Новини

Бухгалтерський облік податків за орендовану земельну ділянку

Мінфін України повідомив, що у бухгалтерському обліку нарахування податків за орендовану земельну ділянку згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою власним наказом від 30.11.99 р. № 291, відображається за дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати» і кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками».


Лист від 23.08.2012 р. № 31-08410-07-/23-8152/5195