада). Остаточний розрахунок податку наводиться у річній податковій декларації.

Якщо сплачена авансом протягом року сума податку перевищує визначену у річній декларації, таке перевищення зараховують у рахунок майбутніх платежів за цим податком або повертають платнику в порядку, передбаченому Податковим кодексом.

Якщо за наслідками розрахунку у декларації податок слід доплатити, його сплачують протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації. Оскільки річну декларацію подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, то податок слід доплатити протягом 50 календарних днів (40 + 10), що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Слід зазначити, що авансову суму податку, зазначену у річній декларації за попередній період, яка підлягає сплаті, можна зменшити (пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу). Для цього сума фактично отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року має бути меншою за очікувану суму доходу більше ніж на 20%. Тоді до настання строку сплати авансового платежу підприємець повинен подати до органу ДПС заяву у довільній формі з розрахунком зменшення суми авансового платежу та коротким поясненням обставин, які призвели до зменшення суми отриманого доходу.

Приклад 9

За даними декларації за 2010 р. очікувана сума чистого доходу на 2011 р. — 100 000 грн. (за кожен квартал по 25 000 грн.) Відповідно, загальна сума авансового платежу — 15 000 грн. (100 000 х 15%), по 3750 грн. (15 000 х 25%) щокварталу. У III кварталі 2011 р. підприємець припинив займатися автоперевезеннями. Залишилася тільки торговельна діяльність. Фактичний чистий дохід становив 15 000 грн.

Фактичний дохід виявився менше очікуваного на 40% [(25 000 — 15 000) : 25 000 х 100%], тобто понад 20%. Тому підприємець може зменшити черговий авансовий платіж, строк сплати якого — до 15 листопада 2011 р., сплативши лише 2250 грн. (3750 — 40%).

Для цього слід подати до органу ДПС за основним місцем реєстрації заяву довільної форми, наприклад:

                                                                                                             ДПІ у м. Полтаві

                                                                                                             Петрова Віталія Олеговича,
                                                                                                             реєстраційний номер
                                                                                                             облікової картки 2563896475,
                                                                                                             мешкає у м. Полтаві, вул. Леніна, 11, кв. 4

Заява

За даними поданої мною декларації про доходи за 2010 р. сума очікуваного чистого доходу на 2011 р. становить 100 000 грн. — по 25 000 грн. (100 000 : 4) за квартал. Загальна річна сума авансового платежу з податку на доходи фізичних осіб — 15 000 грн. (100 000 х 15%), квартальна сума авансового платежу — 3750 грн. (15 000 х 25%).

У III кварталі 2011 р. мій фактичний чистий дохід становив 15 000 грн., що менше очікуваного на 40%
[(25 000 — 15 000) : 25 000 х 100%]. Тобто він є меншим за очікувану суму чистого доходу більше ніж на 20%.

У зв'язку з цим і відповідно до пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України прошу пропорційно до зменшення доходу зменшити суму чергового авансового платежу, граничний строк сплати якого 15 листопада 2011 р., до 2250 грн.
(3750 — 40%).

___________/В. О. Петров/
05.10.2011 р.

 

Заповнення Книги обліку доходів і витрат

Загальне оформлення Книги обліку доходів і витрат

Як зазначалося, згідно з п. 177.10 ст. 177 Податкового кодексу підприємці повинні вести Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга) і мати підтвердні документи щодо походження товару. Форму Книги та Порядок її ведення затверджено наказом № 1025.

Книга має вигляд зошита чи блокнота. Прошнуровану з пронумерованими сторінками Книгу безоплатно реєструють в органі ДПС за основним місцем обліку підприємця.

Якщо підприємець має найманих працівників, які здійснюють операції за готівку, то на кожного такого працівника заводять і реєструють у такому самому порядку окрему Книгу.

У Книзі для найманих осіб слід зазначати:

  • адресу місця здійснення діяльності;
  • прізвище, ім'я та по батькові найманої особи та підприємця;
  • реєстраційні номери облікової картки найманої особи та підприємця, а у разі їх відсутності — серію та номер паспорта (для фізичних осіб — платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті).

Відповідно, якщо підприємець має найманих працівників, які не здійснюють операції за готівку, Книгу на таких працівників заводити не потрібно.

Підприємець повинен заповнювати всі 12 граф Книги (якщо він здійснював відповідні операції), а наймана особа лише графи 1, 3 та 8.

