Новини
Тема: Перевірки та відповідальність, Екологічний податок

Екологічний податок (запитання — відповіді)

Чи є платником екологічного податку фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність (адвокат, нотаріус тощо)?


Відповідно до пп. 240.1.3 п. 240.1 ст. 240 розділу VIIІ «Екологічний податок» Податкового кодексу платниками екологічного податку (далі — податок) є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.

Згідно з п. 2 ст. 55 Господарського кодексу суб'єктами господарювання є:

  • 1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
  • 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані згідно із законом як підприємці.

Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа — підприємець у порядку, визначеному законом (п. 1 ст. 58 Господарського кодексу).

Підпунктом 14.1.226 п. 14.1 ст. 14  Податкового кодексу визначено, що самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Таким чином, оскільки фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність (адвокат, нотаріус тощо), не є фізичною особоюпідприємцем та не належить до суб'єктів господарювання, то така особа не є платником екологічного податку.

  

Чи є платниками екологічного податку в частині розміщення відходів суб'єкти господарювання (юридичні особи, фізичні особи — підприємці), які здійснюють діяльність на території ринку, в разі укладання ринком договору з комунальним підприємством на вивезення відходів (у тому числі побутових)?


Відповідно до п. 240.5 ст. 240 Податкового кодексу не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.

Згідно з пп. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14  вищезазначеного Кодексу розміщення відходів — зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Таким чином, суб'єкти господарювання (юридичні особи, фізичні особи — підприємці), які здійснюють діяльність на території ринку та розміщують відходи (в тому числі побутові) на території ринку, не є платниками екологічного податку за тимчасове розміщення відходів за умови укладання ринком договору з комунальним підприємством на вивезення відходів (у тому числі побутових). У цьому випадку платником екологічного податку за тимчасове розміщення відходів (у тому числі побутових) є ринок.

Суб'єкти господарювання (юридичні особи, фізичні особипідприємці), які здійснюють діяльність на ринку та розміщують відходи (в тому числі побутові) на території ринку, будуть платниками екологічного податку за тимчасове розміщення відходів у разі укладання ними окремих договорів з комунальним підприємством на вивезення відходів (у тому числі побутових).

  

Хто є платником екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення у разі, якщо суб'єкт господарювання (орендодавець) використовує автономну систему опалення (котел) для опалення власної будівлі, приміщення, які здаються ним в оренду іншим суб'єктам господарювання (орендарям)?


Статтею 11 Закону № 2707 передбачено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Стаціонарне джерело забруднення — підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (пп. 14.1.230 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 242.1.1 п. 242.1 ст. 242 вищезазначеного Кодексу об'єктом та базою оподаткування є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Органи державної податкової служби залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів (абзац перший п. 250.12 ст. 250 Податкового кодексу).

Таким чином, суб'єкт господарювання (орендодавець), що використовує автономну систему опалення власної будівлі, приміщення, які здаються ним в оренду іншим суб'єктам господарювання (орендарям), має об'єкт оподаткування екологічним податкомобсяг забруднюючих речовин, що утворюються й викидаються в атмосферне повітря при згорянні палива (газу, мазуту тощо), та є платником екологічного податку (незалежно від отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення). У цьому випадку орендарі приміщень не є платниками екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення.

  

Чи передбачено відповідальність за неподання заяви про відсутність об'єкта оподаткування екологічним податком для суб'єкта господарювання, який був платником збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2010 р., та чи передбачено при цьому подання податкової декларації екологічного податку?


Відповідно до п. 240.1 ст. 240 Податкового кодексу платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
  • розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
  • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
  • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива (п. 240.2 ст. 240 Податкового кодексу).

Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива (п. 241.1 ст. 241 Податкового кодексу).

Згідно з п. 241.2 вищезазначеної статті Кодексу до податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які здійснюють:

  • оптову торгівлю паливом (пп. 241.2.1 п. 241.2 ст. 241 Податкового кодексу);
  • роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які реалізують паливо, придбане у суб'єктів господарювання, зазначених у пп. 241.2.1 п. 241.2 цієї статті) (пп. 241.2 п. 241.2 ст. 242).

Платник податків зобов'язаний за кожний установлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 ст. 49  цього Кодексу).

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу (п. 250.9 ст. 250 Податкового кодексу).

Пунктом 120.1 ст. 120  вищезазначеного Кодексу передбачено, що неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків),  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення,  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Таким чином, суб'єкт господарювання, який був у 2010 р. платником збору за забруднення навколишнього природного середовища (у тому числі за пересувні джерела забруднення), має право не подавати податкові декларації екологічного податку за звітні періоди 2011 р. у разі повідомлення ним відповідного органу ДПС (за місцем розташування джерел забруднення) про те, що він з початку 2011 р. не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, склавши заяву про відсутність у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі суб'єкт господарювання, який був у 2010 р. платником збору за забруднення навколишнього природного середовища, зобов'язаний подавати податкові декларації екологічного податку за звітні періоди 2011 р.

При цьому у разі неподання заяви про відсутність у звітному 2011 р. об'єкта обчислення екологічного податку та за умови неподання податкової декларації екологічного податку п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу передбачено застосування штрафної (фінансової) санкції за неподання податкової декларації екологічного податку.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42