Новини
Тема: Єдиний податок, ПДФО, Приватні підприємці

Підприємницька діяльність (запитання — відповіді)

Який порядок подання декларації та сплати податку на доходи фізичних осіб, якщо фізична особа — підприємець перебувала у першому півріччі на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшла на спрощену?


Відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Згідно з пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більш як на 20% порівняно з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у наступний строк, встановлений цим підпунктом, пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною особою — підприємцем до настання строку сплати такого платежу до органу державної податкової служби подається заява у довільній формі, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.

Відповідно до пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — підприємців, — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Як установлено п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними у річній податковій декларації, з урахуванням сплачених ним протягом року податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Надміру сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Тобто якщо фізична особапідприємець перебувала у першому півріччі на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшла на спрощену, то їй необхідно за результатами календарного року подати податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, та сплатити податок на доходи фізичних осіб протягом 10 календарних днів після подання декларації, або у разі надміру сплаченої суми податку подати заяву про повернення податку у законодавчо встановленому порядку.

  

Чи можна продовжувати вести Книгу обліку доходів та витрат у разі переходу платника із загальної системи оподаткування на спрощену?


Згідно зі ст. 4 Указу про спрощену систему форму Книги обліку доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього Указу, і порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, встановлює Державна податкова адміністрація України.

Відповідно до п. 8 наказу № 599 для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат згідно з додатком 10 до Інструкції про прибутковий податок.

Для фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування передбачено Книгу обліку доходів і витрат, затверджену наказом № 1025.

Таким чином, фізичним особампідприємцям при переході із загальної системи оподаткування на спрощену необхідно зареєструвати нову Книгу обліку доходів та витрат за формою згідно з додатком 10 до Інструкції про прибутковий податок.

  

Чи потрібно новоствореній фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку подавати декларацію про доходи за період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування (подія відбулася в одному місяці, кварталі)?


Згідно зі ст. 6 Указу про спрощену систему новостворені та зареєстровані в установленому порядку суб'єкти малого підприємництва — фізичні особи, які подали до державної податкової служби за місцем їх реєстрації заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, вважаються суб'єктами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію.

Пунктом 2 Порядку № 599 визначено, що підставою для видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку є подання суб'єктом підприємницької діяльності — фізичною особою письмової заяви згідно з додатком 1 до цього Порядку та платіжного документа (квитанції, копії платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) єдиного податку за період не менш як календарний місяць.

Відповідно до п. 9 Порядку № 559 протягом року для платника єдиного податку встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу.

Протягом п'яти днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку подає звіт згідно з додатком 3 до Порядку № 559, який залишається у справі платника єдиного податку.

Отже, у разі якщо новостворена фізична особапідприємець подала заяву на право застосування спрощеної систерпппееьоьььопивсми оподаткування у тому кварталі, в якому відбулася її державна реєстрація, то вона вважається платником єдиного податку з початку своєї діяльності й повинна протягом п'яти днів після закінчення звітного кварталу подати звіт платника єдиного податку. Податкову декларацію про доходи такому платнику податку подавати не потрібно.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua