Інші податки
Тема: Адміністрування податків

Відповідальність посадових осіб органів ДПС за корупційні правопорушення

До яких видів відповідальності притягаються посадові особи органів ДПС у разі вчинення ними корупційних правопорушень?


У пп. «е» частини першої ст. 4 Закону № 3206 зазначено, що суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, дипломатичної, митної та податкової служб.

За вчинення корупційних правопорушень зазначені особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку (частина перша ст. 21 Закону № 3206).

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Мін’юстом України. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок формування та ведення цього реєстру затверджуються Мін’юстом України (частина друга ст. 21 Закону № 3206).

Так, злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, і кримінальну відповідальність за зазначені злочини визначено статтями 364 — 370 Кримінального кодексу; адміністративні корупційні правопорушення та розмір адміністративних штрафів визначено статтями 1722 — 1729 КпАП; види дисциплінарних стягнень визначає ст. 147 КЗпП; цивільно-правова відповідальність регулюється Цивільним кодексом та іншими цивільно-правовими актами законодавства.