Є один нюанс: наказом № 1025 не передбачено ведення підприємцем декількох книг, якщо він здійснює кілька видів діяльності (по окремій Книзі на кожен вид діяльності). Незалежно від кількості здійснюваних видів діяльності підприємець веде одну Книгу — без розподілу за кожним видом діяльності. В такій одній Книзі ведуть записи за всіма видами діяльності.

Доповнювати Книгу додатковими графами відповідно до Порядку № 1025 не передбачено.

Записи у Книзі ведуть у хронологічному порядку, тобто щоденно відображають усі здійснювані операції: придбав товари — записав у Книгу, продав товари — записав у Книгу тощо.

Оскільки записи у Книгу роблять на підставі первинних документів у хронологічному порядку, доцільно такі документи формувати у папки також у хронологічному порядку.

Книга закінчиласязаводимо нову

Якщо серед звітного року закінчилася Книга, потрібно заводити нову Книгу. Оформляти та реєструвати її слід у загальновстановленому порядку.

Згідно з п. 3.3 Порядку № 1025 у разі необхідності реєстрації нової Книги протягом звітного року записи в ній продовжують вести наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у самозайнятої особи. Переносити записи зі старої Книги до нової немає потреби. У новій Книзі продовжують робити записи, нібито стара Книга не закінчилася.

Зауважимо, що наказ № 1025, яким затверджено форму Книги, набрав чинності з 21.01.2011 р., а до цієї дати застосовувалася Книга обліку доходів і витрат за ф. № 10 (додаток 10 до Інструкції № 12). У зв'язку з цим починаючи із зазначеної дати підприємці повинні були вести облік у Книзі вже за новою формою. До цієї дати облік вели, як уже зазначалося, у Книзі за ф. № 10. Чи потрібно було переносити дані за 2011 р. з Книги за ф. № 10 до Книги за новою формою?

Законодавством це не передбачено, тому дані переносити не потрібно.

Заповнення граф Книги

Розглянемо особливості заповнення кожної графи Книги.

Графа 1

Зазначають дату кожного запису в Книзі, а також підсумкових записів за день, місяць, квартал, рік.

Наприклад, якщо підсумовуються дані за серпень 2011 р., то в цій графі так і зазначають: «серпень 2011 р.» тощо.

Графи 2 та 11

Відображають суму нереалізованих товарних запасів, сировини, матеріалів тощо, відповідно, на початок (графа 2) та на кінець (графа 11) звітного податкового періоду (року), яку виводять у грошовій формі, виходячи з ціни їх придбання.

У цих графах наводять вартість за цінами придбання матеріальних цінностей, які перебувають на обліку у підприємця. Причому цінності слід відображати незалежно від того, чи вони оплачені. Наприклад, підприємець міг придбати (отримати) товари наприкінці року, які на кінець року ще не встиг продати. Водночас вартість цих товарів постачальнику не було сплачено. Проте оскільки отримані цінності знаходяться у підприємця, їх обов'язково слід відобразити в графі 11.

У графі 2 відображають цінності, які обліковуються у підприємця станом на 1 січня звітного податкового року. Якщо підприємця уперше зареєстровано у поточному звітному році, в цій графі буде прочерк — адже залишків матеріальних цінностей на цю дату ще не було.

У графі 11 відображають цінності, які обліковуються у підприємця станом на 31 грудня звітного податкового року. Хоча за власним бажанням підприємець може зазначити в цій графі залишки цінностей також на кінець місяця, кварталу тощо.

Чи потрібно відображати у цих графах виготовлену підприємцем продукцію, незавершене виробництво, якщо підприємець займається виробничою діяльністю?

Так, звісно, потрібно, адже така продукція також належить до матеріальних цінностей.

За якою вартістю?

У п. 3.2 Порядку № 1025 зазначено про відображення цінностей виходячи з ціни їх придбання.

Оскільки собівартість продукції складається не лише з ціни придбання витрачених на її виробництво матеріалів, а й з вартості оплати праці з нарахуваннями для працівників, вартості послуг сторонніх підприємств, підприємців тощо, допустимо відображати продукцію за такою собівартістю.

Хоча, звичайно, таку продукцію можна відображати і за вартістю придбання матеріалів, з яких її виготовлено.

У графах 2 та 11 відображають загальну вартість облікованих у підприємця матеріальних цінностей. Якщо у підприємця налічується велика номенклатура таких цінностей, то при заповненні цих граф можуть виникнути проблеми. Для спрощення їх заповнення підприємець мав би вести спеціальні реєстри для обліку матеріальних цінностей, наприклад оборотні чи сальдові відомості, інвентаризаційні описи (типова ф. № М-21, затверджена наказом № 193) тощо.

