Новини
Тема: ПДВ

Особливості оподаткування послуг, визначених у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу України

Який порядок оподаткування операції з постачання платником ПДВ послуг, визначених у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу України, у разі якщо договір на їх постачання було укладено до 01.07.2011 р., а постачання послуг та оплата за них здійснювалися частково до 01.07.2011 р., а частково  — після зазначеної дати?


Законом України від 19.05.2011 р. № 3387-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур», який набрав чинності з 01.07.2011 р., виключено пп. 196.1.14 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу, яким було встановлено, що не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з постачання послуг, визначених у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 цього Кодексу, а саме: надання консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних та інших подібних послуг консультаційного характеру, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем.

При цьому п. 78 розділу І Закону України від 07.07.2011 р. № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (за текстом — Закон № 3609), який набрав чинності з 06.08.2011 р., у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу слова «та інші подібні послуги консультаційного характеру» виключено.

Згідно з пп. «б» п. 185.1 ст. 185 вищезазначеного Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України (ст. 186).

Місцем постачання послуг, визначених у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

Тобто починаючи з 01.07.2011 р. операція з постачання платником ПДВ резиденту послуг, визначених у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, є  об'єктом оподаткування ПДВ.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 цього Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Враховуючи вищезазначене, постачання консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем (окрім постачання таких послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів), перша подія за якими відбулася до 01.07.2011 р., а другапісля 01.07.2011 р., не є об'єктом оподаткування ПДВ. Операція з постачання зазначених послуг, перша подія за якими відбулася після 01.07.2011 р., незалежно від дати укладення договору на такі послуги підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою. При цьому платнику податку у зв'язку зі змінами в податковому законодавстві необхідно до договору, який укладено до 01.07.2011 р. на постачання таких послуг, скласти доповнення або додаткову угоду.


«Гаряча» телефонна лінію за участю головного державного податкового
ревізора-інспектора відділу розгляду звернень Управління адміністрування
податку на додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб
ДПС України Аліни КРАВЗЮК