Новини
Тема: ПДВ

Особливості заповнення рядка 02 уточнюючого розрахунку

Який звітний (податковий) період зазначається в рядку 02 «Звітний (податковий) період» уточнюючого розрахунку, що подається у вигляді додатка до податкової декларації з ПДВ (самостійного документа)?


Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу в разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Згідно з розділом IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 25.01.2011 р. № 41 (за текстом — Порядок № 41), у разі якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

Уточнюючий розрахунок може виступати як окремим документом, так і додатком до податкової декларації.

У разі подання уточнюючого розрахунку у вигляді додатка до податкової декларації з ПДВ у рядку 02 «Звітний (податковий) період» зазначається звітний період, за який подається податкова декларація з ПДВ.

У разі подання уточнюючого розрахунку у вигляді самостійного документа в рядку 02 «Звітний (податковий) період» зазначається податковий період (місяць (квартал) та рік), у якому здійснюється подання такого уточнюючого розрахунку.


«Гаряча» телефонна лінію за участю головного державного податкового
ревізора-інспектора відділу розгляду звернень Управління адміністрування
податку на додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб
ДПС України Аліни КРАВЗЮК