Новини
Тема: ПДВ

Виправлення помилок у податковій декларації з ПДВ

Чи може платник податку виправити помилку у складі податкової декларації з ПДВ, що подається за будь-який наступний податковий період?

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 цієї статті:

  • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.

Згідно з розділом IV Порядку № 41 у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до якої мають додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включено уточнені показники, мають бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Формою податкової декларації з ПДВ передбачено коригування податкових зобов'язань у рядку 8 та податкового кредиту у рядку 16 лише у конкретно визначених випадках.

Коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту в разі самостійного виявлення платником податку помилок попередніх періодів можливо лише у відповідних рядках уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Уточнюючий розрахунок може виступати як окремим документом, так і додатком до податкової декларації.

Тобто платник податку має право виправити помилку у складі податкової декларації за будь-який наступний період шляхом подання уточнюючого розрахунку у вигляді додатка до такої декларації. У такому випадку у спеціальному полі 1 «додаток до декларації» уточнюючого розрахунку ставиться відповідна помітка, а також помітка про одночасне подання такого уточнюючого розрахунку з податковою декларацією зазначається в самій податковій декларації з ПДВ.


«Гаряча» телефонна лінію за участю головного державного податкового
ревізора-інспектора відділу розгляду звернень Управління адміністрування
податку на додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб
ДПС України Аліни КРАВЗЮК