ПДФО

Порядок заповнення декларації

Обов'язок подання декларації у платника податку з доходів фізичних осіб виникає у разі отримання ним протягом звітного року окремих видів оподатковуваних доходів (прибутків): з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримувався (пп. 8.1.3 п. 8.1 ст. 8 Закону про ПДФО); у разі отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (підпункти 8.2.1 та 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 цього Закону); у разі отримання іноземних доходів (пп. 9.9.1 п. 9.9 ст. 9 зазначеного Закону). Законом про ПДФО передбачено, що доходи, визначені у підпунктах 4.2.3, 4.2.11 (отримані з 24.11.2010 р.), 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16 п. 4.2 ст. 4, в абзаці другому підпунктів 6.5.3, 6.5.5 п. 6.5 ст. 6, у пп. 9.1.4 п. 9.1, пп. 9.5.2 п. 9.5, п. 9.6 ст. 9, абзаці третьому пп. 9.7.3, підпунктах «а» та «е» пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9, абзаці першому пп. 9.7.5 п. 9.7, пп. 9.9.1 п. 9.9, абзаці п'ятому пп. 9.10.1 п. 9.10 ст. 9, п. 15.2 ст. 15, п. 18.3 ст. 18, отримані платником податку протягом 2010 р., мають відображатись у декларації при її обов'язковому поданні.

Фізична особа протягом року повинна вести облік доходів і витрат у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, затвердженій наказом № 490 (далі — Книга), щоб правильно заповнити декларацію про доходи (далі — декларація).

Платники податку повинні вести Книгу самостійно. Записи в графах Книги здійснюються безпосередньо платником податку або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником здійснювати такі записи, чітко і розбірливо, не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку, а також понесених витрат, пов'язаних з отриманням доходів.

Підрахунки відображених у Книзі даних проводяться для цілей заповнення декларації, коли згідно з нормами Закону про ПДФО та інших законів таке подання є обов'язковим або платники податку мають право подати таку декларацію з метою повернення надміру сплачених податків. Суми отриманих доходів, понесених витрат та сплачених (перерахованих) податків відображаються у графах Книги в гривнях.

Облік документів і відомостей, пов'язаних з правом на отримання податкового кредиту згідно зі ст. 5 Закону про ПДФО, платники податку можуть вести в реєстрі документів, записи в якому проводяться в довільній формі.

Фактично понесені витрати, які включаються до складу податкового кредиту, повинні бути підтверджені платниками податку документально, а саме: фіскальними або товарними чеками, касовими ордерами, товарними накладними, іншими розрахунковими документами або договорами, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

Платник податку, який має намір скористатися правом на податковий кредит, заповнює:

  • у декларації про доходи таблицю 1.1 Розділу І, в якій зазначає загальну суму заробітної плати, нарахованої у 2010 р., та суму податку, утриманого та перерахованого до бюджету (на підставі довідки від працедавця);
  • додатки № 1 і № 2 до декларації та зазначає витрати, дозволені для включення до податкового кредиту і фактично понесені фізичною особою у 2010 р.

Порядок заповнення  бланка декларації про доходи (ф. № 1)

Розділ 1

У Розділі 1 декларації мають міститися відомості про громадянина та/або уповноважену особу, яка її подає, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання, телефон та інформацію про доходи, одержані цим громадянином протягом 2010 р., суми витрат, передбачених законодавством, а також суми утриманого  податку з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) за місцем одержання доходу або сплаченого авансом за розрахунками податкових органів.