Графа 3

Підприємець відображає щоденно фактично отриману суму доходу, підсумовуючи дані за місяць, квартал і рік. На початку цієї статті ми зазначали, що під доходами слід розуміти виручку у грошовій та негрошовій формах. Тобто якщо підприємець відвантажив товари (виконав роботи, надав послуги), а оплата за них не надійшла, то дохід не відображається. Дохід відображається лише у разі отримання оплати.

Наймана особа відображає отриманий дохід за кожним фактом отримання.

Отже, підприємець відображає доходи щоденно, а наймана особа — за кожним фактом отримання. Чи означає це, що якщо протягом дня підприємець отримував доходи кілька разів, він повинен відобразити їх у вигляді загальної суми за  один день, а не за кожним фактом?

Тут слід зауважити, що сума отриманого доходу відображається в Книзі на підставі відповідних первинних документів. Такими документами можуть бути Z-звіт (якщо підприємець торгує за готівку і застосовує РРО), виписка банку (якщо дохід надходить на банківський рахунок підприємця), ТТН, накладна, акт тощо (якщо дохід отримують у негрошовій формі).

Тому якщо підприємець протягом дня отримував доходи готівкою, на банківський рахунок та у негрошовій формі та має три первинні документи (Z-звіт, виписку банку і ТТН), він повинен заповнювати щонайменше три рядки за кожним видом доходу та четвертий рядок — загальну суму доходу за один день. Розписувати доходи одного виду за кожним покупцем не обов'язково, адже Порядок № 1025 цього не передбачає. Наприклад, якщо згідно з випискою банку підприємець отримав дохід (кошти) від кількох покупців, то у Книзі слід відобразити загальну суму отриманого доходу, зазначеного у виписці.

На відміну від підприємця наймана особа відображає дохід за кожною операцією також на підставі первинних документів. Наприклад, якщо наймана особа торгує за готівку та використовує РРО, вона повинна відображати доходи за кожним фіскальним касовим чеком загальною сумою, а не за кожною одиницею проданого товару окремо.

Графа 4

Вписують реквізити документа, що підтверджує понесені витрати (номер, дату і назву), зазначені в графах 5 — 10. Такими документами можуть бути ТТН, податкові накладні, платіжні доручення, фіскальні чеки, акти закупівлі (виконаних робіт, наданих послуг) тощо. Тобто, зазначаючи витрати в графах 5 — 10, у графі 4 слід обов'язково зазначити реквізити документа, який підтверджує понесені витрати.

Графа 5

Вписують вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, причому за фактом їх отримання, не беручи до уваги, чи їх оплачено.

Наприклад, якщо підприємець отримав від постачальника за накладною товари і поки що не оплатив їх, він заносить вартість отриманих товарів без ПДВ до графи 5, реквізити накладної — до графи 4.

Якщо надалі підприємець оплатить ці товари постачальнику, він може дописати у той самий рядок, у який записано дані за придбаними товарами, інформацію про оплату (в графу 4).

Графа 6

Відображається вартість товарно-матеріальних цінностей, пов'язаних з отриманням доходу. Тобто це — сума, яка належить до складу податкових витрат і на яку зменшуються податкові доходи. Причому така сума витрат має бути понесена підприємцем (оплачена в грошовій чи негрошовій формі). Скажімо, за даними прикладу 1 у графі 3 запишемо 4500 грн., а в графі 6 — нічого, тому що товари постачальнику не оплачено.

За даними прикладу 2 у графу 6 внесемо 3000 грн., тому що товари як оплачено, отримано у постачальника та передано покупцю.

Якщо продається виготовлена підприємцем продукція, то в графі 6 відображається тільки вартість матеріальної складової виготовленої продукції. Всі інші елементи собівартості (сума зарплати з нарахуваннями, вартість послуг тощо) відображають в інших графах Книги, але тільки за умови, що підприємець поніс такі витрати (тобто сплатив постачальникам за матеріальні цінності і за послуги, виплатив працівникам зарплату, перерахував єдиний соціальний внесок тощо).

Графи 7 та 8

Ці графи заповнюють лише в тому разі, якщо у підприємця є наймані працівники, що здійснюють операції за готівку, та на них оформлено окрему Книгу.

