Новини
Тема: ПДВ

Оподаткування сум, які сплачуються покупцем у випадку простроченого виконання ним договірного зобов’язання

Чи нараховуються податкові зобов'язання при сплаті платником податку кредитору суми боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми?


Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (за текстом — Цивільний кодекс) боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або законом.

При цьому суми індексу інфляції та 3% річних, які сплачуються покупцем згідно зі ст. 625 Цивільного кодексу в разі простроченого виконання ним договірних зобов'язань, відповідно до п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу необхідно розцінювати як компенсацію вартості поставлених товарів (робіт, послуг), яка включається до складу договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та збільшує базу оподаткування ПДВ.

Згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу в разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Тобто оскільки суми індексу інфляції та 3% річних, які сплачуються покупцем у разі простроченого виконання ним договірних зобов'язань, розцінюються як компенсація вартості поставлених товарів/послуг, яка збільшує базу оподаткування ПДВ, то постачальник таких товарів/послуг на дату фактичного отримання цих сум повинен збільшити податкові зобов'язання з ПДВ та виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, наданої за операцією з постачання товарів/послуг.


«Гаряча» телефонна лінію за участю головного державного податкового
ревізора-інспектора відділу розгляду звернень Управління адміністрування
податку на 
додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб
ДПС України Аліни КРАВЗЮК