При реалізації права на отримання податкового кредиту у п. 1.1 Розділу 1 декларації у першій колонці зазначаються: місце основної роботи, де зберігається трудова книжка громадянина (повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та (або) ідентифікаційний номер фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності); у другій колонці — період, протягом якого вони отримувалися, у третій колонці — відомості про доходи, одержані за місцем основної роботи, у четвертій колонці — суми утриманого з цих доходів ПДФО. Доходами громадянина, одержаними за місцем основної роботи, вважаються доходи, одержані від підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також від фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності (ст. 48 КЗпП), з якими громадянин має трудові відносини, оформлені веденням трудової книжки i здійсненням відрахувань до Фонду соціального страхування. До доходів громадян, одержаних за місцем основної роботи, прирівнюються доходи, отримані за місцем служби, навчання. Для заповнення п. 1.1 необхідно одержати в бухгалтерії підприємства за місцем основної роботи довідку про суму нарахованого доходу та утриманого податку, яку бухгалтерія цього підприємства зобов'язана видати на вимогу працівника. Аналогічна довідка видається на вимогу працівника, який працює у фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності як за місцем основної роботи. Громадянам, які протягом 2010 р. змінювали місце основної роботи, потрібно одержати зазначену довідку з усіх підприємств (від фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності), де вони працювали протягом 2010 р. як за місцем основної роботи. У першій колонці таблиці, яку містить п. 1.1 Розділу 1 декларації, зазначають повну назву підприємства, установи, організації та їхні коди за ЄДРПОУ або фізичну особу — суб'єкта підприємницької діяльності, з якою укладено трудовий договір на використання праці громадянина в 2010 р., та її ідентифікаційний номер, а також поштову адресу. Якщо протягом року було декілька місць основної роботи, то у першій колонці перелічуються всі. У третій колонці таблиці цього пункту зазначають суму нарахованого працівникові в 2010 р. оподатковуваного доходу на конкретному підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності. До загального річного оподатковуваного доходу включають доходи, одержані як у грошовій, так i в натуральній формі. У четвертій колонці зазначають суму утриманого ПДФО з доходів, зазначених у третій колонці, за даними проведеного підприємством, установою, організацією, фізичною особою — суб'єктом підприємницької діяльності річного перерахунку загального річного оподатковуваного доходу працівника.

У таблиці п. 1.2 Розділу 1 декларації відображають доходи, одержані не від податкових агентів (доходи у вигляді перевищення суми благодійної допомоги над встановленим законодавством розміром, що не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. (у 2010 р. ця сума становила 1220 грн.), призів, подарунків, інтернет‑послуг, заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інвестиційних прибутків, об'єктів спадщини, коштів, майнових чи немайнових прав або доходів, отриманих від продажу нерухомого, рухомого майна та надання його в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)), i суми утриманого з цих доходів ПДФО. У першій колонці цієї таблиці громадяни зазначають повну назву підприємства, установи, організації, їхні поштові адреси та коди за ЄДРПОУ. Якщо доходи одержано від фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності, зазначають її прізвище, ім'я, по батькові, місце здійснення діяльності, її ідентифікаційний номер (якщо від фізичної особи — її прізвище, ім'я, по батькові) та документи, на підставі яких одержано дохід, наприклад, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі‑продажу інвестиційних активів тощо. У третій колонці — нараховану суму такого доходу, а в четвертій — ПДФО, який було утримано з цього доходу, в разі його утримання.

У таблиці п. 1.3 Розділу 1 декларації зазначають доходи, одержані від підприємницької, приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності.

У таблиці п. 1.4 Розділу 1 декларації зазначають доходи, одержані під час перебування громадян за кордоном, або доходи, які надійшли з іноземних держав. У першій колонці цієї таблиці зазначають назву країни, у якій або з якої одержано дохід, а також місто та назву організації, що його виплатила; у другій — місяць, у якому одержано дохід, а в третій — суму доходу у валюті його одержання (євро, фунт, долар, ліра тощо). Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховують у валюту України за курсом Нацбанку України, встановленим на дату одержання доходу. Суму перерахованого у валюту України доходу зазначають у четвертій колонці цієї таблиці. Для отримання права на зменшення суми податкового зобов'язання на суму податку, сплаченого за межами України, платник податку зобов'язаний отримати від державного органу країни, в якій сплачено такий дохід, уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування. Така довідка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні. Сума податку з іноземного доходу платника податку — резидента, сплаченого за кордоном України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку (з урахуванням суми отриманого іноземного доходу). У разі якщо платник має зазначене письмове підтвердження факту сплати (утримання) податку з доходів, наведених у третій колонці, у п'ятій колонці зазначають суму сплаченого (утриманого) податку у валюті одержання доходу. Про подання письмового підтвердження сплати податку в іншій країні робиться відповідний запис після таблиці. У шостій колонці зазначають еквівалент податку, відображеного в п'ятій колонці, обчислений у гривнях за курсом Нацбанку України, встановленим на дату одержання доходу в іноземній валюті.

