Новини

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Главою 4 розділу XIV Податкового кодексу визначено порядок справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Платниками збору є суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів.

Об'єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення — на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу.

Збір справляється у розмірі 2% на обсяги природного газу, що постачається для таких категорій споживачів:

а) підприємств комунальної теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей та котелень суб'єктів господарювання, зокрема блочних (модульних) котелень (в обсязі, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);

б) бюджетних установ;

в) промислових та інших суб'єктів господарювання та їх відокремлених підрозділів, які використовують природний газ.

На обсяги природного газу, що постачається для населення, збір справляється у розмірі 4%.

Під діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування та постачання споживачам і суми податку на додану вартість.

Базовим податковим (звітним) періодом для збору є календарний місяць.

Податкові декларації збору подаються платниками збору органам ДПС у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності залежить від ціни на природний газ за регульованим тарифом.

У грудні 2010 р. Національною комісією регулювання електроенергетики України прийнято нормативно-правові акти, які суттєво збільшують надходження до загального фонду держбюджету збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, а також для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів.

Постановою № 1966 з 01.01.2011 р. встановлено граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом на рівні 2282,00 грн. за 1000 м3.

Постановою № 1965 з 01.01.2011 р. для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, затверджено граничний рівень ціни на природний газ без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом на рівні 2282,00 грн. за 1000 м3.

Роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, релігійних організацій, для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, та для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих приміщеннях, у 2011 р. залишилися без змін.