Інші податки
Тема: Адміністрування податків

Права органів ДПС

Яку інформацію мають право отримувати органи ДПС від платників податків під час здійснення перевірок?


Права податкових органів щодо отримання інформації від платників податків під час проведення перевірок регламентовано ст. 20 Податкового кодексу.

Зокрема, органи ДПС мають право:

  • під час проведення виїзних перевірок отримувати у платників податків (їх представників) копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)), що свідчать про порушення вимог податкового або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків — фізичних осіб, а також  посадових осіб та інших працівників платників податків — юридичних осіб документи, що посвідчують особу (пп. 20.1.2. п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу);
  • одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Нацбанку України, комерційних банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом № 2121 та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб’єктів підприємницької діяльності (пп. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу);
  • для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом (пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу).

Водночас звертаємо увагу, що підстави та порядок отримання податкової інформації органами ДПС визначає ст. 73 Податкового кодексу.