Підприємець у графу 7 записує:

  • відомості про внутрішнє переміщення товару (відпуск під реалізацію найманій особі);
  • адресу місця здійснення діяльності найманою особою;
  • прізвище, ім'я, по батькові найманої особи;
  • реєстраційний номер облікової картки найманої особи, а у разі його відсутності — серію та номер паспорта (для фізичних осіб — платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті).

У графу 8 підприємець записує вартість переданого найманій особі на реалізацію товару за цінами придбання.

Найманий працівник графу 7 не заповнює. В графі 8 він записує вартість отриманого від підприємця товару за цінами реалізації.

У Порядку № 1025 не зазначено, яким чином записувати в Книгу товари, які наймана особа повертає підприємцю. Але і без цього зрозуміло, що слід робити аналогічні записи, тільки суму повернених товарів зазначати зі знаком «-» (мінус).

Операцію приймання/передачі оформлюють належним чином. Наприклад, на передачу товару може виписуватися ТТН, накладна тощо. Реквізити такого документа на передачу вписують у графу 4.

Наведений порядок заповнення граф 7 і 8 застосовується в усіх випадках, коли підприємець має найманих працівників, які здійснюють операції за готівку, навіть якщо підприємець і наймані працівники здійснюють торгівлю одночасно в одному торговельному приміщенні.

Графа 9

Вписують витрати на оплату праці найманих працівників і нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску. Такі витрати записують тільки у разі, якщо їх фактично понесено (зарплату виплачено та єдиний соціальний внесок перераховано) та стосуються доходу звітного періоду.

Наприклад, якщо це зарплата найманих працівників, які виробляють продукцію, то до цієї графи вона потрапить лише у разі продажу даної продукції, та й то за умови, що зарплату фактично виплачено, а не лише нараховано.

Єдиний соціальний внесок, сплачений підприємцем за себе, відображається у наступній графі, але не в графі 9.

Графа 10

Відображають усі інші пов'язані з отриманням доходу витрати, наприклад придбані у сторонніх осіб робота, послуги, єдиний соціальний внесок підприємця тощо.

Графа 12

Розраховують суму чистого доходу (графи 3 — 6 — 9) за місяць, квартал і рік.

Тобто передусім підсумовують дані цих граф за відповідний період. Потім від значення у графі 3 віднімають значення у графах 6 і 9 та отримують суму чистого доходу.

Приклад 10

Підприємець

01.09.2011 р. підприємець придбав товари на суму 30 000 грн., ПДВ6000 грн. (ТТН № 34 від 01.09.2011 р.). Наступного дня їх було оплачено (платіжне доручення № 45 від 02.09.2011 р.).

02.09.2011 р. товари собівартістю 20 000 грн. та продажною вартістю 30 000 грн., ПДВ6000 грн. передано за ТТН № 8 від 02.09.2011 р. на реалізацію найманій особі: м. Полтава, вул. Фрунзе, 11, Бортко Ганна Петрівна, реєстраційний номер облікової картки 2568912663.

02.09.2011 р. підприємець також реалізував уроздріб товари на суму 1500 грн., ПДВ300 грн. (Z-звіт № 188 від 02.09.2011 р.), вартість придбання яких становила 1000 грн.

У наступні дні поточного місяця підприємець також продав товари на суму 12 750 грн., ПДВ2550 грн., собівартістю 8500 грн.

30.09.2011 р. нараховано та перераховано зарплату на картковий рахунок найманого працівника, перераховано нараховані на зарплату єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб, усього на суму 2000 грн. (розрахунково-платіжна відомість № 9 від 30.09.2011 р., виписка банку від 30.09.2011 р.).

30.09.2011 р. перераховано на рахунок орендодавця орендну плату за магазин та комунальні послуги4000 грн., ПДВ800 грн. (виписка банку від 30.09.2011 р., рахунок за оренду і комунальні платежі № 43 від 01.09.2011 р.).

Найманий працівник

02.09.2011 р. продано товар за 50 грн., ПДВ10 грн. (чек № 94 від 02.09.2011 р.), за 72 грн., ПДВ14,40 грн. (чек № 95 від 02.09.2011 р.), тощо. Загальна сума продажу за цей день534,00 грн., ПДВ106,80 грн.

< . . .>

Загальна сума продажу за 30.09.2011 р.852,00 грн., ПДВ170,40 грн.

Усього товарів продано за вересень 2011 р. на суму 30 000 грн., ПДВ6000 грн.

Особливості заповнення Книги за даними прикладу 10 див. у фрагментах 1 і 2.