Новини
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість (запитання — відповіді)

Чи підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ особа, утворена в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення)?


Згідно з п. 183.17 ст. 183 Податкового кодексу особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному цим Кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

Пунктом 181.1 ст. 181 Податкового кодексу визначено, що у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V цього Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 Податкового кодексу, крім осіб, які є платниками єдиного податку.

Водночас згідно з пп. 6 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу для цілей оподаткування платником податку є особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 172 Митного кодексу), незалежно від того, чи досягнуто загальної суми операцій з постачання товарів/послуг, визначеної п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

Таким чином, особа, утворена в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення), підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ у разі:

  • якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (крім юридичної особи — платника єдиного податку за ставкою 10%);
  • проведення нею операцій з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 172 Митного кодексу), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій з постачання товарів/послуг 300 тис. грн., а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

 

Який порядок оподаткування ПДВ операції з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарної позиції 1006 і товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД?


Згідно з п. 15 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, до 01.01.2014 р., від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників.

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових і технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування ПДВ.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 і товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, і такі операції оподатковуються ПДВ у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Так, пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 цього Кодексу визначено, що за нульовою ставкою оподатковуються операції з експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджено митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства.

Враховуючи зазначене, операція з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарної позиції 1006 і товарної підкатегорії 1008 10  00  00 згідно з УКТ ЗЕД підлягає оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою.

  

Як особі, яка не є платником ПДВ у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій менше ніж 300 тис. грн., добровільно зареєструватися таким платником?


Відповідно до п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу якщо особа, яка провадить оподатковувані операції та відповідно до п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше ніж 50% загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, то таку реєстрацію слід здійснювати за її заявою.

Особа, статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300 тис. грн. та яка не є платником податку відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу, може добровільно зареєструватися незалежно від наявності здійснених нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам податку.

Згідно з п. 183.3 ст. 183 Податкового кодексу у разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним пп. 6 п. 180.1 ст. 180 цього Кодексу, реєстраційна заява подається до органу ДПС не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних (п. 183.5 ст. 183 Податкового кодексу).

Пунктом 183.7 ст. 183 Податкового кодексу визначено, що заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою чи безпосередньо керівником або представником юридичної особи — платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.

 

У яких випадках і в які терміни особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ?


Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V цього Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис.  грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Згідно з п. 183.2 ст. 183 Податкового кодексу у разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційну заяву подають до органу ДПС не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 цього Кодексу.

Пунктом 183.10 цієї статті визначено, що будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до органу ДПС реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Крім того, згідно з пп. 6 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу платником ПДВ є особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 172 Митного кодексу), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

 

Чи включаються до бази оподаткування ПДВ кошти, отримані як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою?


Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів і послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Пунктом 188.1 ст. 188 Податкового кодексу визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, і збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку).

Тобто кошти, отримані як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів/послуг, необхідно розцінювати як компенсацію вартості товарів/послуг, яка включається до бази оподаткування ПДВ.

При цьому якщо операції з постачання товарів/послуг відповідно до ст. 195 Податкового кодексу підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою, то суми штрафу, отримані за затримку оплати чи постачання таких товарів/послуг, також підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua