Лист
Тема: Приватні підприємці

Електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Одним з негативних факторів в економіці України є низький рівень платіжної дисципліни у фінансово-господарських відносинах між суб'єктами господарювання при виконанні ними зобов'язань переважно у договірних відносинах.

ДПС України занепокоєна, що результатом неплатежів у господарських відносинах є не лише виникнення дебіторської заборгованості між суб'єктами господарювання, а й те, що такі суб'єкти виступають у ролі дебіторів перед державою щодо сплати податків до бюджету.

Проблема полягає у пошуку в бізнес-середовищі партнерів, від правильності вибору яких залежить успіх бізнесу, та встановленні з ними ділових зв'язків, про що свідчить практика попередніх років.

В умовах відсутності на даний час загальнодержавної єдиної системи перевірки статусу ділового партнера, ненадання банками даних про фінансовий стан своїх клієнтів, а також відсутності загальнонаціонального реєстру компаній із сумнівною платоспроможністю перевірити ринковий стан фірми — потенційного партнера дуже складно.

Відбір бізнес-партнерів для співпраці можливо здійснювати шляхом проведення аналізу діяльності компаній — потенційних партнерів за загальними ознаками, зокрема за рахунок отримання відомостей про майбутнього партнера по бізнесу з відкритих джерел інформації (фірмових довідників, публікацій, річних звітів, балансів, проспектів, рекламних матеріалів, каталогів та інших публікацій). Однак використання таких інформаційних джерел має низку недоліків, до яких належать: приховування показників економічної діяльності фірми під грифом комерційної таємниці, доступ до якої можливий лише оперативним шляхом; зміщення акцентів у річних звітах лише на найрезультативніші показники, оминаючи недоліки і проблеми фірми; обмежений доступ до користування такими документами (наприклад, тільки для акціонерів); нерегулярність видання і неповнота відомостей; видання переважно у рекламних цілях (наприклад, присвячене випуску акцій, ювілеям фірм тощо); дозоване надання інформації про господарську діяльність до органів влади; відсутність обов'язкової публікації звітності тощо.

Орієнтуючись на зарубіжний досвід, на українському ринку з'являються організації, що займаються збиранням і узагальненням економічної та іншої інформації про компанії з досить широкого кола джерел (наприклад, державних реєстрів, банків, самих фірм, довірчих зв'язків тощо), з метою її подальшого надання всім бажаючим на платній основі. Однак недоліками такої інформації є її обмежений обсяг, що лише дає змогу підтвердити існування компанії (факт її реєстрації), її актуальний статус (неперебування в процесі ліквідації), а також її юридичну адресу.

На новому етапі формування податкової служби як сервісного органу завдяки зусиллям, спрямованим у цьому напрямі, перевірити свого потенційного бізнес-партнера стало значно простішедля цього достатньо лише скористатись електронним податковим сервісом.

♦ Нещодавно ДПС України актуалізовано електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».

Цей електронний податковий сервіс створено з метою наближення до сучасних інформаційно-технологічних умов процедур надання адміністративних послуг, налагодження партнерських відносин між органами ДПС та платниками податків у податковій сфері, розширення переліку електронних сервісних послуг, що має створити додаткові зручності для платників податків.

Зазначеним сервісом було доповнено вже існуючі на офіційному веб-порталі ДПС України електронні податкові сервіси «Анульовані свідоцтва платників ПДВ», «Адреса масової реєстрації платників податків», «Реєстр платників ПДВ». Такі сервіси дають можливість перевіряти у відкритих для загального користування податкових джерелах (базах даних) інформацію (зокрема, з питань оподаткування) відносно будь-якого платника податків, необхідну для укладання господарських відносин з потенційними бізнес-партнерами, та попереджати встановлення ділових зв'язків із нечесними суб'єктами.

За допомогою електронного податкового сервісу «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» будь-який бажаючий (суб'єкт, особа) може в режимі онлайн безоплатно та не витрачаючи на це час перевірити стан справ будь-якого платника податків, який у майбутньому може стати потенційним бізнес-партнером, зокрема щодо сумлінності сплати ним податків до бюджету.

♦ Електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДПС України (www.sts.gov.ua).

Такий податковий сервіс розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДПС України (www.sts.gov.ua).

Новацією інтерактивного сервісу є те, що така перевірка не потребує відвідування податкового органу, в якому зареєстровано юридичну особу або за місцем проживання індивідуального підприємця, а здійснюється не виходячи з офісу з використанням Інтернету.

Скористатися за допомогою такої податкової послуги інформацією з відкритих для загального користування баз даних ДПС України може будь-який орган державної влади та місцевого самоврядування, фізична чи юридична особа.

Результат пошуку надається системою після формування запиту шляхом заповнення одного з двох полів (або двох одразу), що ідентифікують платника податків: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер суб'єкта підприємницької діяльності, а також найменування (назва) або прізвище, ім'я та по батькові підприємця. Також з метою виключення можливості автоматичного заповнення форми програмою та ймовірного машинного підбору пароля необхідно обов'язково ввести захисний код, що генерується датчиком випадкових чисел.

