Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік, ЄСВ, ПДФО, Труд і зарплата

Договір підряду та трудовий договір: відмінності в бухгалтерському та податковому обліку

Які відмінності між цивільно-правовим договором (підряду) та трудовим договором (контрактом) згідно з чинним законодавством? Як відобразити виплати за такими договорами в бухгалтерському обліку і при оподаткуванні? Як оподатковуються такі виплати єдиним внеском на соціальне страхування та податком на доходи фізичних осіб?


Правові відносини між підприємством і найманим працівником регулює КЗпП, а відносини між підприємством і фізичною особою — Цивільний кодекс.

Фізична особа не є працівником підприємства. За цивільно-правовим договором така особа може виконувати роботи та надавати послуги. Залежно від форми укладеного договору сторони мають різні права, обов'язки, зобов'язання перед бюджетом і пенсійним фондом.

У Цивільному кодексі главу 61 присвячено підряду, а главу 63договорам про надання послуг.

Визначення договору підряду надано у ст. 837 цього Кодексу, згідно з якою одна сторона (підрядчик) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду можна укладати на виготовлення, обробку, переробку, ремонт або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Договір підряду обов'язково має містити:

 • предмет договору (чітко визначені обсяги робіт, що виконуються);
 • права та обов'язки сторін;
 • матеріали, що використовуватимуться при виконанні робіт, їх вартість та обладнання;
 • ціну робіт і порядок розрахунків;
 • строки виконання робіт і порядок приймання-передачі результатів виконаних робіт;
 • відповідальність сторін і порядок розв'язання спорів;
 • позовну давність, яка застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи.

Стаття 901 Цивільного кодексу визначає, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу.

Особа, яка виконує роботу (послуги) за цивільно-правовим договором, не має жодних соціальних гарантій, не може отримувати виплати за рахунок фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності, не має права на відпустку. Така особа не підпорядкована розпорядку робочого часу та виконує роботу (надає послуги) на свій страх і ризик.

Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства  або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, та підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і договором між сторонами. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Трудовий договір можна укладати у письмовій або усній формі. У трудовому договорі (контракті) зазначають:

 • роботу, що підлягає виконанню працівником;
 • права та обов'язки сторін;
 • розмір і порядок виплати заробітної плати та винагород;
 • соціальні гарантії та компенсації працівнику.

При порівнянні складових зазначених договорів з'ясовується, що при укладанні договору підряду виконавець не підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку на підприємстві (його не табелюють), не отримує заробітну плату (в договорі підряду визначено ціну виконаних робіт, наданих послуг), а також не має соціальних гарантій.

На виплати за цивільно-правовим договором нараховується єдиний внесок на соціальне страхування у розмірі 34,7%. Також із виплат за договором підряду утримується єдиний внесок на соціальне страхування у розмірі 2,6%. Розмір нарахувань та утримань єдиного соціального внеску на виплати за цивільно-правовим договором не залежить від класу ризику підприємства.

Розмір єдиного соціального внеску, нарахований на заробітну плату (основну, додаткову, інші компенсаційні виплати відповідно до Закону про оплату праці) залежить від класу професійного ризику виробництва.

Податок на доходи фізичних осіб утримується із заробітної плати в порядку, визначеному п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Слід звернути увагу, що Законом № 3609 внесено зміни до п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу щодо утримання податку на доходи фізичних осіб з виплат за договорами цивільно-правового характеру. Так, при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ця норма діє з дати набрання чинності Законом № 3609, тобто з 06.08.2011  р.

♦ Увага! До 06.08.2011 р. податок на доходи фізичних осіб утримували з виплат за цивільно-правовим договором з усієї суми виплати, не зменшуючи на суму єдиного внеску на соціальне страхування.

Розглянемо особливості оподаткування та відображення в бухгалтерському обліку суми виплат за угодами цивільно-правового характеру та трудовими договорами (контрактами).

Приклад 1

Підписано угоду цивільно-правового характеру (підряду) 08 серпня 2011 р. з фізичною особою О. П. Загорулько на виконання ремонтних робіт адміністративного приміщення на суму 5000,00 грн. Роботи виконано до 31 серпня 2011 р. повністю в обумовлений термін, підписано акт приймання-передачі виконаних робіт (табл. 1).

Таблиця 1

з/п

Зміст
господарської
операції

Бухгалтерський облік

Оподаткування

Дт

Кт

Сума, 
грн.

Витрати,
грн.

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано винагороду за виконану роботу

92

663 (685)

5000,00

5000,00*

2

Утримано податок на доходи фізичних осіб (15%) ((5000,00 — 130,00) х 15%)

663 (685)

6413

730,50

3

Утримано єдиний соціальний внесок (5000,00 х 2,6%)

663

651

130,00

4

Нараховано єдиний соціальний внесок (5000,00 х 34,7%)

92

651

1735,00

1735,00*

5

Видано О. П. Загорулько з каси

663 (685)

301

4139,50

____________
* Витрати на ремонт можна включати до витрат у межах 10% вартості основних засобів станом на 01.01.2011 р. або збільшувати вартість основного засобу та амортизувати як у бухгалтерському обліку, так і при оподаткуванні.

Приклад 2

Нараховано заробітну плату будівельнику О. П. Загорулько за серпень 2011 р. у сумі 5000,00 грн. За нарядами працівник здійснював ремонт адміністративного будинку. Зазначений працівник займає штатну посаду та керується внутрішнім трудовим розпорядком на підприємстві (здійснюється табелювання такого працівника) (табл. 2).

Таблиця 2


з/п

Зміст
господарської
операції

Бухгалтерський облік

Оподаткування

Дт

Кт

Сума, 
грн.

Витрати,
грн.

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано заробітну плату

92

661

5000,00

5000,00*

2

Утримано податок на доходи фізичних осіб
((5000,00 — 180,00) х 15%)

661

6413

723,00

3

Утримано єдиний соціальний внесок (5000,00 х 3,6%)

661

651

180,00

4

Нараховано єдиний соціальний внесок (5000,00 х 37%)

92

651

1850,00

1850,00*

5

Видано О. П. Загорулько з каси

661

301

4097,00

 

____________
* Витрати на ремонт можна включати до витрат у межах 10% вартості основних засобів станом на 01.01.2011 р. або збільшувати вартість основного засобу та амортизувати як у бухгалтерському обліку, так і при оподаткуванні.