Новини
Тема: ПДВ

Податковий облік послуг, наданих туристичним оператором

Який порядок визначення бази оподаткування та дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при наданні послуг туристичним оператором?


Відповідно до п. 207.2 ст. 207 Податкового кодексу базою оподаткування в разі проведення операцій з постачання туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) на території України, є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги).

Згідно з цим пунктом базою оподаткування в разі проведення операцій з постачання на території України туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) за межами території України, є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги).

Базою оподаткування туристичного оператора, який здійснює посередницьку діяльність на території України з укладення договорів на туристичне обслуговування з іноземними суб'єктами туристичної діяльності, є винагорода, яка нараховується (виплачується) йому таким іноземним суб'єктом туристичної діяльності, в тому числі шляхом надання права самостійно утримувати належну такому туроператору суму винагороди із коштів, сплачених замовником (споживачем) туристичних послуг (п. 207.4 ст. 207 цього Кодексу).

Суми податку, що відповідно до ст. 139 Податкового кодексу включаються до витрат, не враховуються при визначенні бази оподаткування в цілях цієї статті (п. 207.6 ст. 207 цього Кодексу).

Цим пунктом передбачено, що ставка податку, визначена в пп. «а» п. 193.1 ст. 193 Кодексу, застосовується до бази оподаткування, визначеної згідно з пунктами 207.2 — 207.5 цієї статті.

При цьому дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у туристичного оператора визначається відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу. Такою є дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

«Гаряча» телефонна лінію за участю головного державного податкового
ревізора-інспектора відділу розгляду звернень Управління адміністрування
податку на додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб
ДПС України Аліни КРАВЗЮК