Розділ 2

Розділ 2 декларації не заповнюється.

Розділ 3

У Розділі 3 декларації зазначають оподатковуваний дохід, з якого слід сплатити ПДФО за 2010 р., а фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності зазначає ще й очікуваний дохід, який вона планує отримати наступного року.

Розділ 4

У Розділі 4 декларації громадянином зазначаються відомості про власне рухоме або нерухоме майно, земельну ділянку (зокрема, про майно та земельні ділянки, що знаходяться за межами України). Підставою для заповнення цього Розділу є документи, що засвідчують про право власності або право на користування земельною ділянкою, право на земельну частку (пай) (наприклад, свідоцтво на право власності, технічний паспорт, державний акт на право власності або користування земельною ділянкою, сертифікат на земельну частку (пай) тощо). Правильність зазначених у декларації відомостей громадянин підтверджує своїм підписом та ставить дату заповнення декларації.

Декларацію громадянин може подати до податкового органу особисто (тоді датою подання вважатиметься дата її реєстрації) або надіслати поштою (тоді датою її подання вважатиметься дата здійснення поштового відправлення, зазначена на штампі відділення зв'язку). Платники податку — резиденти, які виїздять за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до податкового органу декларацію не пізніше закінчення 60‑го календарного дня, що передує такому виїзду. Податковий орган зобов'язаний протягом 30 календарних днів від дня отримання такої декларації визначити податкове зобов'язання та надіслати податкове повідомлення платнику податку, який зобов'язаний сплатити належну суму податку та отримати довідку про таку сплату або про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, яка здається органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур.

Платники податку звільняються від обов'язку подання декларації незалежно від видів та сум отриманих доходів, якщо вони є неповнолітніми або недієздатними особами i при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року; перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі; перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року; в інших випадках, визначених Законом про ПДФО. Перевірка достовірності даних, зазначених у деклараціях, здійснюється в порядку, установленому законодавством. Сума податкових зобов'язань, донарахована податковим органом, підлягає сплаті до відповідного бюджету у строки, встановлені законом. Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь‑якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів від дня отримання такої декларації.

Для повного та своєчасного проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню з бюджету, у тому числі внаслідок застосування платниками податку права на податковий кредит, а також надання податковими органами послуг платникам податку із заповнення ними декларацій у встановленому порядку, доцільно рекомендувати платникам податку додавати до декларації копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкового кредиту, заяву щодо заліку сум податку, що підлягає поверненню за наслідками нарахування податкового кредиту у рахунок погашення податкових зобов'язань за пунктами 1.2 та 1.4 Розділу 1 декларації, а також інших передбачених Законом про ПДФО документів.

Порядок заповнення Переліку сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно зі ст. 5 Закону про ПДФО (далі — Перелік, додаток № 1 до декларації)

Витрати, фактично понесені платником податку протягом року, заносяться до Переліку відповідно до рядків 01 — 05.

У рядку 06 заповнюється загальна сума витрат, які поніс платник протягом року.

♦ Згідно із Законом про ПДФО до складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат, і які зазначаються  платником податку у переліку витрат.

Слід зазначити, що в цьому році до Переліку сум витрат, які включаються до складу податкового кредиту, згідно зі ст. 5 Закону про ПДФО (додаток № 1 до декларації) додатково внесено суми коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива (пп. 5.3.7 п. 5.3) та суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним пп. 5.3.8 п. 5.3 (з 23.07.2010 р.).

Порядок заповнення Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, в тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту (додаток № 2 до декларації)

♦ Розрахунок сум податку, що підлягають поверненню платнику податку із бюджету або сплаті до бюджету, провадиться платником податку самостійно (ст. 17 Закону про ПДФО) за формою розрахунку. При цьому податкові органи на прохання мають надати допомогу в заповненні декларацій та проведенні розрахунків.

