Інші податки
Тема: Адміністрування податків

Строки звернення до суду органів ДПС

Який строк звернення органів ДПС до суду щодо стягнення несвоєчасно сплачених платниками податків штрафних (фінансових) санкцій, застосованих за порушення вимог законодавства про РРО у разі визнання їх податковим боргом відповідно до норм Податкового кодексу?


Згідно зі ст. 25 Закону про РРО суми фінансових санкцій, які визначено статтями 17 —24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб’єктами господарювання до держбюджету в десятиденний термін з дня прийняття органами ДПС рішення про застосування таких фінансових санкцій.

Відповідно до ст. 1833 КАС провадження у справах за зверненням органів ДПС при здійсненні ними передбачених законом повноважень провадиться на підставі подання таких органів щодо:

  • зупинення видаткових операцій платника податків на його рахунках;
  • підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків;
  • стягнення коштів за податковим боргом.

Подання подається до суду першої інстанції протягом 24 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі.

Порядок стягнення податкового боргу платників податків, крім фізичних осіб, регулюється статтями 95 — 99 Податкового кодексу.

Відповідно подання органу ДПС про стягнення коштів за податковим боргом у порядку ст. 1833 КАС може бути внесено протягом 24 годин з моменту спливу 60 днів, наступних за днем надіслання платникові податків податкової вимоги.

Статтею 1833 КАС (частини третя — шоста) передбачено, що у разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк, але не більше ніж 24 години, для усунення недоліків.

Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення до суду після усунення його недоліків, але не пізніше 48 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду.

Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті, і з поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.

Частиною другою ст. 99 КАС передбачено загальний шестимісячний строк звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Ухвалу про відмову в прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 24 годин з моменту її винесення.

При цьому слід враховувати, що п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу передбачено строк давності (1095 днів) для контролюючого органу у випадку самостійного визначення ним сум грошових зобов’язань.

Згідно з п. 102.4 ст. 102 цього Кодексу в разі, якщо грошове зобов’язання нараховано контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у п. 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв’язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов’язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

Отже, при зверненні до суду органів ДПС щодо стягнення коштів за податковим боргом слід враховувати строки та особливості, визначені статтями 99, 1833 КАС, а також ст. 102 Податкового кодексу.