Новини
Тема: ПДВ

Право на податковий кредит

Чи мають право підприємства, які придбавали у сільськогосподарських підприємств — виробників до 06.08.2011 р. зернові культури товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічні культури товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, віднести до податкового кредиту сплачену при придбанні таких товарів суму ПДВ у разі їх постачання після 06.08.2011 р.?


Законом № 3609, який набрав чинності з 06.08.2011 р., внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема п. 15 підрозділу 2 розділу ХХ викладено у новій редакції, згідно з якою тимчасово, до 01.01.2014 р., від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників.

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування ПДВ.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються ПДВ у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Відповідно до п. 198.2 ст. 198 цього Кодексу датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Згідно з п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу в разі якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Враховуючи те, що у підприємств, які до 06.08.2011 р. придбавали у сільськогосподарських підприємств — виробників зернові культури товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічні культури товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, право на отримання податкового кредиту було відсутнім (оскільки таке придбання здійснювалось для операцій, звільнених від оподаткування ПДВ), то незалежно від того, що після 06.08.2011 р. постачання таких зернових та технічних культур здійснюється з відповідним нарахуванням ПДВ, підприємства не мають права віднести до складу податкового кредиту сплачену до 06.08.2011 р. суму ПДВ за такими придбаними зерновими та технічними культурами.


 «Гаряча» телефонна лінію за участю головного державного податкового
ревізора-інспектора відділу розгляду звернень Управління адміністрування
податку на додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб
ДПС України Аліни КРАВЗЮК