Новини

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Розділом XVII Податкового кодексу визначено платників, об'єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення, перерахунку та сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

Платники

Нормами ст. 329 Податкового кодексу розширено перелік платників збору. Якщо раніше обов'язки зі сплати збору було покладено на юридичних і фізичних осіб, яким надано в постійне або тимчасове користування земельні ділянки лісового фонду, то з 1 січня 2011 р. платниками збору є:

  • лісокористувачі — юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства);
  • фізичні особи — підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Об'єкти оподаткування

Законом № 2756-VI  внесено зміни до Лісового кодексу, якими до об'єкта оподаткування віднесено всю заготовлену деревину. Відповідно до ст. 330 Податкового кодексу до об'єктів оподаткування віднесено деревину, заготовлену під час проведення заходів:

  • щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років — рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів — суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);
  • з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.

Ставки збору

Ставки збору за заготівлю деревини основних і неосновних лісових порід встановлено ст. 331 Податкового кодексу і порівняно з діючими у 2010 р. таксами збільшено в 1,185 раза.

Крім того, п. 331.11 ст. 331 Податкового кодексу змінено повноваження Кабінету Міністрів України щодо встановлення ставок збору та визначено з цього питання повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, а саме: за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів ставки збору встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.