Новини
Тема: ПДВ

Податкові наслідки анулювання реєстрації платника ПДВ

Чи визнається платником ПДВ умовне постачання товарів та необоротних активів у разі, якщо анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється за рішенням органу ДПС?


Анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється за наявності підстав, передбачених ст. 184 Податкового кодексу, та в порядку, визначеному розділом V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 978 (за текстом — Положення № 978).

Згідно з п. 5 розділу V цього Положення анулювання реєстрації за ініціативою відповідного податкового органу може бути здійснено на підставах, визначених у підпунктах «б» — «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу.

Пунктом 5.1 розділу V Положення № 978 визначено, що податкові органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних підстав.

Відповідно до п. 5.2 розділу V цього Положення рішення про анулювання реєстрації за ініціативою податкового органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). Такі документи визначено підпунктами 5.2.1 — 5.2.15 п. 5.2 розділу V Положення № 978.

Згідно з п. 184.6 ст. 184 Податкового кодексу у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду та закінчується днем анулювання реєстрації.

Крім того, п. 184.7 ст. 184 цього Кодексу визначено, що якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку було включено до податкового кредиту, платник податку не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визнати умовне постачання таких товарів і необоротних активів та нарахувати податкові зобов'язання виходячи із звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Отже, у разі анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу такий платник податку повинен визнати умовне постачання товарів, необоротних активів та відобразити нараховані податкові зобов'язання за такою операцією в податковій декларації з ПДВ за наслідками останнього звітного періоду, який починається з першого дня такого останнього звітного періоду та закінчується днем анулювання реєстрації.


«Гаряча» телефонна лінію за участю головного державного податкового
ревізора-інспектора відділу розгляду звернень Управління адміністрування
податку на додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб
ДПС України Аліни КРАВЗЮК