Новини
Тема: Єдиний податок, ПДВ

Реєстрація платником ПДВ при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну

У який строк особі, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, необхідно подати реєстраційну заяву за ф. № 1-ПДВ, якщо така особа перевищила обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначений ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98 р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (за текстом — Указ № 727/98)?


Відповідно до п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу в разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на загальну систему оподаткування, за умови, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 або п. 182.1 ст. 182 цього Кодексу, з початку календарного року, реєстраційна заява має бути подана не пізніше 10 січня цього календарного року; у разі якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Отже, особа, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування та у зв'язку з перевищенням обсягу виручки від реалізації продукції (товарів/робіт/послуг), визначеного ст. 1 Указу № 727/98, переходить на загальну систему оподаткування з початку календарного року, має подати реєстраційну заяву не пізніше 10 січня цього календарного року; в разі якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, то реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.


«Гаряча» телефонна лінію за участю головного державного податкового
ревізора-інспектора відділу розгляду звернень Управління адміністрування
податку на 
додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб
ДПС України Аліни КРАВЗЮК

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42