Інші податки
Тема: Перевірки та відповідальність

Порушення строку перерахування платежів до бюджету з вини банку

Чи несуть відповідальність банки за порушення строку перерахування платежів до бюджету?


Згідно з п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу за порушення строку зарахування податків до бюджетів та державних цільових фондів, установленого Законом № 2346, з вини банку такий банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, встановлену цим Кодексом. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне перерахування або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів) з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Нацбанком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку (п. 129.7 ст. 129 Податкового кодексу).

Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Пунктом 126.1 ст. 126 Податкового кодексу передбачено відповідальність платника податків у разі несплати останнім суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, та штраф у розмірах:

  • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Таким чином, за порушення строків зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом № 2346, з вини банку (крім випадків, передбачених п. 129.7 ст. 129 Податкового кодексу) такий банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, установлених ст. 126 Податкового кодексу, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або не в повному обсязі внесення таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.