Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Страховий стаж

Розмір пенсії, обчислений за Законом про пенсійне страхування, залежить від страхового стажу та заробітку (доходу) кожної особи, з якого сплачено страхові внески (збір) до Пенсійного фонду України.

Відповідно до частини першої ст. 24 цього Закону страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок — сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць пропорційно сплаченим страховим внескам.

Розглянемо питання, які найчастіше виникають у громадян.

 

Чи є відмінності у вимогах до стажу, набутого до 01.01.2004 р. та після цієї дати?


Відмінності є і в документах, які підтверджують стаж, і у вимогах щодо порядку його обчислення.

Крім того, є види діяльності, які за період до 01.01.2004 р. зараховуються до страхового стажу, а післяні.

Відповідно до частини четвертої ст. 24 Закону про пенсійне страхування періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (до 01.01.2004 р.).

Так, згідно зі ст. 62 Закону про пенсійне забезпечення та Порядку № 637 основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин (крім причин, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями) трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше ніж двох свідків, які знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мають документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника.

Крім того, Законом про пенсійне забезпечення передбачено пільгове обчислення стажу роботи, зокрема часу проходження військової служби у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов'язку, а також перебування в партизанських загонах і з'єднаннях.

Громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні зараховується до стажу у потрійному розмірі (на підставі довідки суду, органів прокуратури, дізнання та слідства про припинення кримінальної справи чи довідки суду про винесення виправдувального вироку).

Робота незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі, а час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни, — у потрійному розмірі (на підставі довідок, виданих архівними установами, органами державної безпеки, розвідувальними органами або органами внутрішніх справ за місцем прибуття зазначених осіб до України, а також Службою розшуку Національного комітету товариства Червоного Хреста України.

Робота в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 08.09.41 р. по 27.01.44 р. зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі, час проживання у м. Ленінграді в цей період — у подвійному розмірі (час проживання в м. Ленінграді зараховується на підставі довідки органу управління житловим фондом, виписки з домової книги або поквартирних списків, прописної картки, довідки про термін евакуації з м. Ленінграда, евакуаційного посвідчення, мобілізаційного розпорядження тощо).

Робота у м. Ленінграді в період його блокади встановлюється на загальних підставах (трудова книжка, довідки про періоди роботи).

Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі (за даними трудової книжки, а у разі необхідності — довідки установи).

Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи.

Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій — за списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, зараховується до стажу роботи за рік роботи.

Після 01.01.2004 р. стаж обчислюється в одинарному розмірі та залежно від сплати внесків до Пенсійного фонду. За ці періоди страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

 

Чи зараховується до страхового стажу час навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах?


Згідно з п. «д» ст. 56 Закону про пенсійне забезпечення до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі (зараховується на підставі дипломів, атестатів, відповідних довідок тощо).

Статтею 11 Закону про пенсійне страхування визначено коло осіб, які є застрахованими, а ст. 14 цього Закону визначає коло осіб, які є страхувальниками за цих застрахованих осіб. Студенти, слухачі навчальних закладів не передбачені, тобто на період навчання вони не є застрахованими особами, а відтак і періоди навчання після 01.01.2004 р. не зараховуються до страхового стажу.

Водночас згідно зі ст. 12 Закону про пенсійне страхування особи, які навчаються у зазначених закладах, мають право укласти договір добровільного страхування і період, за який будуть сплачені внески, зараховуватиметься до їх страхового стажу.

 

Куди слід звертатися для укладання договору добровільного страхування?


Для укладання такого договору слід звертатися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання з відповідною заявою за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, та документами.

Договором про добровільну участь може бути передбачено одноразову сплату застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди (але не раніше 01.01.2004 р.). При цьому сума сплачених страхових внесків за кожний місяць не може бути меншою ніж мінімальний страховий внесок. Крім того, договір не може укладатися на термін менше ніж 1 рік.

 

Чи підлягають обов'язковому страхуванню особи, які проходять строкову військову службу в українській армії?


Так, згідно з п. 8 ст. 11 Закону про пенсійне страхування особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України, є застрахованими особами. Страхувальниками для них є військові частини.