Лист
Тема: ПДВ

Коментарі до змін, внесених до Податкового кодексу України: податок на додану вартість

За час дії Податкового кодексу зміни до нього було внесено низкою законів. Наймасштабніші за кількістю редакційних правок зміни до Податкового кодексу внесено Законом № 3609, який набрав чинності з 06.08.2011 р. Суттєвими для платників ПДВ є зміни, внесені до розділу V «Податок на додану вартість» цього Кодексу, і щодо адміністрування податків.

Розглянемо окремі нововведення.

Розширено можливості для добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, а саме: платником ПДВ може зареєструватися особа незалежно від обсягів оподатковуваних операцій, статутний капітал або балансова вартість активів якої перевищує 300 тис. грн., а також уточнено інші процедурні питання реєстрації (анулювання реєстрації) платників ПДВ (строк подання заяв, у тому числі при переході зі спрощеної системи оподаткування, можливість подання заяви про реєстрацію представником юридичної особи платника, терміни визначення умовного продажу при анулюванні реєстрації платників податку тощо).

Вирішено спірне питання в частині оподаткування ПДВ збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку (абзац перший п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу).

Крім того, правила визначення бази оподаткування (п. 188.1 ст. 188 цього Кодексу) шляхом внесення редакційних змін приведено у відповідність з такими правилами, за якими платники працювали за умови дії Закону про ПДВ і до яких  звикли. Слід зазначити, що з введенням в дію Податкового кодексу ці правила не було змінено, а лише викладено в іншому порядку, наразі їх повернули до більш звичної редакції.

Внесено уточнення до правил визначення бази оподаткування при здійсненні операцій з надання товарів, що були у вжитку, у фінансовий лізинг, зокрема для товарів, які надаються у фінансовий лізинг повторно, після повернення їх лізингодавцю попереднім лізінгоотримувачем. Базою оподаткування таких товарів буде позитивна різниця між ціною їх продажу та ціною їх придбання, якщо лізингоодержувач, що повернув ці товари, не зареєстрований як платник ПДВ.

Розширено перелік операцій, які не підлягають оподаткуванню ПДВ, іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону, операціями з передачі майна у концесію та повернення майна, попередньо переданого в концесію.

Підпунктом 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 розділу V Податкового кодексу передбачено, що перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Нацбанком України та узгоджується з ДПС України. На сьогодні такий перелік вже практично розроблено і здійснюється його погодження.

Відновлено норми п. 197.9 ст. 197 Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування операцій з постачання послуг, що надаються іноземним та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами. Нагадаємо, що цю норму було виключено з Податкового кодексу Законом № 3387.

Слід звернути увагу на зміни в правилах формування податкового кредиту:

  • пункт 198.5 ст. 198 Податкового кодексу: при фактичному використанні товарів (послуг), основних виробничих засобів не в оподатковуваних операціях, а в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільнені від оподаткування (незалежно від того, на підставі якої законодавчої норми: розділу V чи іншого розділу цього Кодексу, чи міжнародного договору (угоди)), такі товари (послуги), основні виробничі засоби вважаються проданими у тому податковому періоді, на який припадає таке використання. Нарахування податкових зобов'язань здійснюється тільки в тому разі, якщо при придбанні таких товарів (послуг), основних виробничих засобів платник податку скористався своїм правом на формування податкового кредиту;
  • пунктом 198.6 ст. 198 Податкового кодексу передбачено заборону на формування податкового кредиту у випадку, якщо отриману податкову накладну оформлено з порушенням вимог ст. 201 цього Кодексу. Водночас залишається чинною норма щодо можливості формування податкового кредиту на підставі податкової накладної, оформленої з порушенням, якщо до декларації за звітний період додано заяву зі скаргою на постачальника та є документи, що засвідчують факт придбання товарів/послуг або факт їх оплати (абзац одинадцятий п. 201.10 ст. 201 цього Кодексу).

Звертаємо увагу на доповнення, яке внесено до переліку обов'язкових реквізитів податкової накладної. Такий перелік встановлено підпунктами «а» — «і» п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, і новим у цьому переліку є підпункт «і»: в податковій накладній в обов'язковому порядку окремим рядком має бути вказано код товару згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів та товарів, увезених на митну територію України. Для вітчизняних товарів, які не відносяться до підакцизних, код товару згідно з УКТ ЗЕД в податковій накладній не зазначається.

ДПС України розробляє відповідні зміни до форми податкової накладної. До внесення таких змін доцільно код товару зазначати в одній графі з його назвою.

Крім того, податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, увезених на митну територію України, з 01.01.2012 р. підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній (абзац шостий п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу).

Ще одне важливе для платників нововведення — продовження терміну реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Відтепер реєстрація податкової накладної не обов'язково має здійснюватися протягом того дня, в якому її виписано; зареєструвати податкову накладну можна протягом двадцяти календарних днів, наступних за датою її виписки. При цьому особливу увагу звертаємо на вимоги Податкового кодексу щодо видачі такої податкової накладної покупцю лише після реєстрації її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Законом № 3609 удосконалено критерії відбору для автоматичного бюджетного відшкодування.

Крім того, викладено у новій редакції ст. 207 Податкового кодексу, яка передбачає порядок оподаткування туристичних послуг. Нова редакція не встановлює нових правил в оподаткуванні таких послуг, а чітко і доступно викладає правила оподаткування туристичних послуг та виключає їх неоднозначне трактування.

Щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, то Законом № 3609 уточнено можливість зарахування позитивної різниці між сумою ПДВ, сплаченою (нарахованою) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, та сумою податку, нарахованою за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Крім того, у п. 209.7 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарські товари доповнено сільськогосподарськими послугами.

Розширено поняття діяльності у сфері сільського господарства операціями з надання послуг фізичним особам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг).

Крім того, Законом № 3609 внесено досить суттєві зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу.

Відповідно до п. 15 підрозділу 2 зазначеного розділу цього Кодексу можливість постачання на територію України зернових та технічних культур з урахуванням повної ставки податку поширено і на підприємства, які не є сільськогосподарськими підприємствами — виробниками, за умови безпосереднього придбання ними таких зернових та технічних культур у сільськогосподарських підприємств — виробників.

Крім того, з п. 15 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу виключено норму щодо поширення режиму звільнення від оподаткування ПДВ на операції з імпорту зернових та технічних культур.

Порядок оподаткування операцій з постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів та деревини викладено в п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу. Так, для відходів і брухту чорних і кольорових металів та деревини (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ  ЗЕД 4401  30  90  00) тимчасово, до 01.01.2014 р., передбачено режим звільнення від оподаткування при здійсненні операцій з постачання (в тому числі при імпорті та експорті).

Підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено нормою, згідно з якою тимчасово, з 1 липня до 1 жовтня 2011 р., операції з постачання природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 (без урахування вартості послуг з його транспортування, розподілу і постачання), ввезеного на митну територію України акціонерним товариством «НАК «Нафтогаз України» (крім операцій з постачання такого газу для населення, установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету і місцевих бюджетів, підприємств теплоенергетики для виробництва теплової енергії для населення та інших споживачів, що не є платниками цього податку), оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

З внесенням змін до Податкового кодексу платники ПДВ з найбільш резонансних питань отримають узагальнюючі податкові консультації. Такі узагальнюючі податкові консультації затверджуватимуться наказом ДПС України та оприлюднюватимуться. До нововведень також належить можливість отримати таку консультацію дистанційно в електронній формі засобами e-mail.

Крім того, платники, які звітують в електронній формі, можуть листуватися з органами ДПС засобами електронного зв'язку. Для забезпечення такої можливості з серпня цього року реалізовано перший етап електронного сервісу для платників податків (наказ № 85) щодо інформування платників податків про розбіжності між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом контрагентів (щодо заниження податкових зобов'язань та завищення податкового кредиту) за даними розшифровок. Таке інформування проводиться за запитом платника податку.

Електронний сервіс передбачає інформування засобами е-mail про виявлені під час електронної звірки податкових декларацій помилки, допущені платниками, що дає можливість їх самостійно виправити.

Це нововведення реалізує на практиці положення Податкового кодексу щодо принципів загального та економічного оподаткування, створення сприятливих умов для правильного і зручного обчислення та своєчасної сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Електронний сервіс дає змогу мінімізувати суб'єктивний вплив на платника та контакти податкового інспектора з платником податків.

Різновидом податкової консультації є відповіді «Єдиної бази податкових знань». Податкові консультації надаються за зверненням платників податків протягом 30 календарних днів, на них не поширюються строки розгляду запитів на інформацію, встановлені Законом № 2939.

Продовжено термін для подання податкової звітності в електронній формі. Така звітність має бути надіслана не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації.

Отже, починаючи з 06.08.2011 р. порядок подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку (наказ № 233) застосовується з урахуванням зазначених змін.

Хоча Податковим кодексом не передбачено надання звітності в електронному вигляді для всіх платників, за винятком великих та середніх підприємств, у липні 2011 р. 55,2% декларацій з ПДВ за червень 2011 р. прийнято засобами e-mail.

Уточнено норму, якою регулюються умови, за яких надіслана поштою або засобами електронного зв'язку податкова декларація вважається не поданою: у разі допущення порушень у заповненні обов'язкових реквізитів податкової декларації та надсилання податковим органом письмової відмови в прийнятті такої декларації. При цьому невід'ємною складовою податкової декларації є її додатки. Тому податкова звітність з відсутніми додатками чи з порушеннями у заповненні обов'язкових реквізитів таких додатків згідно з вимогами п. 48.7 ст. 48 Податкового кодексу не вважається податковою декларацією.

Деталізовано умови, за яких платники податків не мають права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ними раніше податкових декларацій. Під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку, який перевіряється органом ДПС, уточнюючий розрахунок не може бути складений та поданий до органу ДПС.

Низка змін стосується відповідальності платників податків за вчинені податкові правопорушення.

Зокрема, приємною новиною стало зменшення розміру штрафів до 50% за друге і кожне наступне порушення у разі визначення суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування
та/або від'ємного значення суми ПДВ контролюючим органом.

Відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) податків застосовується до не сплаченої в установлені Податковим кодексом строки узгодженої суми грошового зобов'язання. До складу узгодженого грошового зобов'язання, крім суми податкового зобов'язання, самостійно визначеного платником податку до сплати, включаються суми грошового зобов'язання, визначені в отриманих і не оскаржених у встановленому порядку податкових повідомленнях-рішеннях органів ДПС.

Урегульовано загальне питання застосування штрафних санкцій за наслідками перевірок, що здійснюються контролюючими органами. Такі штрафні санкції застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій, з урахуванням перехідних положень Податкового кодексу.

Крім того, з 01.01.2012 р. великі платники податків зобов'язані надавати при документальних перевірках копії первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності тощо в електронній формі.