Після введення зазначеної інформації система здійснить пошук у базах даних ДПС України, в яких міститься інформація публічного характеру, та повідомить про результати пошуку.

Перевірка інформації про платника податків здійснюється за двома критеріями: перебування платника податків на обліку в органах ДПС та фактичний стан його розрахунків з бюджетом, що свідчить про наявність або відсутність у такого платника податкового боргу, за якими  формується вихідна форма.

Результат пошуку за кожним з двох показників може бути як позитивним, так і негативним. Тобто за критерієм пошуку щодо перебування платника податків на обліку в податкових органах можуть бути два варіанти відповіді: «перебуває на обліку в податковому органі» або «не перебуває на обліку в податковому органі». Водночас негативний результат пошуку за цим критерієм (якщо суб'єкт не перебуває на обліку в податкових органах) свідчить про відсутність облікового запису щодо такого суб'єкта, що автоматично виключає надання відповіді за другим критерієм — щодо податкового боргу. За пошуковим критерієм щодо податкового боргу може бути один з двох варіантів відповіді: «платник податку не має податкового боргу» або «платник податків має податковий борг та щодо майна такого платника виникло право податкової застави». Також існує відповідь на запит «не знайдено записів у базі даних ДПС України», яка означає, що, можливо, введено помилкову/недостовірну інформацію для пошуку.

Пошук формування результату відбувається станом на 1 число поточного місяця, в якому здійснено запит. Водночас запитувач повинен мати на увазі, що стан розрахунків платника податків з бюджетом може змінюватися щоденно, а оновлення центральних податкових баз даних відбувається  раз на місяць.

Тому якщо юридичну особу було зареєстровано або внесено до однієї із спеціалізованих баз протягом останніх 30 діб, дані щодо неї не відображатимуться. Наприклад, у разі здійснення запиту 25.07.2012 р. система видасть результат станом на 01.07.2012 р., що буде останньою уточненою інформацією за єдиною базою даних ДПС України.

Сервіс функціонує за централізованим принципом, а не локально, тобто пошук інформації відбувається у єдиній базі даних ДПС України, а вихідний результат відносно окремого платника податків формується в узагальненому вигляді, без його деталізації за регіональною ознакою. Тобто якщо платник податків перебуває на обліку не в одному податковому органі (за основним місцем обліку та як платник окремого податку) і має податковий борг в одному з регіонів, при цьому в іншому регіоні у нього відсутній податковий борг, то загальний результат свідчитиме про наявність податкового боргу.

Систему запрограмовано на здійснення пошуку не лише за ЄДРПОУ безпосереднього платника податків — юридичної особи, а й на одночасне проведення обов'язкової перевірки відповідної інформації за всіма його відокремленими підрозділами (філіями, відділеннями), які не мають статусу юридичної особи, але є платниками окремих податків. Таке пошукове завдання враховує вимоги положень чинного законодавства України, згідно з якими на платника податків — юридичну особу покладається відповідальність за погашення грошових зобов'язань і податкового боргу підпорядкованих йому підрозділів. Тому нечесність у сплаті податків структурних підрозділів платника податків — юридичної особи може негативно позначитися на діловій репутації такого платника податків — юридичної особи. Наприклад, коли у відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, але є платником окремого податку, наявний податковий борг, а у юридичної особи як платника податків податковий борг відсутній, однак у результаті пошуку системою буде встановлено, що за юридичною особою разом з її підрозділами рахується податковий борг.

Зазначений сервіс має низку переваг, зокрема:

  • інформація щодо підтвердження перебування платника податків на обліку в органі ДПС та фактичної наявності чи відсутності у нього податкового боргу надається безкоштовно;
  • перевірка передбачає оперативність отримання інформації, оскільки результат видається миттєво, майже одразу після введення відповідного запиту;
  • немає необхідності відвідувати податковий орган, оскільки користування зазначеною послугою забезпечується в онлайн-режимі за допомогою Інтернету;
  • простота у використанні;
  • не потрібно звертатися до так званих кредитних бюро та розшукувати таку інформацію в інших джерелах, достатньо лише зайти на головну сторінку веб-порталу податкового відомства.

На думку ДПС України, такий податковий сервіс користуватиметься попитом завдяки новизні, зручності, простоті, оперативності, безоплатності, безконтактності тощо.

Отримання позитивного результату (перебування платника податків на обліку в органі ДПС та відсутність у нього податкового боргу) має популяризувати добропорядного і сумлінного платника податків в очах громадськості, стати прикладом виконання конституційного обов'язку зі сплати податків до бюджету для інших членів суспільства, а також покликано підвищити взаємну довіру між бізнес-партнерами при веденні господарської діяльності та позначитися на формуванні привабливого ділового середовища.

Започаткування такої інтерактивної послуги — пріоритетний напрям  роботи податкових органів на сучасному етапі, зокрема за показниками впровадження електронних податкових сервісів та скорочення суми податкового боргу платників податків.