Новини

Розвиток вітчизняного книговидання

З 18.09.2012 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження.

Визначено основні організаційні та економічні засади формування державного замовлення, врегульовано взаємовідносини між замовниками та виконавцями, забезпечено прозорий механізм формування якісного та змістовного наповнення асортименту вітчизняної видавничої продукції для задоволення інформаційних, освітніх і культурних потреб українського суспільства, сприяння формуванню позитивного міжнародного іміджу держави.


Постанова від 12.09.2012 р. № 850