Зміни, внесені до цього Розрахунку, було здійснено з метою забезпечення проведення перерахунків за деклараціями громадян, які отримали у 2010 р. подарунки, доходи від інтернет‑послуг, мають заборгованість, за якою минув строк позовної давності, об'єкти спадщини, кошти, майнові чи немайнові права або доходи від продажу нерухомого, рухомого майна та надання його в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту. У зазначеному Розрахунку ПДФО, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, окремо відображається в обліку за кодами бюджетної класифікації, запровадженими згідно з наказом № 491.

Розрахунок складається з чотирьох розділів:

Розділ I (сума ПДФО до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту)

Платник податку, який бажає скористатися правом на податковий кредит, заповнює рядок 1 Розділу I, де зазначає загальну суму заробітної плати, нарахованої у 2010 р. (від загальної суми третьої колонки п. 1.1 Розділу 1 декларації віднімається загальна сума рядка 06 Переліку сум витрат додатка № 1 до декларації).

У рядку 2 зазначається сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього Розділу, за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону про ПДФО (15%). 

У рядку 3 зазначається сума ПДФО, яка підлягає поверненню громадянину (від загальної суми ПДФО, утриманої протягом 2010 р. та зазначеної у четвертій колонці п. 1.1 Розділу 1 декларації, віднімається сума ПДФО, визначена у рядку 2 цього Розділу).

Розділ II (сума ПДФО до повернення з бюджету з інших підстав)

До рядка 1 заноситься сума ПДФО, що підлягає поверненню платнику податку податковим агентом — працедавцем з бюджету в результаті проведення ним остаточного розрахунку.

У платника податку повинна бути довідка, видана податковим агентом — працедавцем.

♦ Згідно з пп. 6.5.2 п. 6.5 ст. 6 Закону про ПДФО працедавець платника податку за місцем застосування податкової соціальної пільги здійснює перерахунок сум доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг:

  • за наслідками кожного звітного податкового року;
  • під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги при зміні місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених у пп. 6.3.3 п. 6.3 цієї статті;
  • при проведенні остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким працедавцем.

Перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, та сум наданих податкових соціальних пільг провадиться податковим агентом лише за умови, що платник податку у 2010 р. користувався правом на застосування податкової соціальної пільги.

Розділ III (суми ПДФО, які підлягають сплаті до бюджету)

До Розділу III громадянин заносить свої доходи та самостійно сплачені податки залежно від кодів бюджетної класифікації, до яких ці доходи належать, а саме: 

суму доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставками 0%, 5%, 15%, 30% (інші доходи, отримані платником ПДФО, код бюджетної класифікації 11010100);

суму доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставками 0%, 1%, 5%, 15%, 30% (доходи від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) згідно з п. 9.1 ст. 9 та ст. 11 Закону про ПДФО, код бюджетної класифікації 11011200);

суму доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставками 1%, 15%, 30% (доходи від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) згідно зі ст. 12 з урахуванням положень п. 7.1 ст. 7, п. 22.3 ст. 22 Закону про ПДФО, код бюджетної класифікації 11011300);

суму доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставками 0%, 5%, 15%, 30% (доходи, отримані внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав, ст. 13, код бюджетної класифікації 11011400).

Порядок заповнення рядків Розділу ІІІ Розрахунку

Доходи від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (код бюджетної класифікації 11011200).

Рядок 1

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 0%.

Рядок 1.1

Рядок 1 помножується на 0%.

Рядок 2

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 1%.

Рядок 2.2

Рядок 2 помножується на 1%.

Рядок 3

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Рядок 3.3

Рядок 3 помножується на 5%.

Рядок 4

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15%.

Рядок 4.4

Рядок 4 помножується на 15%.

Рядок 5

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30%.

Рядок 5.5

Рядок 5 помножується на 30%.

Рядок 6

Заноситься сума податку, самостійно сплачена платником податку, з графи «Сума утриманого податку» з п. 1.2 Розділу 1 декларації (за кодом бюджетної класифікації 11011200).

Рядок 7

Сума рядків 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5 Розділу III Розрахунку (за кодом бюджетної класифікації 11011200).

Рядок 8

Від рядка 7 віднімається рядок 6. 

Доходи від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) (ст. 12  з урахуванням положень п. 7.1 ст. 7, п. 22.3 ст. 22 Закону про ПДФО; код бюджетної класифікації 11011300)

Рядок 9

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 1%.

Рядок 9.9

Рядок 9 помножується на 1%.

Рядок 10

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15%.

Рядок 10.10

Рядок 10 помножується на 15%.

Рядок 11

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30%.

Рядок 11.11

Рядок 11 помножується на 30%.

Рядок 12

Заноситься сума податку, самостійно сплачена платником податку, з графи «Сума утриманого податку» з п. 1.2 Розділу 1 декларації (за кодом бюджетної класифікації 11011300).

Рядок 13

Сума рядків 9.9, 10.10, 11.11 Розділу III Розрахунку (за кодом бюджетної класифікації 11011300).

Рядок 14

Від рядка 13 віднімається рядок 12. 

Доходи, отримані внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав згідно зі ст. 13 Закону про ПДФО (код бюджетної класифікації 11011400)

Рядок 15

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 0%.

Рядок 15.15

Рядок 15 помножується на 0%.

Рядок 16

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Рядок 16.16

Рядок 16 помножується на 5%.

Рядок 17

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15%.

Рядок 17.17

Рядок 17 помножується на 15%.

Рядок 18

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30%.

Рядок 18.18

Рядок 18 помножується на 30%.

Рядок 19

Заноситься сума податку, самостійно сплачена платником податку, з графи «Сума утриманого податку» з п. 1.2 Розділу 1 декларації (за кодом бюджетної класифікації 11011400).

Рядок 20

Сума рядків 15.15, 16.16, 17.17, 18.18 Розділу III Розрахунку (за кодом бюджетної класифікації 11011400).

Рядок 21

Від рядка 20 віднімається рядок 19. 

Інші доходи, отримані платником ПДФО (код бюджетної класифікації 11010100)

Рядок 22

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 0%.

Рядок 22.22

Рядок 22 помножується на 0%.

Рядок 23

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Рядок 23.23

Рядок 23 помножується на 5%.

Рядок 24

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15%.

Рядок 24.24

Рядок 24 помножується на 15%.

Рядок 25

Заноситься сума доходу з графи «Сума нарахованого доходу» з п. 1.2 Розділу 1 декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30%.

Рядок 25.25

Рядок 25 помножується на 30%.

Рядок 26

Заноситься сума податку, самостійно сплачена платником податку, з графи «Сума утриманого податку» з п. 1.2 Розділу 1 декларації (за кодом бюджетної класифікації 11010100).

Рядок 27

Сума рядків 22.22, 23.23, 24.24, 25.25 Розділу III Розрахунку, інші доходи (за кодом бюджетної класифікації 11010100).

Рядок 28

Заноситься сума одержаного доходу (у грн.) з п. 1.4 Розділу 1 декларації.

Рядок 29

Рядок 29 помножується на 15% і від результату віднімається сума податку, сплачена (утримана за кордоном) (у грн.), з п. 1.4 Розділу 1 декларації; у разі позитивного значення в Розрахунку використовується ця різниця, яку потрібно доплатити, в іншому разі у розрахунку суми ПДФО не використовуються, і в рядку відображається «0».

Рядок 30

Сума рядків 27 та 29, від результату віднімається рядок 26.

Розділ IV 

Заповнюється Розділ ІV Розрахунку

Рядок 1

Заноситься податкове зобов'язання (рядок 30 Розділу III — рядок 1 Розділу II — рядок 3 Розділу I) (код 11010100);

позитивне значення цього підрахунку відповідає податковому зобов'язанню платника податку зі сплати до бюджету сум ПДФО, від'ємне — сумі ПДФО, що належить до повернення платнику податку з бюджету, в тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту.

Рядок 2

Заноситься податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку зі сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум ПДФО (п. 8 Розділу III Розрахунку, код 11011200);

результат заноситься з п. 8 Розділу III Розрахунку (за кодом бюджетної класифікації 11011200).

Рядок 3

Заноситься податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку зі сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум ПДФО (п. 14 Розділу III Розрахунку, код 11011300).

