Інші податки
Тема: Адміністрування податків

Порядок оскарження податкового повідомлення-рішення

Який порядок оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого за розглядом первинної скарги?


Згідно з п. 14 Положення № 1001 орган ДПС при розгляді скарги платника податків перевіряє правомірність нарахування, здійсненого органом ДПС, у випадках, визначених Податковим кодексом, або прийняття будь-якого рішення органу ДПС, що оскаржується, і приймає одне з таких рішень, зокрема:

  • скасовує у певній частині податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення органу ДПС, яке оскаржується, і не задовольняє скаргу платника податків у певній частині;
  • збільшує суму грошового зобов’язання або податкового боргу.

Зменшена або збільшена сума грошового зобов’язання (податкового боргу) може бути оскаржена платником податків у порядку і строки, визначені цим Положенням.

Відповідно до п. 3.4 Порядку №  985  якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ:

  • збільшується, то крім раніше надісланого податкового повідомлення-рішення направляється окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення;
  • зменшується, то платнику податків направляється податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання.

Таким чином, у разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків і за розглядом первинної скарги приймається окреме податкове повідомлення-рішення на збільшену суму грошового зобов’язання чи податкове повідомлення-рішення на зменшену суму грошового зобов’язання, такий платник податків має право звернутися протягом законодавчо визначених строків зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.