Рядок 4

Заноситься податкове зобов'язання (або від'ємне значення) платника податку зі сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум ПДФО (п. 21 Розділу III Розрахунку, код 11011400).

Пам'ятка заповнення декларації та додатків до декларації

І. Платники, що мають право на податковий кредит, заповнюють (картка особового рахунку для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010100):

декларацію

п. 1.1 — обов'язково;

п. 1.2 — за наявності доходів;

п. 1.3 — за наявності доходів;

п. 1.4 — за наявності доходів;

додаток № 1 — обов'язково;

додаток № 2 — обов'язково. 

ІІ. Платники, що зобов'язані подати декларацію (отримували доходи, крім доходів, визначених у II(I); II(II); II(III), не від податкових агентів), заповнюють (картка особового рахунку для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010100):

декларацію

п. 1.1 — за наявності доходів;

п. 1.2 — обов'язково;

п. 1.3 — за наявності доходів;

п. 1.4 — за наявності доходів;

додаток № 1 — за наявності права;

додаток № 2 — обов'язково. 

ІІ(I). Платники, що зобов'язані подати декларацію (отримували доходи від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), не від податкових агентів), заповнюють (картка особового рахунку для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11011200):

декларацію

п. 1.1 — за наявності доходів;

п. 1.2 — обов'язково;

п. 1.3 — за наявності доходів;

п. 1.4 — за наявності доходів;

додаток № 1 — за наявності права;

додаток № 2 — обов'язково. 

II(II). Платники, що зобов'язані подати декларацію (отримували доходи від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) не від податкових агентів), заповнюють (картка особового рахунку для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11011300):

декларацію

п. 1.1 — за наявності доходів;

п. 1.2 — обов'язково;

п. 1.3 — за наявності доходів;

п. 1.4 — за наявності доходів;

додаток № 1 — за наявності права;

додаток № 2 — обов'язково.

II(III). Платники, що зобов'язані подати декларацію (отримували доходи внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав), заповнюють (картка особового рахунку для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11011400):

декларацію

п. 1.1 — за наявності доходів;

п. 1.2 — обов'язково;

п. 1.3 — за наявності доходів;

п. 1.4 — за наявності доходів;

додаток № 1 — за наявності права;

додаток № 2 — обов'язково.

ІІІ. Платники, що зобов'язані подати декларацію (отримували іноземні доходи),* заповнюють (картка особового рахунку для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010100):

декларацію

п. 1.1 — за наявності доходів;

п. 1.2 — за наявності доходів;

п. 1.3 — за наявності доходів;

п. 1.4 — обов'язково;

додаток № 1 — за наявності права;

додаток № 2 — обов'язково. 

IV. Платники, що зобов'язані подати декларацію (отримували доходи від незалежної професійної діяльності), заповнюють (картка особового рахунку для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010100):

декларацію

п. 1.1 — за наявності доходів;

п. 1.2 — обов'язково;

п. 1.3 — не заповнюється;

п. 1.4 — за наявності доходів;

додаток № 1 — за наявності права;

додаток № 2 — обов'язково. 

V. Платники, що зобов'язані подати декларацію (отримували доходи від господарської діяльності),** заповнюють (картка особового рахунку для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010200):

декларацію

п. 1.1 — за наявності доходів;

п. 1.2 — за наявності доходів;

п. 1.3 — обов'язково;

п. 1.4 — за наявності доходів;

додаток № 1 — за наявності права;

додаток № 2 — обов'язково.
____________
*Дані заносяться за наявності Висновку про сплату податку за кордоном, легалізованого консульською установою України в цій країні, та за умови, що з країною укладено міжнародний договір про усунення подвійного оподаткування.
**У випадку подання декларації платником податку, що отримував доходи від господарської діяльності або незалежної професійної діяльності та інші доходи, в тому числі у вигляді заробітної плати, Розрахунок суми ПДФО, що підлягає поверненню платнику податку або доплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту, проводиться без участі доходів від господарської діяльності або незалежної професійної діяльності. Обчислення податку з фактичного річного доходу від господарської діяльності провадиться податковими органами відповідно до вимог розділу ІV Декрету № 13-92.